RAPORT

Propozycja podziału Ukrainy? Sikorski na cenzurowanym

Prezydent: Sądy konstytucyjne państw UE dopuszczają kontrolę prawa unijnego

Prezydent RP Andrzej Duda i prezes TK Julia Przyłębska (fot. arch. PAP/Paweł Supernak, zdjęcie ilustracyjne)
Prezydent RP Andrzej Duda i prezes TK Julia Przyłębska (fot. arch. PAP/Paweł Supernak, zdjęcie ilustracyjne)

Sądy konstytucyjne państw członkowskich Unii Europejskiej dopuszczają kontrolę prawa unijnego – napisał prezydent Andrzej Duda w liście do uczestników Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego.. Zwrócił uwagę, że Trybunał wyróżnia się jako organ o silnych prerogatywach, rozpatrujący sprawy o największym znaczeniu dla państwa i obywateli.

Prezes TK Julia Przyłębska: To dowód na to, że z polską demokracją jest jak najlepiej

To pokazuje, że zarzuty wobec państwa polskiego, że tu jest jakaś dyktatura, że nie ma demokracji, są zupełnie nieuzasadnione, skoro taki wybór był...

zobacz więcej

List prezydenta do prezes Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej i uczestników Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK odczytała w czwartek sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Małgorzata Paprocka.


Jak zaznaczył Duda, „wyjątkowa pozycja Trybunału Konstytucyjnego nie sprzeciwia się demokratycznemu charakterowi systemu władzy w Rzeczypospolitej, zakładającemu dyskusję i gotowość do kompromisu w poszukiwaniu rozwiązań optymalnych”.


Wzajemne poszanowanie warunkiem dialogu


– Konstytucja zobowiązuje organy państwa, w tym organy władzy sądowniczej, do współdziałania – przypomniał prezydent i wskazał na dialog między sądami a TK, a także na możliwość usuwania wątpliwości poprzez wnioski kierowane do TK przez pierwszego prezesa Sądu Najwyższego i prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego. Inny, niezbędny warunek dialogu, to – w ocenie prezydenta – wzajemne poszanowanie pozycji ustrojowej poszczególnych organów państwa oraz ich kompetencji. Przypomniał przy tym, że wyłącznie TK może ostatecznie orzekać o zgodności ustaw i umów międzynarodowych z Konstytucją.

Surowsze kary i konfiskata aut pijanych kierowców. Prezydent podpisał nowelizację

Prezydent Andrzej Duda podpisał w piątek obszerną reformę Kodeksu karnego, zaostrzającą kary za najcięższe przestępstwa, wprowadzającą tzw....

zobacz więcej

Prezydent podkreślał też wagę, jaką ma niezawisłość sędziów Trybunału. – Granice działań sędziego Trybunału wyznaczają zasady określone w Konstytucji, jednocześnie chroniące tego sędziego przed naciskami ze strony innych organów władzy publicznej oraz uczestników życia publicznego – dodał.


Jak zaznaczył, „kwestionowanie gwarantowanej w taki sposób niezależności sędziów Trybunału jest równoznaczne z podważaniem autorytetu i mocy samej obowiązującej Konstytucji”. – Suwerenność państwa oraz rządy prawa z ich głównym filarem – czyli sprawną, kompetentną, niezawisłą i powszechnie respektowaną władzą sądowniczą – to wartości, których w mojej ocenie nie można składać na ołtarzu nawet najwspanialszych, pełnych rozmachu wizji politycznych czy historiozoficznych – napisał Duda.


Wzajemne relacje dwóch porządków prawnych


– Tym bardziej nie można ich poświęcać dla doraźnych korzyści jakiegokolwiek stronnictwa aktywnego na forum publicznym, tak krajowym, jak i unijnym. (...) Nigdy dość przypominania, iż sądy konstytucyjne państw członkowskich Unii Europejskiej dopuszczają kontrolę prawa unijnego. Uznają one swoją właściwość w sprawach tożsamości konstytucyjnej w procesie integracji europejskiej, w tym w zakresie dotyczącym orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej – dodał.


Przypomniał także, że takie stanowisko wyrażone zostało w orzecznictwie sądów konstytucyjnych m.in. Niemiec, Czech, Danii i Francji. – Również kompetencje polskiego Trybunału Konstytucyjnego obejmują orzekanie w sprawach wzajemnych relacji dwóch porządków prawnych – polskiego i unijnego – podkreślił prezydent.Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:

Zobacz więcej