Raport

#FabrykahejtuPO

Młodzi naukowcy otrzymali 40 mln zł grantów

Nagrodzono 37 młodych badaczy (fot. TVP/P.Lewandowski)

37 młodych badaczy nagrodzonych w 3. edycji konkursu LIDER Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) uhonorowano w Warszawie podczas inauguracji kolejnej edycji konkursu. Naukowcy zdobyli granty naukowe na łączną kwotę 40 mln zł.

Program LIDER pozwala uczonym w wieku do 35. roku życia uzyskać środki na badania naukowe wynoszące nawet 1,2 mln zł. – Laureaci nauczą się kierowania własnym zespołem, a także planowania i finansowania badań. Dziś badania naukowe na ogół są związane z poważnymi finansami. To jest ważna umiejętność, żeby umieć nimi zarządzać skutecznie – wyjaśnił w rozmowie dyrektor NCBR, prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski.

17 grudnia NCBR podczas uroczystej gali przekazało laureatom symboliczne czeki na wygrane kwoty i certyfikaty. 3. edycja konkursu w ramach programu LIDER została rozstrzygnięta wcześniej – już w lipcu tego roku. Duża część laureatów od tego czasu już rozpoczęła kompletowanie swoich zespołów i pracę nad projektami.

Podczas uroczystości dyrektor NCBR zainaugurował czwartą edycję konkursu w programie LIDER. Chociaż planowany budżet konkursu na rok 2013 wynieść ma 40 mln zł, to prof. Kurzydłowski zdradził, że NCBR nie wyklucza przeznaczenia dodatkowych kwot na konkurs LIDER, jeśli zgłoszonych zostanie bardzo dużo ciekawych projektów. – Nie chcielibyśmy, żeby najlepsi odeszli z kwitkiem – zaznaczył dyrektor NCBR. Nabór wniosków potrwa do 15 lutego 2013 r.

W gali wzięła udział prof. Agnieszka Zalewska, wybrana na przewodniczącą Rady CERN. – Dla mnie ważni byli ludzie, od których się czegoś nauczyłam. A państwo mają być liderami – zwróciła się prof. Zalewska do nagrodzonych. – Proszę pamiętać, że będą państwa oceniani po tym, czego inni się od państwa nauczą – mówiła. Radziła laureatom, by nie bali się ludzi zdolnych, bo do zdolnych należy przyszłość.

Fizyk opowiadała też o pracy w międzynarodowych zespołach. – Patriotyzm to przede wszystkim praca dla Polski, a nie mówienie o Polsce – powiedziała. Jej zdaniem ważne jest to, by nie mieć kompleksów i by z szacunkiem patrzeć na siebie i ludzi wokoło.

I inni mają swoje patriotyzmy, swoje umiejętności i zalety. Jeśli pracuje się w międzynarodowym zespole, to z różnych patriotyzmów tworzy się wartość dodana – zaznaczyła.

Wśród 37 nagrodzonych w tej edycji projektów znalazł się m.in. projekt Rafała Dalewskiego z Politechniki Warszawskiej, który pracuje nad „sztucznymi pszczołami”, czyli mechanicznym autonomicznym układem do zapylania roślin. Z kolei Katarzyna Grzyb z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG-GUMed chce opracować szczepionkę na wirusowe zapalenie wątroby typu C, a Przemysław Sękalski z Politechniki łódzkiej pracuje nad systemem, który w czasie rzeczywistym przetwarzać będzie obraz z kamery z obiektywem typu „rybie oko” i zlikwiduje zniekształcenia wywoływane przez szerokokątne soczewki.

Program LIDER ma służyć stymulowaniu i wzmacnianiu współpracy pomiędzy nauką i otoczeniem gospodarczym oraz pobudzeniu inwestowania przedsiębiorców w badania i prace rozwojowe (B+R). W tym kontekście dopuszcza się jednostki goszczące zarówno ze sfery publicznych instytucji naukowych, jak również niepublicznych oraz działających w sferze gospodarczej.

W trakcie postępowania konkursowego młodzi naukowcy musieli wykazać, że są przygotowani do podjęcia samodzielnej pracy badawczej nad projektem, który znajdzie zastosowanie w praktyce. Merytoryczna ocena wniosków była dwuetapowa, wybranych badaczy zaproszono na rozmowy kwalifikacyjne.

W pierwszych dwóch edycjach programu prowadzonego przez NCBR wyłoniono łącznie 59 liderów, którzy dostali na swoje projekty badawcze blisko 55 mln zł.

źródło:

Zobacz więcej