RAPORT

Koronawirus: mapy, statystyki, porady

Wizyta na chwałę Boga i obu narodów

– Wierzę, że wizyta Jego Świątobliwości, Cyryla i nasze wspólne świadectwo o Chrystusie posłuży jak najlepiej dziełu Bożemu, naszym narodom, naszym państwom i całemu chrześcijaństwu – mówił abp Sawa podczas nabożeństwa w prawosławnej katedrze pw. św. Marii Magdaleny, gdzie powitano zwierzchnika Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej, który dziś rozpoczął wizytę w Polsce. W intencji szczęśliwej podróży gościa odprawiono tam dziękczynne modły, zwane doksologią. – Jest wola kontynuacji rozmów, z pełną świadomością trudnych problemów historycznych – mówił po południu, po spotkaniu w siedzibie Komisji Episkopatu Polski metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz.

Rano patriarcha został powitany w progu katedry przez dzieci. Kilka kroków dalej czekała na niego z chlebem przedstawicielka społeczności prawosławnej, a na środku świątyni duchowni podali mu krzyż, którym Cyryl pobłogosławił zgromadzonych. W cerkwi byli także przedstawiciele Kościoła rzymskokatolickiego – metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Józef Michalik i abp Henryk Hoser, biskup warszawsko-praski.

Prawosławny metropolita Warszawy i całej Polski podkreślił, że wizyta Cyryla w Polsce to chwila historyczna, która „wpisuje się do dziejów naszego Kościoła”. – Jako patriarcha moskiewski po raz pierwszy Wasza Świątobliwość odwiedza nasz Kościół, by w modlitwie i jedności duchowej połączyć się z jego wiernymi, błogosławić ich i w duchu braterskim spotkać się z przedstawicielami Kościoła rzymskokatolickiego, innych Kościołów oraz z przywódcami naszego kraju – mówił Sawa. Przypomniał, że Cyryl odwiedzał wcześniej Polskę, m.in. jako arcybiskup. – Wszyscy Was znają i każdy Wasz pobyt w naszym raju wspominamy z sympatią i miłością – dodał.

"Wasza obecna wizyta jako zwierzchnika wielkiego świętego Kościoła rosyjskiego, z którym jesteśmy połączeni więzami duchowymi i historycznymi, ma duże znaczenie w wymiarze kościelnym i społeczno-państwowym. Witając Waszą Świętobliwość, przyjmujemy Was z otwartym sercem, braterską miłością i nadzieją, że wizyta wasza będzie owocna w szerokim rozumieniu tego słowa, jak też posłuży dobru świętego prawosławia oraz naszych narodów: polskiego i rosyjskiego" - mówił Sawa.

Patriarcha Cyryl podkreślił doniosłą rolę chrześcijaństwa obrządku wschodniego na ziemiach polskich, „od kiedy wielki książę Mieszko jednoczył te ziemie w jeden kraj”. – Wiele lat polskie prawosławie było we wspólnym organizmie z Cerkwią moskiewską – powiedział Cyryl, zaznaczając zarazem doniosłą rolę polskiej Cerkwi w ustawieniu dobrych stosunków pomiędzy Kościołami: prawosławnym i rzymskokatolickim. – Chciałbym wyrazić szacunek temu wszystkiemu co Wasza Świątobliwość wykonuje w Cerkwi polskiej – zwrócił się Cyryl do abp. Sawy.

Dary: relikwie św. Romana i ikona Matki Bożej

Patriarcha podarował Polskiej Autokefalicznej Cerkwi Prawosławnej relikwie świętego Romana Miedwiedzia – jako „znak naszej wspólnej jedności w Chrystusie i naszej wdzięczności”. Św. Roman, urodzony na ziemi chełmskiej, był męczennikiem Cerkwi w czasach komunizmu. Cyryl I podarował też centralną część ikonostasu, tak zwane carskie wrota do powstającej w Warszawie cerkwi Świętych Cyryla i Metodego. Wyraził też satysfakcję, że w Warszawie powstaje centrum prawosławne, które ma funkcjonować przy tej świątyni. Praska cerkiew katedralna św. Marii Magdaleny otrzymała od Cyryla ikonę chorągwi Matki Bożej. – Ta ikona była duchowym symbolem Cerkwi rosyjskiej prawosławnej w 2009 roku, kiedy zostałem wybrany na Patriarchę Moskwy i całej Rusi. Chciałbym przekazać tę ikonę temu świętemu miejscu z pamiątkowym napisem, aby ludzie prawosławni mogli modlić się do tej ikony o mnie i o moją służbę – powiedział Cyryl.

Po modlitwach i wysłuchaniu „mnohaja lieta”, czyli „sto lat”, gość opuścił katedrę, błogosławiąc zgromadzonych, i udał się na obiad. Po południu w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski odbyły się rozmowy z polskimi biskupami katolickimi.

fot.
Patriarcha Cyryl I (L) i zwierzchnik Kościoła prawosławnego w Polsce metropolita Sawa (P) podczas nabożeństwa w cerkwi metropolitalnej Św. Marii Magdaleny na warszawskiej Pradze (fot. PAP/Rafał Guz)

Kopia ikony Matki Boskiej Smoleńskiej dla episkopatu

Podczas tego spotkania patriarcha Moskwy i całej Rusi przekazał Konferencji Episkopatu Polski kopię ikony Matki Boskiej Smoleńskiej. Podkreślił, że prosił go o to obecny metropolita smoleński w rocznicę katastrofy smoleńskiej z 10 kwietnia 2010 roku. Cyryl, który sam był w przeszłości metropolitą smoleńskim, wyraził życzenie, by ikonę umieszczono w godnym miejscu, tak by przypominała o rozpoczętym dzisiaj dialogu oraz o tym, „skąd się wywodzą nasze chrześcijańskie korzenie”.

Matka Boska Smoleńska to jedna z najbardziej czczonych ikon w świecie prawosławnych. Legenda głosi, że autorem oryginału był św. Łukasz Ewangelista. Obraz na Ruś miała przywieźć z Bizancjum księżniczka bizantyjska, przybyła w XI wieku, by poślubić księcia Wsiewołoda. Obraz ten nie zachował się. Ikonie przypisuje się ocalenie Smoleńska od Tatarów w XIII wieku oraz wspomożenie wojsk rosyjskich w bitwie pod Borodino w 1812 roku.

Kopia ikony Matki Boskiej Częstochowskiej pojedzie do Moskwy

Po spotkaniu w siedzibie KEP, które było zamknięte dla mediów, abp Józef Michalik przekazał Cyrylowi I kopię ikony Matki Boskiej Częstochowskiej, by mógł „umieścić ją w jakimś drogim i bliskim sobie miejscu”. Dodał, że jest ona patronką dialogu rozpoczętego między Kościołem katolickim w Polsce i prawosławnym w Rosji.

Nigdy wcześniej zwierzchnik rosyjskiego Kościoła prawosławnego nie przebywał w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski. Podczas spotkania przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Józef Michalik mówił, że Kościół katolicki w Polsce z szacunkiem przyjmuje głos patriarchy Moskwy i całej Rusi Cyryla I. Przedstawiciele obu Kościołów rozmawiali o perspektywach współpracy i dialogu. – Jest wola kontynuacji rozmów, z pełną świadomością trudnych problemów historycznych – mówił po spotkaniu metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz.

fot.
Patriarcha Cyryl I (centrum-P) i metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz (centrum-L) (fot. PAP/Rafał Guz)

źródło:

Zobacz więcej