RAPORT

Pogarda

Nagroda dla NBP. Za zarządzanie pieniądzem podczas rosyjskiej agresji na Ukrainę

Najnowsze

Popularne

Narodowy Bank Polski i Narodowy Bank Ukrainy laureatami Central Banking's Currency Manager Award – dziesiątej edycji prestiżowej w świecie bankowości centralnej nagrody – informuje NBP.

Współpraca Akademii NBP z Akademią Kopernikańską

Podczas zbliżającego się Światowego Kongresu Kopernikańskiego zainaugurowana zostanie współpraca Akademii NBP z Akademią Kopernikańską.

zobacz więcej

Narodowy Bank Polski poinformował o otrzymaniu nagrody potwierdzającej skuteczność dbania o wartość polskiej waluty i zarządzanie pieniądzem przez NBP – Central Banking's Currency Manager Award. Nagroda została przyznana za zarządzanie pieniądzem w obliczu rosyjskiej agresji na Ukrainę. NBP i NBU zostały docenione za zdecydowaną i szybką reakcję.

 

Zarządzanie pieniądzem w czasie wojny na Ukrainie

 

Prezes NBP prof. Adam Glapiński odniósł się do przyznanej nagrody. – W imieniu Narodowego Banku Polskiego, którym mam zaszczyt kierować, pragnę wyrazić radość, że laureatami najnowszej edycji nagrody Central Banking's Currency Manager Award zostały dwa, ściśle ze sobą współpracujące banki centralne – Narodowy Bank Polski i Narodowy Bank Ukrainy. Jest to nagroda potwierdzająca skuteczność dbania o wartość polskiej waluty i zarządzanie pieniądzem przez Narodowy Bank Polski – skomentował Glapiński.

 

Czytaj także: Polskie wsparcie dla Ukrainy. NBP udzieli swapa walutowego dla NBU

 

– Chociaż współpraca między naszymi bankami trwa od dziesięcioleci, nabrała ona szczególnego charakteru i znaczenia w obliczu bestialskiej napaści Rosji na Ukrainę, która wywołała m.in. wysoką inflację, zakłócenia przepływów finansowych, a także napływ ogromnej liczby uchodźców z Ukrainy, spośród których około 1,5 mln wciąż znajduje schronienie w Polsce – podkreślił prezes NBP.

teraz odtwarzane
Prestiżowa nagroda dla NBP za dbałość o wartość polskiej waluty

Akademia NBP zaprasza na ekspercki kurs

Rozpoczęła się rekrutacja na ekspercki kurs w ramach „Akademii NBP”, inicjatywy Narodowego Banku Polskiego. To wyjątkowa okazja do pozyskania...

zobacz więcej

Jak zaznaczył prof. Adam Glapiński, „w reakcji na kryzys wywołany rosyjską agresją Narodowy Bank Polski podjął szereg działań pomocowych mających na celu wsparcie obywateli Ukrainy poprzez ułatwienie bankowi centralnemu Ukrainy utrzymanie ciągłości funkcjonowania systemu finansowego”.


Do takich działań zaliczył: „linię swapową na parze USD/UAH do wysokości 1 mld USD, pomoc rzeczową, włączenie kwestii poparcia dla Ukrainy do agendy prac międzynarodowych instytucji, program wymiany hrywien na złote, skierowany do obywateli ukraińskich uciekających przed wojną”.

 

– Dzięki tej ostatniej inicjatywie, w okresie od 25 marca do 9 września 2022 r. przeszło 100 tys. uchodźców z Ukrainy wymieniło hrywny na złote, uzyskując środki na utrzymanie i przeżycie w tych najtrudniejszych dla ich kraju chwilach. Ta bezprecedensowa operacja pomocowa stała się wzorem do naśladowania dla innych krajów europejskich – wskazał Glapiński.

 

Jak dodał, „jury wyraziło uznanie dla inicjatywy Narodowego Banku Polskiego, przyznając nagrodę Central Banking's Currency Manager Award”. – Działaliśmy w duchu solidarności z naszym sąsiadem i troski o stabilność makroekonomiczną w regionie. Nie ustając w podziwie dla naszych ukraińskich przyjaciół za ich bohaterską postawę w obliczu wojny oraz pozostając w gotowości do dalszej pomocy, Narodowy Bank Polski wyczekuje czasów pokoju, który nastąpi po – mamy nadzieję – rychłym zwycięstwie Ukrainy – powiedział prezes NBP.

 


Nagrody Bankowości Centralnej są wyrazem uznania dla doskonałości społeczności, która stanęła w obliczu poważnych wyzwań politycznych i operacyjnych w obliczu zwiększonej presji inflacyjnej, szybkich zmian technologicznych i zmian środowiskowych.

 

W 2023 Central Banking Awards zostały przyznane po raz dziesiąty.Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:

Zobacz więcej