RAPORT

KORONAWIRUS: MAPY, STATYSTYKI, PORADY

IPN uhonorował Świadków Historii

Na uroczystości nieobecny był kard. Franciszek Macharski, uhonorowany „jako osoba, która odważną walką z systemem totalitarnym przyczyniła się do tego, że dziś możemy cieszyć się wolnością” (fot. arch.)

Kard. Franciszek Macharski, działacze podziemnej „S” Stanisław Malara, Paweł Perchel, Adam Roliński, Władysław Skalski (pośmiertnie) oraz żołnierz AK ppłk. Jerzy Wesołowski uhonorowani zostali nagrodami IPN Świadek Historii. Uroczyste wręczenie odbyło się w Krakowie.

Nagroda Świadek Historii od kilku lat jest przyznawana w poszczególnych oddziałach IPN osobom szczególnie zasłużonym dla upamiętniania historii narodu polskiego oraz wspierającym działania pionu edukacyjnego IPN. W tym roku po raz pierwszy została wręczona w Krakowie, aby „uhonorować tych, którym na sercu leżało budowanie szacunku dla narodowej przeszłości”.

– Nagroda Świadek Historii stanowi element działań IPN zmierzających do tego, by pamiętać nie tylko o tym, co było ciemną stroną naszej historii, ale też uhonorować tych, którzy tworzyli jej jasną stronę – podkreślił podczas uroczystości dyrektor krakowskiego oddziału IPN Marek Lasota. Odczytał także list gratulacyjny nieobecnego na uroczystości z powodu obowiązków służbowych prezesa IPN Łukasza Kamińskiego, który laureatów określił nie tylko „świadkami trudnej historii”, ale też „przykładami niezłomnej postawy”.

Na uroczystości nieobecny był także kard. Franciszek Macharski, uhonorowany „jako osoba, która odważną walką z systemem totalitarnym przyczyniła się do tego, że dziś możemy cieszyć się wolnością”. Nagrodę zobowiązali się przekazać mu dyrektor IPN Marek Lasota, kard. Stanisław Dziwisz i przewodniczący Rady Miasta Krakowa Bogusław Kośmider.

Nagrodę pośmiertną dla Władysława Skalskiego odebrała żona. Pozostali laureaci osobiście dziękowali za wyróżnienie, podkreślając, że nie działali sami.

Kard. Franciszek Macharski (ur. 1927) był metropolitą krakowskim w latach 1979-2005, a od 2005 r. jest arcybiskupem seniorem archidiecezji krakowskiej.

Stanisław Malara (ur. 1945) był pracownikiem Walcowni Blach Karoseryjnych Huty im. Lenina w Krakowie, działaczem i organizatorem podziemnych, a następnie jawnych struktur NSZZ Solidarność w krakowskiej hucie. W latach 1998-2002 był radnym miasta Krakowa. Jako świadek historii brał udział w licznych projektach przygotowywanych przez oddział IPN w Krakowie.

Paweł Perchel (ur. 1964), w latach 80. był autorem i drukarzem podziemnych ulotek kolportowanych w Starachowicach, organizatorem i uczestnikiem wielu akcji ulotkowych i malowania haseł w tym mieście. W marcu 1989 r. organizował jawne struktury Solidarności w Starachowicach. Jest współzałożycielem i prezesem Stowarzyszenia Wolni i Solidarni 1980-1989 w Starachowicach.

Adam Roliński (ur. 1959) jest historykiem, kustoszem Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie. Był członkiem Niezależnego Zrzeszenia Studentów, a od 1982 r. NSZZ Solidarność. Stworzył wiele inicjatyw dotyczących upamiętniania niepodległościowych zmagań Polaków, w tym największy w Polsce zbiór wydawnictw niezależnych z okresu PRL.

Władysław Skalski (1941-2011) – nagroda pośmiertna – po ukończeniu studiów przez 30 lat był związany z Nowotarskimi Zakładami Przemysłu Skórzanego „Podhale” w Nowym Targu, gdzie współorganizował struktury Solidarności. W 1989 r. został posłem na Sejm, wybranym z listy Komitetu Obywatelskiego Solidarność.

Ppłk Jerzy Wesołowski (ur. 1923) uczestniczył w wojnie obronnej w 1939 r., od 1940 r. działał w strukturach Tajnej Armii Polskiej i Konfederacji Zbrojnej, następnie w ZWZ i AK. Aresztowany przez UB w grudniu 1948 r., był więziony do stycznia 1950 r. Był organizatorem i przewodniczącym Oddziału Krakowskiego Związku Żołnierzy AK. Działał w m.in. Związku Legionistów Polskich oraz w Komitecie Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego.

źródło:

Zobacz więcej