Pół miliona wiernych na papieskiej mszy

Nawet pół miliona ludzi mogło uczestniczyć w mszy świętej sprawowanej w meksykańskim Leon przez Benedykta XVI. Papież zawierzył mieszkańców Meksyku i wszystkie narody Ameryki Łacińskiej opiece Matki Bożej. Modlił się o pokój, zgodę, sprawiedliwość i solidarność w kraju. Na ceremonię w trzecim dniu papieskiej wizyty w Meksyku przybyło 250 kardynałów i biskupów z całego kraju oraz z 22 episkopatów Ameryki Łacińskiej i Karaibów.

W homilii Benedykt XVI mówił, że Meksykanie i inne narody Ameryki Łacińskiej przeżywają obecnie „chwile, które łączą ból i nadzieję”. Powiedział następnie, że w wymiarze życia osobistego i wspólnoty „ludzkie strategie nie wystarczą” do zbawienia i że tylko Bóg „może stworzyć nowe serce, takie, które nie będzie niewrażliwe i pyszne”. Podkreślił, że o tym powinien pamiętać każdy człowiek i każdy naród.

Benedykt XVI przypomniał, że w czasie swych kilku wizyt w Meksyku Jan Paweł II nie mógł odwiedzić środkowej części kraju, choć bardzo tego pragnął. – Na pewno dzisiaj ucieszy się w niebie, że Pan dał mi łaskę, by móc być teraz z wami, tak jak pobłogosławiłby wiele milionów Meksykanów, którzy oddali ostatnio cześć jego relikwiom we wszystkich zakątkach kraju – dodał.

Papież mówił, że Królestwo Chrystusa nie polega na „sprawowaniu władzy, by podporządkować sobie innych siłą czy przemocą”. – Opiera się na większej sile, która zdobywa serca: miłości Boga – stwierdził.

Jego, Chrystusa prosimy, by rządził w naszych sercach i uczynił je czystymi, posłusznymi, pełnymi nadziei i odważnymi w ich pokorze – powiedział. Benedykt XVI modlił się za wszystkich mieszkańców Meksyku i Ameryki Łacińskiej, by „Chrystus rządził w ich życiu i pomagał im krzewić z odwagą pokój, zgodę, sprawiedliwość i solidarność”.

Przed mszą papież objechał papamobile park pozdrawiając wiernych. Jedna z osób zdołała pokonać bariery ochronne i podać Benedyktowi XVI czarne sombrero, które natychmiast założył wyraźnie zadowolony, co z kolei wywołało entuzjazm zebranych.

W drodze na miejsce mszy Benedykt XVI zobaczył z pokładu helikoptera 22-metrową figurę Chrystusa Króla ustawioną na wzgórzu Cubilete, w geograficznym centrum Meksyku.

Nieszpory z udziałem biskupów z całego kraju i Ameryki Łacińskiej

W katedrze Matki Bożej Światła Benedykt XVI przewodniczył w niedzielę wieczorem nieszporom z udziałem biskupów z całego kraju i Ameryki Łacińskiej. Wezwał, by stali po stronie ludzi zepchniętych na margines i ofiar przemocy.

– Niegodziwość i ignorancja ludzi nie są w stanie zatrzymać boskiego planu zbawienia, odkupienia. Zło nie może wiele uczynić – powiedział papież w homilii. – Nie ma powodów by ulec despotyzmowi zła – dodał.

– Prosimy Zmartwychwstałego, by okazał swą siłę w naszych słabościach i Uchybieniach – podkreślił Benedykt XVI. Mówiąc o trudnej sytuacji Kościoła w niektórych krajach Ameryki Łacińskiej papież zwracając się do przedstawicieli episkopatów zapewnił, że nie są sami i zachęcał do tego, by nie dali się „zastraszyć przeciwnościom”.

Apelował do biskupów: – bądźcie po stronie ludzi zepchniętych na margines przez przemoc, władzę i bogactwo, lekceważonych, którym brakuje niemal wszystkiego.

– Kościół nie może oddzielić oddawania czci Bogu od służby ludziom – dodał. – Kościół w Ameryce Łacińskiej musi dalej być ziarnem nadziei, które pozwoli wszystkim zobaczyć, jak owoce Zmartwychwstania docierają na te ziemie i je wzbogacają – mówił papież

Benedykt XVI modlił się za narody latynoamerykańskie, o umocnienie ich wiary, „w ich trudach i nadziejach”.

„Podstawowy cel tej podróży został osiągnięty”

W trzecim dniu papieskiej pielgrzymki do Meksyku rzecznik Watykanu ksiądz Federico Lombardi powiedział dziennikarzom, że „podstawowy cel tej podróży został osiągnięty”.

Po przedpołudniowej mszy w parku w Leon, z udziałem pół miliona wiernych, watykański rzecznik podkreślił: – Potrzebne było osobiste spotkanie Benedykta XVI z narodem meksykańskim.

– Wielka zażyłość mieszkańców Meksyku z Janem Pawłem II sugerowała, że istnieje pewien dystans, jeśli chodzi o jego następcę – ocenił ks. Lombardi. Zdaniem rzecznika w czasie obecnej podróży „dystans ten został pokonany”.

źródło:

Zobacz więcej