Moskwa: wystawa o sztuce w ZSRR i PRL

Eduard Gorochowski, „Lenin-Stalin”, 1989 (fot. Muzeum Narodowe w Gdańsku)

Ponad 120 obrazów, grafik i rzeźb złożyło się na wystawę „Za żelazną kurtyną. Sztuka oficjalna i niezależna w Związku Radzieckim i Polsce, 1945-1989”, otwartą we Wszechrosyjskim Muzeum Sztuki Dekoracyjno-Użytkowej i Ludowej w Moskwie.

Na ekspozycji prezentowane są dzieła 74 wybitnych artystów rosyjskich i polskich, w tym m.in. Ernsta Nieizwiestnego, Leonida Rabiczewa, Borisa Żutowskiego, Eduarda Gorochowskiego, Maksa Birsteina, Eduarda Steinberga, Dmitrija Krasnopiewcewa, Nikołaja Wiecztomowa, Władimira Niemuchina i Władimira Jankilewskiego, a także Mariana Czapli, Jerzego Nowosielskiego, Tadeusza Kantora, Jonasza Sterna, Erny Rosenstein, Katarzyny Kobro, Władysława Strzemińskiego, Jerzego Ryszarda Zielińskiego, Teresy Pągowskiej i Adama Marczyńskiego.

Pokazywane na wystawie prace pochodzą z kolekcji Piotra Nowickiego, prezesa Fundacji Polskiej Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Ukazują one najważniejsze zjawiska artystyczne w dwóch krajach dawnego bloku komunistycznego.

Ekspozycja została podzielona na kilka części tematycznych: „Triumf ideologii”, „Prekursorzy”, „Druga awangarda”, „15 proc. abstrakcji”, „Abstrakcja i Figuracje”, „Znak i znaczenie”, „Sztuka sprzeciwu” oraz „Transformacja”. Dzieła twórców rosyjskich i polskich umieszczono obok siebie.

W pierwszej części wystawy znalazły się prace powstałe zaraz po 1945 roku i reprezentujące sztukę oficjalną, która realizowała hasła socrealizmu. Na końcu ekspozycji znalazły się dzieła powstałe w Polsce po wprowadzeniu stanu wojennego i w Rosji w okresie gorbaczowowskiej pieriestrojki.

Wystawa, zorganizowana we współpracy z Instytutem Adama Mickiewicza w Warszawie i Muzeum Narodowym w Gdańsku, czynna będzie do 8 października. Od 12 kwietnia do 17 czerwca ekspozycja była już pokazywana w Pałacu Opatów, Oddziale Sztuki Nowoczesnej Muzeum Narodowego w Gdańsku.

źródło:

Zobacz więcej