Rodziny ofiar chcą kolejnych ekshumacji

Rodziny ofiar katastrofy smoleńskiej boją się, że w grobach wcale nie spoczywają ich bliscy. Nie wiadomo na razie ilu ciał będą dotyczyć wnioski o ekshumacje (fot. PAP/Leszek Szymański)

– Będziemy masowo występować z wnioskami o kolejne ekshumacje i badania sekcyjne – zapowiedział brat jednej z ofiar katastrofy smoleńskiej, Dariusz Fedorowicz. – Ostatnie bulwersujące fakty powodują, że żadna z rodzin nie może być pewna, czy pochowała swoich najbliższych – tłumaczył.

Część rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej z 10 kwietnia 2010 r. uczestniczyła w posiedzeniu zespołu parlamentarnego ds. zbadania jej przyczyn. Wśród obecnych na posiedzeniu byli m.in.: syn i wnuk Anny Walentynowicz, krewni Teresy Walewskiej-Przyjałkowskiej, żona i matka Przemysława Gosiewskiego, żona gen. Franciszka Gągora oraz syn wicemarszałka Krzysztofa Putry.

Fedorowicz przemawiał w imieniu rodzin uczestniczących w posiedzeniu zespołu. Jak zapowiedział będą one występować z wnioskami o kolejne ekshumacje i badania sekcyjne.

Nie po to, aby sprawdzić, kto został pochowany, ale, by uzyskać miarodajny materiał dowodowy co do przebiegu katastrofy i przyczyn śmierci naszych bliskich – argumentował. Zapowiedział też, że rodziny będą uprawomocniać swoich przedstawicieli prawnych do reprezentowania przed prokuraturą i sądami. Powtórzył także wniosek, by do badań ciał ofiar katastrofy smoleńskiej dopuszczani byli międzynarodowi eksperci.

W trakcie posiedzenia zespołu o ostatnich ekshumacjach i badaniach mówiła rodzina Anny Walentynowicz i Teresy Walewskiej-Przyjałkowskiej. Inne rodziny mówiły o swoich doświadczeniach w trakcie identyfikacji ciał w Moskwie, skarżąc się między innymi na duży chaos w trakcie wszystkich czynności.

W połowie września prokuratorzy wojskowi przeprowadzili w Gdańsku i Warszawie ekshumacje dwóch ofiar katastrofy smoleńskiej. Jedną z nich była Anna Walentynowicz; drugą – według informacji medialnych – Teresa Walewska-Przyjałkowska. Powodem ekshumacji były wątpliwości, czy ciała te nie zostały ze sobą zamienione. Badania genetyczne jednoznacznie wskazały, że tak się stało.

źródło:

Zobacz więcej