Prof. Banyś na czele zrzeszenia rektorów

Prof. Wiesław Banyś (fot. gu.us.edu.pl)

Jednogłośnie wybrano przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Został nim prof. Wiesław Banyś, który zastąpił na tym stanowisku prof. Katarzynę Chałasińską-Macukow.

Na Uniwersytecie Warszawskim zgromadzenie Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich wybrało nowego przewodniczącego Konferencji, który będzie stał na jej czele do 2016 r. Podczas wyborów oddano 74 głosy, wszystkie za kandydaturą prof. Banysia.

Podczas rozmowy z dziennikarzami po wyborach prof. Banyś zapewnił, że będzie kontynuował dotychczasowe kierunki działania KRASP, zgodne z założeniami strategii Europa 2020 – długookresowego programu rozwoju społeczno-gospodarczego Unii Europejskiej, oraz Środowiskowej Strategii Rozwoju Szkolnictwa Wyższego, opracowanej przez KRASP i Fundację Rektorów Polskich.

Nowy szef KRASP podkreślił, że zależy mu na dalszym zwiększaniu dostępu Polaków do wyższego wykształcenia. Jest jednocześnie zainteresowany umiędzynarodowieniem badań i studiów, gdyż – jak uznał – sprzyja to kreatywności.

Służy temu „udział uczonych w dużych zgrupowaniach zwanych klastrami, służących rozwiązywaniu dużych problemów naukowych, np. dotyczących nowych źródeł energii czy nowoczesnych technologii wydobywania węgla” – tłumaczył. Natomiast w przypadku studiów zapewnia to np. organizacja programów studiów, wykładów oraz zajęć w języku angielskim.

Prof. Banyś opowiada się za szerszą niż dotąd współpracą w ramach trójkąta: nauki, edukacji i szeroko rozumianego otoczenia uczelni, czyli biznesu oraz gospodarki. – Chcemy, aby doszło do większego upraktycznienia studiów; zwiększenia ilości staży i praktyk tam, gdzie potrzeba. By można było powiedzieć, że mamy większy transfer wiedzy do przemysłu – mówił.

Aktywniej w życiu publicznym

Profesor dodał, że zależy mu na większej aktywności środowiska akademickiego i uczelni w debacie publicznej na różne, ważne dla kraju tematy. – Nowa społeczna odpowiedzialność uniwersytetów to także włączenie się w budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Takie przesłanie pojawia się w misjach uniwersytetów, ale nie bywa do końca realizowane – zauważył.

W trakcie posiedzenia wybrano także zastępców przewodniczącego. Zostali nimi prof. Ryszard Zimak, rektor warszawskiego Uniwersytetu Muzycznego oraz Stanisław Bielecki, rektor Politechniki Łódzkiej. Prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow, rektor UW i dotychczasowa przewodnicząca KRASP, została wybrana honorową przewodniczącą KRASP.

Prof. Wiesław Banyś – językoznawca, romanista, rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, członek prezydium KRASP w latach 2008-2012, studiował filologię romańską na Uniwersytecie Jagiellońskim. Doktoryzował się na Uniwersytecie Śląskim, a habilitację obronił na Uniwersytecie Warszawskim. Prof. Banyś jest specjalistą z zakresu językoznawstwa komputerowego, tłumaczenia automatycznego i wspomagania tłumaczenia przy pomocy komputera, elektronicznych baz danych słownictwa specjalistycznego, automatycznego indeksowania i streszczania tekstów.

Prof. Banyś jest autorem pięciu monografii oraz skryptu z zakresu gramatyki języka francuskiego, redaktorem 11 roczników czasopisma „Neofilologica”, współredaktorem pięciu roczników „Etudes Cognitives/Studia Kognitywne” oraz kilkudziesięciu studiów i rozpraw opublikowanych w kraju i za granicą.

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich to najważniejsza organizacja uczelni akademickich w Polsce. Od 15 lat reprezentuje interesy szkół wyższych, dba o podnoszenie jakości kształcenia, a także wydaje opinie w ważnych sprawach dla szkolnictwa wyższego. KRASP zrzesza 107 członków, w tym władze 96 uczelni publicznych oraz 11 prywatnych. Wśród nich są rektorzy uniwersytetów, uczelni technicznych, pedagogicznych, ekonomicznych, medycznych, artystycznych, wychowania fizycznego, rolniczych, wojskowych i służb państwowych.

źródło:

Zobacz więcej