RAPORT

Imigranci na granicy z Białorusią

Pożegnanie prof. Wiesława Chrzanowskiego

– Profesor Wiesław Chrzanowski był człowiekiem prawym, wyznającym zasadę, że w polityce ważna jest ideowość. Dzisiaj nazwalibyśmy to przywiązaniem do wartości – powiedział Tadeusz Mazowiecki podczas uroczystości pogrzebowej byłego marszałka Sejmu. Msza św. odbyła się w kościele pw. św. Karola Boromeuszka. Prof. Chrzanowski spoczął w rodzinnym grobowcu na warszawskich Powązkach.

W opinii ministra finansów Jacka Rostowskiego, Wiesław Chrzanowski był człowiekiem stuprocentowo prawym. – To są ludzie, których pamiętamy nie tylko z podziwem, ale i z czułością – dodał.

Doradca prezydenta, dawny działacz opozycji Henryk Wujec wspominał, że poznał Wiesława Chrzanowskiego w 1980 roku, w trakcie zakładania Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność”. – Pomagał związkowi swą wiedzą prawniczą i doświadczeniem – powiedział Wujec i dodał, że Chrzanowski był ciepłym i bezpośrednim człowiekiem.

Jestem głęboko przekonany, że mamy dzisiaj prawo te słowa o miłowaniu nie językiem i słowem, ale czynem i prawdą odnieść do śp. prof. Wiesława Chrzanowskiego i do jego pięknego życia. On także miłował nie słowem i językiem, ale czynem i prawdą – podkreślił metropolita warszawski, kard. Kazimierz Nycz.

Każdemu miał prawo prosto spojrzeć w oczy, natomiast po ludzku miał prawo oczekiwać na przeproszenie wiele razy, zwłaszcza gdy niesprawiedliwie i nieodpowiedzialnie został oskarżony o współpracę z bezpieką. Było to na początku lat 90. i prawie 10 lat upłynęło, zanim został oczyszczony od fałszywego zarzutu – dodał kardynał Nycz.

Pożegnanie męża stanu

W uroczystościach pogrzebowych prof. Chrzanowskiego wzięli udział prezydent Bronisław Komorowski, a także: marszałkowie Sejmu i Senatu Ewa Kopacz i Bogdan Borusewicz, b. prezydent Lech Wałęsa, Władysław Bartoszewski, minister finansów Jacek Rostowski, szef Kancelarii Prezydenta Jacek Michałowski, b. premier Jan Krzysztof Bielecki, b. marszałek Sejmu Marek Borowski, szef sejmowej komisji sprawiedliwości Ryszard Kalisz (SLD).

Po mszy św. trumna została odprowadzona do grobu rodzinnego prof. Chrzanowskiego na Cmentarzu Powązkowskim. Według komunikatu Kancelarii Sejmu wolą prof. Chrzanowskiego było, aby uczestnicy uroczystości żałobnych zamiast kwiatów przekazali datki na konto organizacji zajmujących się dożywianiem dzieci.

Prawdziwy mąż stanu, wzór patriotyzmu, jeden z twórców polskiej drogi do wolności i suwerenności – tak najczęściej Wiesław Chrzanowski wspominany jest przez tych, którzy go poznali. W ostatniej woli poprosił, aby nie przynosić kwiatów na pogrzeb, a zamiast nich przekazać datki na konto organizacji zajmujących się dożywianiem dzieci.

Wiesław Chrzanowski był profesorem nauk prawniczych, w przeszłości żołnierzem Armii Krajowej, później działaczem opozycji antykomunistycznej. Był marszałkiem i posłem na Sejm I kadencji, w 1991 r. został ministrem sprawiedliwości w rządzie Jana Krzysztofa Bieleckiego i prokuratorem generalnym.

Prof. Chrzanowski był współzałożycielem Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego i pierwszym prezesem tej partii; odznaczony przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego Orderem Orła Białego. Został również odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski (1993 r.). Był Honorowym Obywatelem Warszawy.

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:
Zobacz więcej