RAPORT

Pogarda

Premier: Leśnictwo i gospodarka leśna powinny pozostać w gestii poszczególnych krajów UE

„Polskie lasy w polskich rękach to gwarancja zielonego dziedzictwa dla przyszłych pokoleń” (fot. Shutterstock)
„Polskie lasy w polskich rękach to gwarancja zielonego dziedzictwa dla przyszłych pokoleń” (fot. Shutterstock)

Najnowsze

Popularne

21 marca obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Lasów; tego dnia Rada Ministrów przyjęła uchwałę w obronie polskich lasów. Stoimy na stanowisku, że leśnictwo i gospodarka leśna powinny pozostać w wyłącznej gestii poszczególnych krajów członkowskich UE – napisał w mediach społecznościowych premier Mateusz Morawiecki.

UE chce przejąć polskie lasy? „Może nastąpić próba ich sprzedania”

Lasy to nasze dobro narodowe, które powinno zostać w naszych rękach i działać na rzecz przyszłych pokoleń – powiedział wiceminister klimatu i...

zobacz więcej

Premier podkreślił w środę we wpisie na Facebooku, że 21 marca obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Lasów, „który ma na celu promowanie wiedzy na temat lasów i drzew, ich znaczenia dla nas i naszej planety oraz sposobów na ich ochronę”.


Ochrona lasów przez rząd


„Wczoraj z inicjatywy Anny Moskwy, minister klimatu i środowiska, Rada Ministrów przyjęła uchwałę w obronie polskich lasów. Stoimy na stanowisku, że leśnictwo i gospodarka leśna powinny pozostać w wyłącznej gestii poszczególnych krajów członkowskich Unii Europejskiej” – zaznaczył szef rządu.


Zwrócił uwagę, że „w Polsce sektor przemysłu drzewnego zatrudnia aż 500 tys. osób i wytwarza 2,3 proc. PKB”. „Niemal 30 proc. powierzchni w Polsce porastają lasy, a ich powierzchnia wynosi ponad 9,2 mln ha” – dodał.


„Rząd Prawa i Sprawiedliwości i Ministerstwo Klimatu i Środowiska dbają o ten najcenniejszy zielony zasób Polski. Zrównoważone zarządzanie lasami może pomóc ograniczyć wylesianie i degradację przyrody, przywrócić zdegradowane obszary naturze oraz zapewnić materiały odnawialne, a ludziom miejsca pracy” – zaznaczył Morawiecki.



Lasy Państwowe dementują fake newsa. Chodzi o rzekome niwelowanie grobów

Lasy Państwowe zaprzeczają tzw. fake newsowi, dotyczącemu rzekomego „niwelowania grobów poległych koło Warszawy”. Chodzi o wpis opublikowany na...

zobacz więcej

„Polskie lasy w polskich rękach to gwarancja zielonego dziedzictwa dla przyszłych pokoleń!” – dodał premier.


Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa poinformowała we wtorek, że z jej inicjatywy rząd przyjął stanowisko w obronie polskich lasów. „Lasy to nasze dobro narodowe i to leśnicy wiedzą jak o nie zadbać (...) Polskie lasy w polskich rękach na zawsze” – podkreśliła we wpisie na Twitterze szefowa MKiŚ.


Kancelaria premiera przekazała, że w uchwale rząd uznaje, iż leśnictwo i gospodarka leśna powinny pozostać w wyłącznej gestii poszczególnych krajów członkowskich Unii Europejskiej.



„Lasy w Polsce stanowią obecnie blisko 30 proc. powierzchni kraju, są dziedzictwem przyrodniczym naszego narodu, a pełniąc funkcje ochronne, społeczne i gospodarcze, stanowią istotny element życia obecnych i kolejnych pokoleń Polaków, stąd winny pozostać pod wyłącznym nadzorem państwa polskiego” – podkreślono.

Unia Europejska zabierze nam lasy? Moskwa: Nie oddamy

Nie oddamy Lasów Państwowych w zarządzanie prywatne ani w zarządzanie Unii Europejskiej – powiedziała w Tomaszowie Lubelskim minister klimatu i...

zobacz więcej

W uchwale dodano, że Rada Ministrów wyraża przekonanie, że polska „wielofunkcyjna zrównoważona gospodarka leśna, w połączeniu z budownictwem drewnianym i wytwarzaniem innych produktów z drewna, to droga do zachowania i wzbogacania różnorodności biologicznej, korzystnego oddziaływania na klimat przy równoczesnym istotnym wpływie na rozwój gospodarczy Rzeczypospolitej Polskiej”.


Traktaty i przepisy


Podkreślono, że na mocy dotychczasowych przepisów Traktatu o Unii Europejskiej oraz Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, UE nie prowadzi wspólnej polityki leśnej, a leśnictwo pozostaje w kompetencjach krajowych. „Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej wskazuje zatem, że konsekwencje działań Komisji Europejskiej dążących do współdzielenia kompetencji w zakresie gospodarki leśnej, mogą mieć negatywny wpływ na polskie lasy” – dodano.


Sprzeciw wśród polityków partii rządzącej i leśników wzbudziła propozycja ws. przeniesienia leśnictwa z kompetencji krajowych do wspólnych UE. W styczniu br. Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności Parlamentu Europejskiego wydała pozytywną opinię ws. zmiany traktatów, która przeniosłaby leśnictwo z kompetencji krajowych do tzw. kompetencji dzielonych między UE a państwa członkowskie. Do zmiany traktatów konieczna jest jednomyślna zgoda wszystkich państw Wspólnoty. 

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:

Zobacz więcej