Zmarł misjonarz ojciec Czesław Duda

Czesław Duda, duchowny ze zgromadzenia Ojców Pasjonistów (fot. archiwum rodzinne)

Nie żyje ojciec Czesław Duda, duchowny ze zgromadzenia Ojców Pasjonistów. Przez blisko 30 lat pracował w samym środku Czarnej Afryki – Demokratycznej Republice Konga (dawny Zair). Przetrwał tam lata pełne zawieruch wojennych: rebelii i wojen.

Zaczynał swoją posługę w diecezji Czombe i tam też prowadził swoją ostatnią parafię w miejscowości Lodja. Znajduje się ona w samym środku Afryki, mniej więcej 180 km na południe od równika. Bywało, że przez całe lata był tam jedynym białym w promieniu setek kilometrów, a podróż do niego wiązała się z żeglugą łódką przez ok. 3 tygodnie rzekami płynącymi przez tereny objęte walkami domowymi i kontrolowanymi przez różne wrogie sobie plemienia i frakcje polityczne.

- Ale w drugą stronę, do Kinszasy, płynęło się już szybciej bo z prądem rzek zmierzających do Atlantyku – żartował o. Duda, chcąc zrzucić z siebie „odium heroizmu”.

Jako jedyny biały człowiek znał język otelela, którym posługuje się 6 milionowe plemię Telela. Kochał swoich braci, kochał ich język, historię i kulturę. To z tego plemienia („od nas” – jak mawiał ojciec Duda) wywodził się pierwszy premier niepodległego Zairu Patrice Lumumba.

Swój kościół i całą misję zbudował sam. Dosłownie! Każdą cegłę własnoręcznie formując i wypalając w słońcu. Zbudował szkołę, wodociąg z systemem filtracji. Stworzył placówkę Caritasu. Opiekował się miejscowym szpitalem i kolonią trędowatych. Był mędrcem i autorytetem dla wszystkich: niejednokrotnie uczestniczył w posiedzeniach sądów plemiennych. Był też lekarzem, mechanikiem, architektem, rolnikiem, krawcem, informatykiem. Wcielał się w każdą postać, by tylko służyć ludziom. Innym poświęcił całe swoje życie. Miłości do bliźnich nigdy nie musiał udowadniać: świadczyła o niej każda sekunda Jego życia.

Żegnamy Cię z „Krainy Białych Ludzi” - jak przedstawiałeś swoim braciom Polskę. Wierzymy Czesiu, że na spotkaniu ze Św. Piotrem pomyślnie przeszedłeś „próbę lamparta” (test prawdomówności plemienia Telela) i jesteś w świecie, o jakim marzyłeś i jaki budowałeś: świecie bez wojen, chorób, głodu i pełnego miłości. Ale, Przyjacielu, odszedłeś za wcześnie …

d.c.

Zobacz więcej