Żurnaliści z nagrodami im. M. Płażyńskiego

Jolanta Roman-Stefanowska (TVP Gdańsk) jest autorką reportaży o Polakach mieszkających w Kazachstanie i w Rosji (fot. Facebook)

Po raz pierwszy przyznano nagrodę im. Macieja Płażyńskiego, która dedykowana jest dziennikarzom i mediom służącym Polonii. Pierwszymi laureatami zostali dziennikarze z Polski, Litwy, Holandii i Stanów Zjednoczonych. Wśród nich jest Jolanta Roman-Stefanowska z oddziału TVP w Gdańsku, autorka reportaży o Polakach mieszkających w Kazachstanie i w Rosji. Wręczenie nagród odbyło się w Muzeum Miasta Gdyni.

Dodatkowo wyróżniono dziennikarzy z Rosji i Niemiec – poinformował Jarosław Włodarczyk z Press Clubu Polska, z inicjatywy którego jest przyznawana ta nagroda. – Nagrodą im. Macieja Płażyńskiego jest honorowana praca dziennikarzy i mediów służących Polonii. Intencją jej inicjatorów jest zachowanie w pamięci Polaków osoby i dokonań patrona nagrody – działacza opozycji antykomunistycznej, pierwszego niekomunistycznego wojewody gdańskiego, marszałka Sejmu RP i wicemarszałka Senatu RP, prezesa Stowarzyszenia Wspólnota Polska, człowieka o szerokich horyzontach i dalekowzrocznym spojrzeniu na Polskę i świat – podkreślił Włodarczyk.

Jak poinformował, nagrody są przyznawane w czterech kategoriach: dziennikarz medium polonijnego, dziennikarz krajowy publikujący na tematy polonijne, dziennikarz zagraniczny publikujący na tematy Polonii i redakcja medium polonijnego.

Jury w składzie: Jakub Płażyński (przewodniczący), Andrzej Grzyb (senator RP, przedstawiciel marszałka Senatu), Jarosław Gugała (telewizja Polsat), Jerzy Haszczyński („Rzeczpospolita"), Małgorzata Naukowicz (Polskie Radio) oraz Karolina Grabowicz-Matyjas (dyrektor Muzeum Emigracji, sekretarz jury) wybrało zwycięzców spośród 55 nominacji nadesłanych ze wszystkich kontynentów.

W kategorii dziennikarz medium polonijnego laureatką została Barbara Sosno z redakcji radia „Znad Wilii”, nagrodzona za cykl audycji poświęconych problematyce polskiego szkolnictwa na Litwie.

W kategorii dziennikarz krajowy publikujący na tematy polonijne laureatką jest Jolanta Roman-Stefanowska z TVP Gdańsk, autorka reportaży o Polakach mieszkających w Kazachstanie i w Rosji. Dziennikarka powiedziała, że większość jej reportaży z Kazachstanu powstało dzięki wsparciu Macieja Płażyńskiego. – On mnie zaraził tą miłością do ludzi na Wschodzie; mówił, że pamiętanie o nich jest naszym szczególnym obowiązkiem, bo oni nie pojechali tam z własnej woli – podkreśliła.

Ponadto jury wyróżniło w tej kategorii Piotra Cywińskiego z redakcji tygodnika „Uważam Rze” za profesjonalne i bezkompromisowe podejmowanie trudnych tematów w artykułach „Bunt straceńców” i „Tragarze obciążeń”.

W kategorii dziennikarz zagraniczny publikujący na tematy Polonii laureatką jest Małgorzata Bos-Karczewska, autorka publikacji w „NRC Handelsblad” na temat rządowych planów wydalenia z Holandii bezrobotnych Polaków, czym rozpoczęła dyskusję w mediach holenderskich i światowych o traktowaniu polskich imigrantów w Holandii.

W kategorii redakcja medium polonijnego laureatem została redakcja „Nowego Dziennika – Polish Daily News” z Nowego Jorku, nagrodzona za nowoczesne i profesjonalne dziennikarstwo służące Polonii amerykańskiej. Ponadto Jury wyróżniło w tej kategorii redakcję dwumiesięcznika „Dom Polski” wydawanego w Tomsku za podtrzymywanie polskich tradycji na terenie Syberii i całej Rosji.

Kolejne edycje konkursu

Włodarczyk poinformował, że nagroda będzie przyznawana co roku za pracę dziennikarską w roku poprzednim. Dodał, że nagrody w każdej z trzech kategorii dziennikarskich stanowią: statuetka oraz nagroda finansowa w wysokości 10 tysięcy złotych, zaś nagrodę w kategorii redakcja medium polonijnego stanowi statuetka.

Nagroda imienia Macieja Płażyńskiego powstała z inicjatywy Press Clubu Polska, Jakuba Płażyńskiego, prezydentów Gdańska, Sopotu i Gdyni, marszałka województwa pomorskiego, oraz Fundacji Pomorskiej. Honorowe patronaty nad nagrodą objęli Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz oraz minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.

Maciej Płażyński zginął w katastrofie lotniczej 10 kwietnia 2010 roku pod Smoleńskiem.

źródło:

Zobacz więcej