RAPORT

Pogarda

Ukraińcy mogą się już ubiegać o pozwolenia na pobyt czasowy w Polsce

Obecnie ok. 1 mln obywateli Ukrainy i członków ich rodzin korzysta w Polsce z ochrony czasowej (fot. arch.PAP/Jakub Kaczmarczyk)
Obecnie ok. 1 mln obywateli Ukrainy i członków ich rodzin korzysta w Polsce z ochrony czasowej (fot. arch.PAP/Jakub Kaczmarczyk)

Najnowsze

Popularne

Od piątku obywatele Ukrainy, którzy mają numer PESEL ze statusem UKR, mogą ubiegać się o udzielenie zezwoleń na pobyt czasowy w celu podejmowania pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej – poinformował rzecznik prasowy Urzędu do Spraw Cudzoziemców Jakub Dudziak.

Ukraińcy w Polsce. Zapłacili 10 mld zł podatku

W związku z przyjazdem milionów uchodźców wojennych z Ukrainy, Polska poniosła duże wydatki. Eksperci podkreślają jednak, że wiele z tych osób,...

zobacz więcej

Rzecznik UdSC zaznaczył, że przepis umożliwiający obywatelom Ukrainy ubieganie się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy z dniem 1 kwietnia wprowadziła nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Dotyczy to osób, których pobyt na terytorium Polski uznaje się za legalny, a ich status pobytowy dokumentuje posiadany PESEL ze statusem UKR.


„Rozwiązanie jest opcjonalne i skierowane do osób, które czują się pewnie na polskim rynku pracy i chcą zrezygnować z korzystania z ochrony czasowej” – poinformował Urząd do Spraw Cudzoziemców.


Nowe regulacje dotyczą zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji oraz zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej.


„Aby uzyskać jedno z wymienionych zezwoleń na pobyt, obywatel Ukrainy powinien spełniać wymogi określone w przepisach ustawy o cudzoziemcach” – wskazuje UdSC.


Wniosek o udzielenie zezwolenia najprościej jest wypełnić za pośrednictwem portalu mos.cudzoziemcy.gov.pl. Następnie należy go wydrukować, podpisać, dodać niezbędne załączniki i przesłać pocztą lub dostarczyć do urzędu wojewódzkiego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania obywatela Ukrainy.

Saakaszwili: Polska i Ukraina przeciwwagą dla Francji i Niemiec w Europie

Ukraina wygra militarnie z Rosją. Dobrze znam nastroje i ducha Ukraińców i mogę zagwarantować, że nie spoczną, dopóki nie zniszczą całkowicie...

zobacz więcej

Urząd do Spraw Cudzoziemców podkreślił, że możliwość ubiegania się o powyższe zezwolenia pobytowe jest opcjonalna.


„Obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski od dnia 24 lutego 2022 r. i nie skorzystają z tego rozwiązania, będą mogli nadal legalnie przebywać w kraju na podstawie ochrony czasowej. Bazując na decyzji Rady UE o wprowadzeniu ochrony czasowej, z dużym prawdopodobieństwem można spodziewać się, że okres pobytu uznawanego za legalny, który aktualnie kończy się 24 sierpnia br., zostanie stosownie wydłużony przynajmniej do 4 marca 2024 r.” – poinformował UdSC.


Obecnie ok. 1 mln obywateli Ukrainy i członków ich rodzin korzysta w Polsce z ochrony czasowej, czego potwierdzeniem jest posiadanie numeru PESEL ze statusem UKR.

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:

Zobacz więcej