Kampanie przeciwko przemocy wobec dzieci

„Mnie tata lał i jakoś wyszedłem na ludzi”, „Jeden klaps jeszcze nikomu nie zaszkodził” – tak często rodzice tłumaczą stosowanie przemocy wobec dzieci. Fundacja Dzieci Niczyje chce walczyć z takimi przekonaniami, organizując kampanię „Zła tradycja”. W poniedziałek obchodzimy Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci, we wtorek – Powszechny Dzień Praw Dziecka, ustanowiony przez ONZ. Z tej okazji w tym tygodniu rozpoczną się dwie kampanie społeczne, które mają przeciwdziałać przemocy wobec dzieci.

Polskim koordynatorem działań związanych z Międzynarodowym Dniem Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci jest Fundacja Dzieci Niczyje (FDN), która organizuje kampanię „Zła tradycja”. Akcja ma zwrócić uwagę na to, jak ważne jest reagowanie na przemoc wobec najmłodszych.

Jak pokazują doświadczenia profesjonalistów pomagających krzywdzonym dzieciom, większość rodziców, którzy używają przemocy w wychowywaniu dzieci, takiego samego traktowania doznała w dzieciństwie. Klapsy, popychanie czy przysłowiowe „lanie” to metody, które wydają im się naturalne i nieszkodliwe.

Musimy przekonać rodziców, że standardy karcenia dzieci, które sami poznali w dzieciństwie, dziś są nieaktualne. Pokazujemy im alternatywy dla bicia, klapsów i krzyku, czyli pozytywne metody wyznaczania dzieciom granic z szacunkiem i miłością. Jednocześnie apelujemy do profesjonalistów, którzy zauważają, że dziecko doznaje krzywdzenia. Reagowanie na takie sytuacje, odpowiednia interwencja mogą zmienić los dziecka i jego rodziny i przerwać swoiste błędne koło przemocy – podkreśla dyrektorka FDN dr Monika Sajkowska.

Kampania „Zła tradycja” zwraca uwagę rodziców na to, że dawne środki wychowawcze (jak bicie czy krzyk) szkodzą dzieciom i muszą ulec zmianie. Kampania ma w zdecydowany sposób przekazać im informację, że świat się zmienił. Bicie dzieci jest nielegalne, ponieważ dziecko musi być traktowane jak każdy obywatel i jego prawo do ochrony przed przemocą musi być respektowane. Wielu rodziców zdaje sobie sprawę ze szkodliwości fizycznego karcenia, jednak nie wiedzą, czym je zastąpić.

Na stronie www.złatradycja.fdn.pl znajdą się informacje na temat rekomendowanych sposobów reagowania na przemoc wobec dzieci i innych niż przemoc metod wychowawczych.

Wysokie społeczne przyzwolenie dla bicia dzieci potwierdzają również wyniki badań przeprowadzonych na zlecenie rzecznika praw dziecka Marka Michalaka. W poniedziałek na konferencji prasowej RPD zaprezentuje wyniki najnowszego raportu na ten temat (podobne badania przeprowadzono na jego zlecenie przez rokiem).

W poniedziałek – w Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci – również Michalak zainauguruje kampanię społeczną. Kampania „Nie ma dzieci – są ludzie” ruszy we wtorek, 20 listopada – w rocznicę uchwalenia Konwencji o prawach dziecka.

Data ta nie jest datą przypadkową. Wtedy to właśnie obchodzony jest Powszechny Dzień Praw Dziecka, ustanowiony przez ONZ w ramach uchwalenia Deklaracji Praw Dziecka oraz Konwencji o Prawach Dziecka, czyli najważniejszego dokumentu, który obowiązuje niemalże w wszystkich państwach świata i który ma zapewniać ochronę wszystkim dzieciom – podkreślił Michalak.

Akcja podsumować ma działania podjęte dla uczczenia Roku Janusza Korczaka, ale przede wszystkim przypominać o tym, że dzieci mają swoje prawa i mogą z nich korzystać.

Kampania przewidziana jest jako wielki program edukacyjny skierowany do dorosłych i dzieci. W ramach obchodów zarówno w całej Polsce, jak i za granicą organizowane są przeróżne wydarzenia inspirowane działalnością tego wybitnego lekarza, pisarza i pedagoga na rzecz podmiotowości dziecka i jego praw.

źródło:

Zobacz więcej