Papierosy jeszcze bez odrażających obrazków

Ostrzeżenia obrazkowe na paczkach papierosów zamieszcza wiele krajów

Na razie nie wejdzie w życie rozporządzenie wprowadzające ostrzeżenia obrazkowe na paczkach papierosów, ponieważ Komisja Europejska nie ma nowego katalogu tych obrazków. Organizacje pozarządowe krytykują decyzję ministra zdrowia.

Według projektu rozporządzenia, które miało wejść w życie w marcu tego roku, ostrzeżenia obrazkowe miały pojawić się na paczkach papierosów od marca 2013 r.

– Komisja Europejska nie zakończyła prac nad ostatecznym kształtem ostrzeżeń łączących nowe teksty z ilustracjami graficznymi i w chwili obecnej nie jest jeszcze znany termin zatwierdzenia biblioteki nowych, ilustrowanych obrazami ostrzeżeń – poinformowała rzeczniczka prasowa resortu zdrowia Agnieszka Gołąbek.

Podkreśliła, że minister zdrowia zdecydował, że do czasu opracowania przez KE takiego katalogu ostrzeżeń obrazkowych będą obowiązywały dotychczasowe przepisy.

– Jeżeli minister zdrowia podpisałby teraz projekt rozporządzenia, to po niedługim czasie, gdy Komisja Europejska przyjmie nowy katalog ostrzeżeń, wskazana byłaby kolejna nowelizacja. W przypadku takiego aktu prawnego jak rozporządzenie, wymagałoby to kolejnych uzgodnień i konsultacji społecznych – wyjaśniła Gołąbek. Zapewniła, że gdy pojawi się nowy unijny katalog ostrzeżeń, wówczas minister zdecyduje o wejściu w życie uzgodnionego projektu.

Stowarzyszenie Manko i Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych – organizacje pozarządowe działające na rzecz ograniczania używania tytoniu – w informacji przesłanej podkreśliły, że „decyzja Ministerstwa Zdrowia jest zupełnie nieuzasadniona i niezrozumiała”.

Jak przypomniały, projekt rozporządzenia, które miało na celu wprowadzenie na paczkach papierosów ostrzeżeń obrazkowych, był przygotowany i zatwierdzony podczas konsultacji społecznych oraz konferencji uzgodnieniowej jeszcze w ubiegłym roku. „Zyskał ogromne społeczne poparcie, zdobywając nawet akceptację przemysłu tytoniowego” – napisali przedstawiciele organizacji.

W ich ocenie „wprowadzenie ostrzeżeń obrazkowych na paczkach papierosów to międzynarodowy standard, ograniczający liczbę osób umierających rokrocznie z powodu chorób odtytoniowych”.

Jak powiedziała Dominika Kawalec ze stowarzyszenia Manko, zwlekanie z podpisaniem rozporządzenia może doprowadzić do znacznego opóźnienia we wprowadzeniu ostrzeżeń obrazkowych na paczkach papierosów. – Nie wiadomo, kiedy Komisja Europejska przygotuje nowy katalog ostrzeżeń obrazkowych, ponieważ cały czas pojawiają się nowe pomysły w tym zakresie – mówiła. Jak dodała, minister zdrowia mógłby już podpisać przygotowane rozporządzenie i obowiązywałby obecny unijny katalog ostrzeżeń obrazkowych.

W uzasadnieniu projektu rozporządzenia czytamy, że obecne ostrzeżenia tekstowe występują na opakowaniach wyrobów tytoniowych od 6 lat. „Upływ czasu powoduje, że stają się one elementem tła, które nie przyciąga uwagi konsumentów, a zainteresowanie i skupienie uwagi adresata komunikatu jest warunkiem jego percepcji” – przekonuje MZ. Dlatego postanowiono zastąpić dotychczasowe ostrzeżenia nowymi, połączonymi z ilustracjami.

Umieszczanie tekstowych ostrzeżeń na opakowaniach wyrobów tytoniowych jest obowiązkowe w Polsce od 1986 r. W 1995 r. zwiększono rozmiar ostrzeżeń tak, aby zajmowały 30 proc. powierzchni paczki, a w 2004 r. ostrzeżenia dostosowano do wymogów Unii Europejskiej. Przepisy, które wymagają umieszczania dużych obrazkowych ostrzeżeń zdrowotnych na paczkach papierosów, obowiązują już w wielu krajach.

źródło:

Zobacz więcej