RAPORT

Wojna na Ukrainie

Gospodarka zwalnia – produkcja spada

(fot.)
Produkcja przemysłowa spadła w 12 działach (fot. arch. TVP)

W listopadzie polskie firmy produkowały mniej niż przed rokiem i mniej niż przed miesiącem – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. W ubiegłym miesiącu w porównaniu z tym samym czasie roku poprzedniego produkcja przemysłowa spadła o 0,8 proc., a w porównaniu z październikiem o 4,8 proc. Resort gospodarki spodziewa się, że produkcja w grudniu spadnie o 2,5 proc. rok do roku

„W stosunku do listopada ubiegłego roku spadek produkcji sprzedanej odnotowano w 12 (spośród 34) działach przemysłu m.in. w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 10,6 proc., mebli – o 9,6 proc., wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 8,0 proc., pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 7,9 proc., metali – o 7,6 proc. oraz wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 3,7 proc.” – napisał w komunikacie GUS.

Dodano, że „wzrost produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z listopadem ubiegłego roku wystąpił w 22 działach, m.in. w produkcji urządzeń elektrycznych – o 5,5 proc., wyrobów z drewna, korka słomy i wikliny – o 5,2 proc., papieru i wyrobów z papieru – o 4,4 proc., w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 4,0 proc., w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 3,9 proc. oraz artykułów spożywczych – o 3,5 proc.”.

Analitycy Ministerstwa Gospodarki spodziewają się, że produkcja przemysłowa w grudniu 2012 roku spadnie o 2,5 proc. rok do roku, po spadku w listopadzie o 0,8 proc. „W grudniu, także w wyniku mniejszej liczby dni roboczych niż 12 miesięcy temu, produkcja sprzedana przemysłu będzie niższa niż przed rokiem o 2,5 proc.” – głosi komunikat resortu.

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:
Zobacz więcej