RAPORT

Imigranci na granicy z Białorusią

Grupa PBG wnioskuje o upadłość

Hydrobudowa złożyła wniosek upadłość. Firma budowała między innymi Stadion Narodowy w Warszawie. Spółka jest też odpowiedzialna za budowę odcinków autostrad A1 i A4. Przedstawiciele Hydrobudowy i dwóch innych spółek wchodzących w skład grupy PBG ogłosiły w komunikacie, że wniosek o upadłość układową jest spowodowany ochroną spółki, wszystkich pracowników i wierzycieli.

Bezpośrednią przyczyną złożenia wniosku były przeciągające się rozmowy z bankami w sprawie uzyskania kredytu pomostowego w wysokości 200 mln zł – powiedział rzecznik Hydrobudowy Krzysztof Woch.

„PBG, dla ochrony pracowników i interesów wszystkich wierzycieli podjęło decyzję o złożeniu do Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto wniosku o ogłoszenie upadłości z zawarciem układu z wierzycielami” – napisano w komunikacie prasowym.

Grupa podała, że trudna sytuacja płynnościowa jest również konsekwencją realizacji kontraktów drogowych i budowy Stadionu Narodowego.

„Obecne problemy grupy PBG są również pochodną realizacji przez spółki zależne – Hydrobudowę Polską i Aprivia – kontraktów drogowych, w tym budowy odcinków autostrad A1 i A4. Kontrakty drogowe charakteryzują się dużym zapotrzebowaniem na kapitał obrotowy. Dodatkowo, ze względu na zmianę warunków rynkowych, zwłaszcza wzrost cen materiałów, są to kontrakty nierentowne. Ze względu na udzielone poręczenia i solidarną odpowiedzialność generalnego wykonawcy i konsorcjantów na realizowanych kontraktach, do trudnej sytuacji Grupy PBG przyczynił się również jej udział w budowie Stadionu Narodowego w Warszawie. Duże zaangażowanie grupy PBG w te projekty w jednym czasie zwiększyły skalę problemów płynnościowych i uniemożliwiły płynne funkcjonowanie grupy” – podaje grupa PBG.

Budowlana grupa poinformowała, że uzasadnieniem dla podjęcia powyższych decyzji jest również umożliwienie prowadzenia dalszej działalności operacyjnej spółek.

Zablokowane konta

PBG 14 maja podpisało porozumienie z bankami finansującymi spółkę, będące pierwszym krokiem do uzyskania finansowania pomostowego. Umowa przewidywała podjęcie decyzji przez komitety kredytowe banków do 18 maja br. i uruchomienie finansowania do 25 maja.

Spółka podała, że banki podjęły pozytywne decyzje kredytowe 1 czerwca br., ale na warunkach, których spełnienie leży w gestii zewnętrznych instytucji finansowych i w czasie, który nie daje możliwości zabezpieczenia spłaty bieżących zobowiązań oraz prawidłowej realizacji kontraktów.

„Do czasu ustanowienia zabezpieczeń uzgodnionych w umowie standstill, banki zablokowały konta spółek, co znacznie utrudnia realizację kontraktów. Ponadto, proponowane przez banki warunki zabezpieczeń majątkowych przy braku zagwarantowania kompleksowego finansowania oraz restrukturyzacji dotychczasowych kredytów nie pozwalałyby na równe traktowanie wszystkich wierzycieli, zwłaszcza obligatariuszy i kontrahentów” – napisano.

Rozwiązaniem, do którego dążyć będzie zarząd PBG, jest emisja obligacji zamiennych na akcje i spłata zobowiązań.

Grupa PBG zajmuje się m.in. inwestycjami infrastrukturalnymi, w tym budową dróg i autostrad, inwestycjami energetycznymi i paliwowymi. Hydrobudowa zajmuje się kompleksową realizacją inwestycji budownictwa technologicznego, hydrotechnicznego, obiektów ochrony środowiska i wodno-kanalizacyjnych. Konsorcjum Hydrobudowa-PBG-Alpine jest głównym wykonawcą Stadionu Narodowego. Wśród inwestycji Grupy PBG znajduje się także Stadion PGE Arena w Gdańsku i Stadion Miejski w Poznaniu.

O godz. 14.00 kurs PBG spadał o 13,18 proc. do 14,63 zł, a kurs Hydrobudowy zniżkuje o 10,58 proc. do 0,34 zł.

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:
Zobacz więcej