RAPORT

Pogarda

Znów wypalają trawy. Policja ostrzega [WIDEO]

Najnowsze

Popularne

Cyklicznie na przełomie zimy i wiosny odnotowuje się liczne przypadki pożarów mających związek z nielegalnym procederem wypalania traw, trzcinowisk lub pozostałości po zeszłorocznych zbiorach. Tylko w ten weekend odnotowano ponad1,1 tys. pożarów traw. 30 razy strażacy wyjeżdżali do gaszenia lasów. Ostatnie dwa cieplejsze dni sprawiły, że niechlubny proceder wypalania traw rozpoczął się na dużą skalę.

Dzikie wysypiska coraz częściej szpecą toruńską starówkę [WIDEO]

zobacz więcej

Praktyka wypalania traw zazwyczaj prowadzi do powstania zagrożeń dla życia i zdrowia człowieka, zwierząt, środowiska naturalnego. Palące się w niekontrolowany sposób suche pozostałości roślinne mogą stanowić poważne zagrożenie pożarowe, jeśli w pobliżu znajdują się lasy, budynki mieszkalne lub gospodarcze albo zakłady przemysłowe.


Unoszący się dym może spowodować zagrożenie na drodze, wynikające z nagłego ograniczenia widoczności uczestnikom ruchu.


Ryzyko, jakie niesie ze sobą wypalanie traw na łąkach i nieużytkach rolnych, jest ogromne. Nieuwaga, nagła zmiana kierunku wiatru lub niekorzystne ukształtowanie terenu mogą spowodować pożar, którego opanowanie możliwe będzie jedynie przez jednostkę Państwowej Straży Pożarnej. Ofiarami ognia lub dymu mogą być nie tylko ludzie, ale też dziko żyjące zwierzęta, a ziemia na „wypaleniskach” staje się jałowa.


Zadanie policji


Zwalczanie procederu jest jednym z zadań policji, która zobowiązana jest do ochrony życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra, a także wykrywania przestępstw i wykroczeń oraz ścigania ich sprawców. Tym samym policja „z urzędu” reagować będzie na wszelkie przejawy łamania obowiązującego prawa.

Zgodnie z art. 124 ustawy o ochronie przyrody „zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”. Ustawodawca przewidział przepis karny określony w art. 131 pkt 12: „Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary – podlega karze aresztu (do 30 dni) albo grzywny (do 5 tys. zł)”.


Policja apeluje, by w przypadku zauważenia pożaru zadzwonić na numer alarmowy 112.

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:
Zobacz więcej