RAPORT

Pogarda

Wielomilionowa kara dla Deutsche Bank Polska

Deutsche Bank Polska może się jeszcze odwołać (fot. arch.PAP/Tytus Żmijewski)
Deutsche Bank Polska może się jeszcze odwołać (fot. arch.PAP/Tytus Żmijewski)

Najnowsze

Popularne

Ponad 5,7 mln zł kary nałożył Prezes UOKiK Tomasz Chróstny na Deutsche Bank Polska za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów. Wprowadzani w błąd klienci banku będą mogli wkrótce wnioskować o rekompensaty.

Projekcja nt. sytuacji gospodarczej w Polsce na lata 2023-2025 [RAPORT]

W 2023 r. inflacja wyniesie 11,9 proc., w 2024 r. – 5,7 proc., a w 2025 r. – 3,5 proc. – wynika z tzw. centralnej ścieżki projekcji inflacji i PKB...

zobacz więcej

„Ponad 5,7 mln zł kary nałożył Prezes UOKiK Tomasz Chróstny na Deutsche Bank Polska za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów. Bank jednostronnie zmienił postanowienia dotyczące wysokości opłat za zaświadczenia o historii spłaty kredytów lub pożyczek hipotecznych, pomimo że postanowienia te miały charakter abuzywny. Przedsiębiorcy nie mogą jednostronnie zmieniać niedozwolonych postanowień” – poinformował w komunikacie UOKiK.


Zmienili cennik, wprowadzili klientów w błąd


Zaznaczył, że konsumentom przysługuje zwrot poniesionych opłat pobranych przez bank w oparciu o zmieniony cennik.


Zgodnie z komunikatem po uprawomocnieniu się decyzji Deutsche Bank Polska będzie musiał zapłacić karę oraz poinformować konsumentów o możliwości uzyskania zwrotu kosztów w związku z wydanymi zaświadczeniami bankowymi dotyczącymi kredytów lub pożyczek hipotecznych denominowanych do waluty obcej. Instrukcja dotycząca ubiegania się o rekompensatę została zawarta w decyzji Prezesa UOKiK.


Według urzędu konsumenci byli wprowadzani w błąd w związku z rozpowszechnianiem przez bank nieprawdziwych informacji co do zmiany wysokości pobieranych opłat za wystawienie zaświadczeń dotyczących kredytów lub pożyczek hipotecznych denominowanych do waluty obcej, w tym we franku szwajcarskim.

Jak dodał UOKiK, jeszcze przed wydaniem końcowego rozstrzygnięcia, w trakcie postępowania administracyjnego, bank zamiast przestać je stosować, we wrześniu 2019 r. rozesłał do konsumentów informację odnośnie jednostronnej zmiany tych klauzul. Za to właśnie działanie bank został ukarany i musi poinformować konsumentów o przysługującym im prawie do rekompensaty.


Ważna decyzja dla frankowiczów


Urząd wskazał, że dokumenty dotyczące m.in. historii spłaty zobowiązania lub naliczonych odsetek są potrzebne osobom, które na drodze sądowej zamierzają dochodzić np. unieważnienia umowy czy zwrotu niezasadnie naliczonych rat. Jak podał UOKiK, na ich podstawie możliwe jest określenie żądanej od banku sumy. Zaznaczył, że to szczególnie istotne dla konsumentów, którzy mają zawarte umowy o kredyt hipoteczny denominowany do franka szwajcarskiego.

Sankcje sankcjami, a Raiffeisen Bank zarabia w Rosji krocie

Działalność austriackich przedsiębiorstw państwowych, pozostających w Rosji mimo sankcji gospodarczych, budzi kontrowersje – jedni uznają to za...

zobacz więcej

„Po narzuceniu przez Deutsche Bank Polska nowych postanowień, w miejsce tych abuzywnych, do UOKiK zaczęły wpływały liczne skargi na opłaty za wydawanie zaświadczeń. Zgodnie z nimi, za zestaw dokumentów najczęściej wnioskowanych przez konsumentów bank pobierał kwoty rzędu 795-905 zł. Maksymalnie, jeśli konsument potrzebowałby wszystkich zaświadczeń za ponad 10-letni okres kredytowania, musiałby uiścić na rzecz banku nawet 1845 zł” – ocenił UOKiK.


Dodał, że zgodnie z obowiązującą zasadą niewiążącego charakteru postanowień abuzywnych, bank nie powinien pobierać za nie żadnej opłaty i nie może w miejsce postanowień abuzywnych wprowadzać jednostronnie narzuconych nowych zapisów, w tym nowej wysokości opłat.


UOKiK: Aneks muszą podpisać dwie strony


Urząd wskazał, że jednym ze sposobów na wprowadzenie do trwającej umowy nowych klauzul w miejsce postanowień abuzywnych jest podpisanie aneksu przez obie strony, o charakterze dobrowolnego porozumienia i ze świadomością skutków jego zawarcia.


Decyzja jest nieprawomocna; przedsiębiorcy przysługuje odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.


Deutsche Bank Polska S.A. informuje, iż nie zgadza się z Decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Decyzja jest nieprawomocna i bank zamierza złożyć odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów” – przekazała rzeczniczka banku Katarzyna Terej.


Zobacz także: „Pół na pół”. Rząd zamierza podzielić się pieniędzmi z samorządami

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:
Zobacz więcej