RAPORT

Pogarda

Wzrost PKB w ubiegłym roku. Prezes GUS: W trudnych czasach to dość dobry wynik [WIDEO]

Najnowsze

Popularne

PKB wzrósł w 2022 r. w ujęciu realnym o 4,9 proc. W trudnych czasach to jest dosyć dobry wynik – ocenia prezes GUS Dominik Rozkrut. Analityków na plus zaskoczył wskaźnik wzrostu inwestycji. Eksperci PKO BP ocenili, że choć wzrost PKB jest wysoki, to jego struktura jest „coraz mniej inflacjogenna”.

Wzrost PKB, inflacja i stopy procentowe w 2023 roku. Najnowsza prognoza PKO BP

W przyszłym roku PKB Polski wzrośnie o 0,9 proc. rdr, natomiast średnioroczna inflacja wyniesie 12,1 proc.; CPI powróci do celu inflacyjnego w 2025...

zobacz więcej

– To jest nasz wstępny szacunek, który może jeszcze podlegać rewizjom, natomiast w stosunku do poprzedniego roku, gdy wyniósł on 6,8 proc., jest to nieco niżej, tylko pamiętajmy, że w 2021 r. mieliśmy do czynienia ze skokiem popandemicznym, czyli odrabialiśmy straty odnotowane w czasie pandemii, natomiast to 4,9 proc. wydaje się dosyć dobrym wynikiem – powiedział prezes GUS w rozmowie z TVP Info. 


Podczas wcześniejszej konferencji prasowej Rozkrut zwrócił uwagę, że poza rokiem pandemii, kiedy PKB spadł, wcześniej notowany był w naszym kraju wzrost gospodarczy i przewyższał on średni wzrost, osiągany w Unii Europejskiej. 

 

Polska znów rosła szybciej niż cała UE 

 

Zgodnie z prognozami za 2022 r., według Komisji Europejskiej, wzrost PKB w całej UE wyniósł o 3,3 proc., więc wzrost dla Polski jest ponownie wyższy – dodał prezes GUS. 


Powiedział, że w 2022 r. popyt krajowy wzrósł o 5,5 proc., spożycie ogółem było wyższe o 2,1 proc. niż w roku poprzednim, w tym wzrost spożycia w sektorze gospodarstw domowych wyniósł 3 proc., a wzrost nakładów brutto na środki trwałe wyniósł 4,6 proc. – Popyt krajowy pozostał głównym czynnikiem oddziałowującym na PKB i jego wpływ wyniósł 5,3 pkt proc., to jest mniej niż w 2021 r., kiedy to było 7,8 pkt proc. Wpływ spożycia ogółem na wzrost PKB wyniósł 1,6 pkt proc., w tym oddziaływanie spożycia gospodarstw domowych to było 1,7 pkt proc. Pozytywny był także wpływ popytu inwestycyjnego, który wyniósł 0,8 pkt proc. i był nieco większy niż w poprzednim roku – powiedział Dominik Rozkrut. 


Jak wskazał, stopa inwestycji w 2022 r. wyniosła 16,8 proc., a więc była nieco niższa niż w roku 2021, kiedy było to 17 proc. 

Problem opozycji. Polacy mają węgiel i to w przystępnych cenach

Donald Tusk i politycy opozycji oceniali, że zimą Polakom może zabraknąć węgla. Styczeń dobiega końca, a przepowiednie się nie sprawdziły....

zobacz więcej

– Wartość dodana brutto była wyższa o 4,6 proc. niż w ubiegłym roku, przy czym znaczy jej wzrost notowano w przemyśle, gdzie była o 7 proc. wyższa. W budownictwie wartość dodana wzrosła o 4,5 proc., a w handlu - o 2 proc. – powiedział prezes GUS. 


Produkcja sprzedana przemysłu zwiększyła się o 9,3 proc. a w jednostkach zatrudniających ponad 9 osób - o 10,2 proc. Produkcja budowlano-montażowa wzrosła o 6,5 proc., to nieco mniej niż w 2021, W jednostkach zatrudniających ponad 9 osób wzrost wyniósł 6,2 proc. i był wyższy niż w poprzednim roku. Sprzedaż detaliczna wzrosła o 2,9 proc., co jest słabszym wynikiem niż w 2021 r. W przedsiębiorstwach o liczbie pracujących ponad 9 osób wzrost sprzedaży detalicznej wyniósł 5 proc. 


– W większości grup sprzedaż była większa niż w 2021 r., najbardziej wzrosła ona w tekstyliach, odzieży i obuwiu, większa była także sprzedaż w żywności, napojach i wyrobach tytoniowych, natomiast zmniejszyła się sprzedaż w jednostkach handlujących paliwami, także samochodami, motocyklami i częściami, niewielki spadek odnotowano w sprzedaży mebli, sprzętu RTV i AGD – stwierdził prezes Rozkrut. 

 

Inflacja jednak poniżej 15 proc. 

 

Z danych GUS wynika, że inflacja średniorocznie w 2022 r. wyniosła 14,4 proc., a więc był to najwyższy wzrost cen od 25 lat. Również wzrost cen producentów był najwyższy od ponad 20 lat, o 22,4 proc., z kolei ceny produkcji budowlano-montażowej wzrosły o 12,6 proc. 

Niemcy: Załamania gospodarczego nie będzie. Wzrost PKB o 1,9 proc.

Mimo inflacji, wojny na Ukrainie i problemów z dostawami niemiecka gospodarka odnotowała wzrost w ubiegłym roku. Produkt krajowy brutto (PKB)...

zobacz więcej

– Ceny konsumpcyjne w większości grup wzrosły mocniej niż w poprzednich latach w ślad za ogólnym wskaźnikiem, najwyższy był wzrost cen związanych z mieszkaniem. Wynikał on głównie z wysokich cen opłat związanych z nośnikami energii. Odnotowano także wysoki wzrost cen w zakresie transportu, w tym celu paliw do prywatnych środków transportu. W dużym stopniu podrożały także żywność i napoje bezalkoholowe, w tym cukier, oleje, tłuszcze oraz pieczywo. Po raz pierwszy od 20 lat wzrosły ceny odzieży i obuwia – stwierdził prezes GUS. 


GUS podał, że lepsza w 2021 r. była sytuacja na rynku pracy, wg wstępnego szacunku liczba pracujących w gospodarce narodowej była o 0,2 proc. wyższa niż rok wcześniej, zaś przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 2,6 proc. Zmniejszyło się bezrobocie rejestrowane, stopa bezrobocia wyniosła na koniec roku 5,2 proc., podczas gdy rok wcześniej było 5,8 proc. 

 

Ile zarabialiśmy w 2022 r.? 

 

– Przeciętne wynagrodzenie brutto wyniosło 6 654 zł, było o 13 proc. wyższe niż rok wcześniej. To był najwyższy wzrost płac od wielu lat, jednak przy wysokiej inflacji odnotowaliśmy spadek siły nabywczej płac po raz pierwszy od 10 lat o 1 proc. Mniejsza niż przed rokiem była siła nabywcza świadczeń emerytalno-rentowych a ich spadek był mniejszy niż w przypadku płac. Realne emerytury i renty spoza rolniczego systemu ubezpieczeń społecznych obniżyła się o 4,7 proc. a rolników indywidualnych spadła o 8,5 proc. – poinformował Rozkrut. 

 

Analitycy: to nas zaskoczyło na plus 
 

W 2022 r. na plus zaskoczyły inwestycje, rosnąc o 4,6 proc. – wskazali w komentarzu do danych przekazanych przez GUS analitycy PKO BP. Ich zdaniem zaskakująco mocny popyt inwestycyjny oraz popyt zewnętrzny są obecnie kluczowe. 

Sytuacja ekonomiczna Węgier się pogorszyła

Międzynarodowa agencja Standard&Poors obniżyła po 10 latach rating Węgier. To druga z trzech najpoważniejszych firm ratingowych, która źle oceniła...

zobacz więcej

– Grają teraz pierwsze skrzypce, jeżeli chodzi o całą gospodarkę. To zapewne efekt czynników strukturalnych, które skutecznie neutralizują cykliczne spowolnienie rozlewające się po globalnej gospodarce – ocenili. Według nich „rok 2022 zakończył się mocnym akcentem w realnej gospodarce”. 

 

Analitycy PKO BP są zdania, że mimo wyższego od oczekiwań wzrostu gospodarczego, opublikowane szczegóły PKB potwierdzają, że „struktura wzrostu gospodarczego staje się coraz mniej inflacjogenna”. Jak wyjaśnili, dane pokazały silny wzrost popytu krajowego - w całym 2022 r. o 5,5 proc., przy czym konsumpcja prywatna wzrosła o 3,0 proc., natomiast „inwestycje zaskoczyły in plus, rosnąc o 4,6 proc.” 


W opinii ekspertów banku dane sugerują, że w samym 4 kwartale 2022 r. konsumpcja prywatna spadła o 1,7 proc. rdr (przy przedziale oszacowań ‑1,9/-1,5 proc.), a inwestycje wzrosły o 5,2 proc. rdr (przedział oszacowań 5,1-5,3 proc. rdr). 


Przeczytaj też: Optymizm inwestycyjny płynie z Ameryki. Wzrosty na Wall Street


W strukturze wzrostu, jak zaznaczyli, wyróżnia się dodatni wkład zapasów (szacunkowo. 1,4 punktów proc. w 4 kw. 22 r., wobec 2,2 pp w 3 kw. 22r), „sygnalizujący m.in., że zmiana modelu produkcji z just-in-time na just-in-case zagościła na dobre w przedsiębiorstwach w Polsce”. 

 

Będzie jeszcze jedna pozytywna niespodzianka? 

 

Według szacunków ekspertów wkład eksportu netto do wzrostu PKB utrzymał się na poziomie z 3 kw. 2022 r. (0,6 punktu proc.). – Spodziewamy się pozytywnej niespodzianki po stronie ożywienia w sektorze eksportowym na koniec roku (m.in. wzrost produkcji w motoryzacji, odzwierciedlający coraz mniejsze ograniczenia podażowe) – prognozują. 

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:

Zobacz więcej