RAPORT

Wojna na Ukrainie

Przepływ danych w internecie wzrasta o 80 proc.

(fot.)
Przepływ danych w sieci stale się zwiększa (fot. flickr.com/bark)

Szacuje się, że przepływ danych przez sieć wzrasta każdego roku w skali globalnej o 80 proc. 29 października przypada światowy dzień internetu.

Na horyzoncie nie dostrzegamy żadnego kresu wzrostu przepływu danych – oznajmił szef stowarzyszenia niemieckiej gospodarki internetowej eco Harald Summa. Podległy eco (skrót od electronic commerce) węzeł sieciowy DE-CIX we Frankfurcie nad Menem obsługuje codziennie przepływ danych w ilości 12 petabajtów, co odpowiada pojemności 2,7 milionów płyt DVD.

W okresach szczytowych DE-CIX transferuje ponad dwa terabity na sekundę –równoważnik 60-godzinnego filmu wideo o wysokiej rozdzielczości. Z frankfurckiego węzła korzysta z górą 500 dostawców usług internetowych z ponad 50 państw. Infrastruktura DE-CIX jest dostosowana do dalszego wzrostu i już teraz pozwala na szczytowe obciążenia do 40 terabitów na sekundę – informuje eco.

Światowy dzień internetu upamiętnia urzeczywistniony 29 października 1969 roku pierwszy przekaz informacji za pomocą protokołu internetowego. Informację tę wysłano z komputera uniwersytetu w Los Angeles do instytutu badawczego Stanford. Do ówczesnej sieci przyłączone były jeszcze dwie inne placówki – uniwersytet w Santa Barbara i uniwersytet Utah.

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:

Zobacz więcej