RAPORT

Pogarda

Na co stawia pokolenie Z? Jest coś co ceni wyżej niż karierę

Przedstawiciele pokolenia osób urodzonych po 1997 r. ponad karierą stawiają życie prywatne (fot.  Ollie Millington/Redferns/Getty)
Przedstawiciele pokolenia osób urodzonych po 1997 r. ponad karierą stawiają życie prywatne (fot. Ollie Millington/Redferns/Getty)

Najnowsze

Popularne

Przedstawiciele pokolenia osób urodzonych po 1997 r. ponad karierą stawiają życie prywatne. Wśród wartości najczęściej wymienianych przez nich są: szczęście (62 proc.), rodzina (60 proc.) i możliwość realizowania pasji (56 proc.) – wynika z badania „Pokolenie Z na rynku pracy”.

Osamotnione pokolenie. Pomoże mu sztuczna inteligencja?

Większości młodych Polaków towarzyszy poczucie osamotnienia – wynika z badania przeprowadzonego w ramach projektu społecznego MindGenic AI. Problem...

zobacz więcej

Wyniki badania diagnozującego postawy i oczekiwania generacji Z (osoby urodzone w latach 1997-2012) wobec pracodawców zaprezentowano w Warszawie. Zrealizował je Zespół Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości Wyższej Szkoły Humanitas.


Autorzy badania podkreślają, że przedstawiciele pokolenia urodzonych po 1997 r. ponad karierę i osiąganie sukcesów zawodowych stawiają cele związane z życiem prywatnym, w tym realizację własnych pasji i zamiłowań.


Pokolenie Z. Marzenia i aspiracje


„Praca i kariera nie stanowią dla zetek priorytetu i celu samego w sobie, są środkiem do urzeczywistniania celów i wartości pozazawodowych istotnych w życiu prywatnym (w tym rodzinnym) czy w aktywności społecznej” – stwierdzono w raporcie.


Wśród wartości najczęściej wymienianych przez ankietowanych wskazano te niezwiązane bezpośrednio z aktywnością na rynku pracy: szczęście (62 proc.), rodzinę (60 proc.), możliwość realizowania pasji (56 proc.), ekologię (51 proc,) niezależność i wolność (51 proc.), zdrowie (44 proc.) i miłość (37 proc.).

Wykładowca Uniwersytetu Harvarda o samobójstwach: Wśród czynników spadek religijności

Skłonności samobójcze mają związek nie tylko ze stanem zdrowia psychicznego młodszej populacji, czy obowiązującymi w ostatnim czasie restrykcjami z...

zobacz więcej

Na rozwój kariery i bezpieczeństwo finansowe jako wartości najwyżej cenione w życiu wskazało odpowiednio tylko 11 i 16 proc. respondentów.


Równowaga


W raporcie wskazano, że przedstawiciele generacji Z wykazują silną potrzebę godzenia pracy zawodowej z życiem prywatnym (work-life balance), traktując tę ostatnią sferę priorytetowo. 


Możliwość bezkolizyjnego łączenia pracy z życiem osobistym stanowiła najczęściej wybieraną przez respondentów odpowiedź na pytanie o subiektywnie cenione cechy organizacji – pracodawcy (wskazało na nią aż 75 proc. ankietowanych). Odpowiedź ta uzyskała więcej wskazań niż atrakcyjne zarobki (67 proc.). 


Na kolejnych miejscach znalazły się: elastyczne godziny pracy (65 proc.), możliwość pracy twórczej i innowacyjnej (57 proc.), dobra atmosfera (51 proc.) i możliwość wyjazdów służbowych / podróżowania (44 proc.). 


Na dalszy plan schodzą cechy pracodawców bezpośrednio związane z aktywnością zawodową ankietowanych: możliwość rozwoju i zdobycia doświadczenia zawodowego (38 proc,), otrzymanie profesjonalnych narzędzi pracy (18 proc,), możliwość realizacji kariery / awansu (11 proc.) czy stabilność zatrudnienia (6 proc.).

Uczy milenialsów i pokolenie Z, jak rozmawiać przez telefon. Nie do wiary, ile zarabia

Lata temu założyła firmę konsultingową o nazwie The Phone Lady (tłum. „Pani od telefonów”), by walczyć z fobią przed rozmowami i poprawić...

zobacz więcej

Pokolenie Z chce pracować zgodnie z wartościami

 

Wśród czynników, które mogą zniechęcić osobę z pokolenia Z do podjęcia starań o zatrudnienie u danego pracodawcy, istotne miejsce zajmuje niezgodność misji firmy z osobistymi wartościami kandydata do pracy. Odpowiedź tę wskazało aż 63 proc. badanych. Więcej wskazań uzyskała jedynie odpowiedź „niejasny profil stanowiska” (71 proc.). Na kolejnych miejscach znalazły się odpowiedzi: duża konkurencja (43 proc.), brak w ogłoszeniu o pracę informacji o warunkach pracy (40 proc.) i negatywne opinie o organizacji (33 proc.). 


Cechy i zachowania, które ankietowani cenią najwyżej u pracodawcy, to okazywanie szacunku (66 proc. wskazań), indywidualne traktowanie (55 proc.), życzliwość (54 proc.), tolerancyjność (49 proc,), gotowość do pomocy (45 proc,), otwartość (42 proc.) i partnerskie traktowanie (39 proc.). 


Ankietowanych zapytano też o stanowisko dotyczące pracy zdalnej. Udzielając odpowiedzi na pytanie, czy chciałbyś realizować się zawodowo wyłącznie w ramach pracy zdalnej, tylko 6 proc. badanych wskazało odpowiedź „zdecydowanie tak”, a 16 proc. – raczej tak. Najwięcej wskazań uzyskała odpowiedź „zdecydowanie nie” (43 proc.), natomiast odpowiedź „raczej nie” wybrało 25 proc. respondentów.

„Młodzi ludzie są zarzucani pracą, to utrudnia złożenie rodziny”

Młodzi ludzie są zarzucani pracą, a to utrudnia założenie rodziny. Otrzymują niskie wynagrodzenie, a to nie pomaga w ustabilizowaniu życia –...

zobacz więcej

Nowe technologie, muzyka, gry wideo 


Uczestniczy badania „Pokolenie Z na rynku pracy” wskazując branże, w których chcieliby pracować w przyszłości, wybierali najczęściej: nowe technologie (29 proc.), muzykę (25 proc.), gry wideo (25 proc.), modę (22 proc.), sport (22 proc,), informatykę (21 proc.) i media (20 proc.). 


Badanie przeprowadzono w skali ogólnokrajowej od 10 lutego do 19 marca 2023 r. na grupie blisko 1,3 tys. osób: uczniów, studentów i absolwentów szkół różnych typów. Badanie przeprowadzono z wykorzystaniem metody ankietowej bezosobowej (ankieta online, ankieta pocztowa, ankieta audytoryjna, ankieta rozdawana) oraz metody wywiadu pogłębionego i zogniskowanego wywiadu grupowego (fokusowego). 


Badanie zrealizował Zespół Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości Wyższej Szkoły Humanitas pod kierunkiem prof. Michała Kaczmarczyka. Badanie przeprowadzono we współpracy z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A., Uniwersyteckim Centrum Kreatywnego Obywatelstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Fundacją Uniwersytetu Śląskiego.

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:

Zobacz więcej