RAPORT

Pogarda

Wyrok TSUE ws. frankowiczów. Co zmieni się w ich sytuacji?

Sądy krajowe mają chronić konsumentów przez szkodliwymi skutkami unieważnienia umowy (fot. Shutterstock/Natali Glado)
Sądy krajowe mają chronić konsumentów przez szkodliwymi skutkami unieważnienia umowy (fot. Shutterstock/Natali Glado)

Najnowsze

Popularne

Unieważnienie umowy z powodu jej nieuczciwego charakteru pociąga konieczność przywrócenia sytuacji prawnej i faktycznej, jaka istniałaby przy braku w umowie nieuczciwego warunku – brzmi wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Prezes NBP: W sprawie kredytów frankowych powinno pojawić się orzecznictwo SN

W sprawie wyroków dotyczących kredytów frankowych mamy stan pewnego chaosu; Sąd Najwyższy ustabilizowałby linię orzecznictwa – ocenił w czwartek...

zobacz więcej

W czwartkowym wyroku Trybunał wskazał, że „ochrona przyznana konsumentom na podstawie prawa unijnego (dyrektywy 93/13) nie jest ograniczona jedynie do okresu wykonania umowy, lecz obowiązuje również po wykonaniu tej umowy”. Na tej podstawie TSUE przyjął, że w przypadku unieważnienia umowy z powodu nieuczciwego charakteru jednego z jej warunków do państw członkowskich należy uregulowanie, w drodze prawa krajowego, skutków tego unieważnienia, z poszanowaniem przepisów unijnych.


Regulacja ta powinna w szczególności przywrócić sytuację prawną i faktyczną, jaka istniałaby w braku wprowadzenia do umowy klauzuli abuzywnej (na którą klient nie ma wpływu – przyp. red.)” – podkreślił TSUE.


Zobacz także: Prezydent Andrzej Duda czeka na propozycje instytucji państwowych ws. kredytów frankowych


W tym kontekście Trybunał sprzeciwił się zastosowaniu przepisów prawa krajowego, które w związku z unieważnieniem umowy prowadziłyby do równego podziału strat między jej stronami. „Rozwiązanie to podważyłoby ochronny skutek dyrektywy 93/13 i nie zniechęciłoby przedsiębiorcy do stosowania w przyszłości nieuczciwych warunków umownych wobec konsumentów” – wyjaśnił.


Sąd krajowy winien wskazać stronom konsekwencje prawne

Media: Banki uruchomią lawinę pozwów przeciw frankowiczom

Banki przymierzają się do składania tysięcy pozwów do sądów przeciwko frankowiczom o zwrot kapitału oraz wynagrodzenia za korzystanie z niego....

zobacz więcej

Trybunał przypomniał także, że system ochrony ustanowiony w prawie unijnym nie znajduje zastosowania, jeżeli konsument się temu sprzeciwia. Konsument może bowiem nie podnosić zarzutu nieuczciwego i niewiążącego charakteru warunku umownego, wyrażając w ten sposób dobrowolną i świadomą zgodę na dany warunek i unikając tym samym unieważnienia umowy.


„Aby jednak konsument mógł udzielić takiej zgody, sąd krajowy winien wskazać stronom w sposób obiektywny i wyczerpujący konsekwencje prawne, jakie może pociągnąć za sobą usunięcie nieuczciwego warunku, i to niezależnie od tego, czy strony są reprezentowane przez pełnomocnika zawodowego. Taka informacja jest tym bardziej istotna, gdy niezastosowanie nieuczciwego warunku może prowadzić do unieważnienia całej umowy, narażając konsumenta na roszczenia restytucyjne” –zaznaczył Trybunał Sprawiedliwości UE.

„Do sądu krajowego należy przy tym podjęcie, przy uwzględnieniu całości prawa krajowego, wszelkich środków niezbędnych dla ochrony konsumenta przed szczególnie szkodliwymi konsekwencjami, jakie mogłoby dla niego mieć unieważnienie umowy” – podsumował TSUE.


Zobacz także: Umorzona część kredytu jest przychodem. Ale nie trzeba płacić od niego podatku

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:

Zobacz więcej