RAPORT

Propozycja podziału Ukrainy? Sikorski na cenzurowanym

Wojna na Ukrainie zagraża bezpieczeństwu Polski? Sondaż

CBOS w najnowszym sondażu pytał o bezpieczeństwo Polski (fot. Chris McGrath/Getty Images)
CBOS w najnowszym sondażu pytał o bezpieczeństwo Polski (fot. Chris McGrath/Getty Images)

Najnowsze

Popularne

75 proc. Polaków uważa, że wojna na Ukrainie zagraża bezpieczeństwu Polski, 23 proc. jest przeciwnego zdania – wynika z sondażu CBOS. Według 64 proc. badanych Ukraina powinna kontynuować walkę i nie iść na ustępstwa wobec Rosji, zaś 24 proc. uważa, że należy dążyć do zakończenia wojny i przywrócenia pokoju.

Ambasador USA o bezpieczeństwie Polski. „Jesteśmy gotowi na wszelkie ewentualności”

Militarnie nasza współpraca nigdy nie była tak bliska. Bardzo ważne, by Polacy zrozumieli, że mamy tu wysoką i wielopoziomową gotowość bojową,...

zobacz więcej

W listopadzie 30 proc. respondentów uznało, że wojna zdecydowanie zagraża bezpieczeństwu Polski, 45 proc. uważa, że „raczej mu zagraża”. Według 20 proc. – „raczej nie zagraża”, 3 proc. oceniło, że „zdecydowanie nie zagraża” bezpieczeństwu naszego kraju. 3 proc. badanych przez CBOS wybrało opcję „trudno powiedzieć”.


Jak zaznacza CBOS, częściej o bezpieczeństwo Polski obawiają się kobiety (79 proc.) niż mężczyźni (70 proc.), a także osoby starsze – 83 proc. w grupie 65 lat i więcej. Większe niż pozostali poczucie zagrożenia deklarują też emeryci (83 proc.), pracownicy niewykwalifikowani i gospodynie domowe (po 79 proc.).


„Im gorsza ocena własnych warunków materialnych, tym większy jest udział osób, których zdaniem wojna zagraża bezpieczeństwu Polski (od 73 proc. wśród osób, które oceniają własne warunki materialne dobrze, do 82 proc. wśród oceniających je źle). Jeśli chodzi o elektoraty partyjne, ponadprzeciętne obawy wyrażają sympatycy Prawa i Sprawiedliwości (81 proc.)” – podkreśla CBOS.


Zgodnie z badaniem od września nieznacznie wzrósł odsetek osób, według których należy kontynuować walkę i nie iść na żadne ustępstwa wobec Rosji (z 60 proc. we wrześniu do 64 proc. w listopadzie). Zdaniem 24 proc. badanych – podobnie jak w poprzednich miesiącach – należy dążyć do zakończenia wojny i przywrócenia pokoju, nawet jeśli Ukraina będzie musiała zrezygnować z części swojego terytorium lub części swojej niezależności.

Morawiecki: Jeśli padnie Kijów, Rosja skieruje agresję na Polskę

Od tragicznego wydarzenia w Przewodowie mija już kilka dni, ale musimy pamiętać o nim cały czas – podkreślił premier Mateusz Morawiecki w „Super...

zobacz więcej

Zakończenie wojny


Według CBOS od czerwca systematycznie wzrasta wśród Polaków przekonanie o korzystnym dla Ukrainy zakończeniu wojny. 34 proc. badanych twierdzi, że Rosja wycofa się z zaatakowanych terytoriów Ukrainy (wzrost o 8 punktów proc. w stosunku do października).


20 proc. (wzrost o 3 punkty proc.) uważa, że Rosja wycofa się także z terytoriów, które zajęła w 2014 r. 23 proc. badanych uważa, że Ukraina będzie musiała zrezygnować z części swojego terytorium, 3 proc. – że Rosja podporządkuje sobie całą Ukrainę. 21 proc. wybrało opcję „trudno powiedzieć”.


Odsetek osób, które spodziewają się korzystniejszego wyniku wojny dla Ukrainy, czyli wycofania się Rosji także z terytorium Krymu zajętego w 2014 roku, jest większy w grupie mężczyzn (26 proc.) niż w grupie kobiet (14 proc.).


Przyjmowanie uchodźców


CBOS spytał też o sprawę pomocy dla uchodźców z Ukrainy z terenów objętych konfliktem, m.in. o to, czy Polska powinna ich przyjmować. W listopadzie „zdecydowanie tak” odpowiedziało 32 proc. badanych, 51 proc. – że „raczej tak”, 9 proc. – że „raczej nie”, 8 proc. – że „zdecydowanie nie”. 5 proc. nie miało zdania.

„Ukraina przygotowuje się do odzyskania Krymu”

Ukraina przygotowuje się do zniszczenia z pomocą otrzymywanej z Zachodu broni do zniszczenia rosyjskiej Floty Czarnomorskiej i odzyskania Krymu –...

zobacz więcej

Od początku wojny na Ukrainie obserwowaliśmy stopniowy spadek poparcia dla przyjmowania ukraińskich uchodźców (pomijając wskazania lipcowe). W listopadzie jednak poparcie w tym zakresie wzrosło (z 76 proc. w październiku do 83 proc. obecnie).


Zmalał jednocześnie odsetek osób, które nie popierają przyjmowania uchodźców (z 17 proc. w październiku do 12 proc. w listopadzie)” – zauważa CBOS.


CBOS spytał także, czy respondenci sami lub ktoś z ich gospodarstwa domowego dobrowolnie i nieodpłatnie pomaga uchodźcom z Ukrainy.  50 proc. respondentów udzieliło odpowiedzi twierdzącej, drugie 50 proc. odpowiedziało, że ani oni, ani nikt z ich gospodarstwa tego nie robi.


Pomoc uchodźcom 


Na pytanie czy pomoc, którą nasz kraj oferuje uchodźcom z Ukrainy, jest wystarczająca, 3 proc. badanych odpowiedziało, że jest zbyt mała, 65 proc. oceniło, że jest wystarczająca, 26 proc. – że jest zbyt duża. 6 proc. wybrało opcję „trudno powiedzieć”.

Z Ukrainy do Polski od początku wojny przyjechało ponad 8 mln osób

Od początku wojny z Ukrainy do Polski wjechało 8 mln 8 tys. osób, a z Polski na Ukrainę wyjechało 6 mln 196 tys. – poinformowała w niedzielę Straż...

zobacz więcej

CBOS zapytał też, przez jak długi okres czasu przyjęci przez Polskę ukraińscy uchodźcy powinni otrzymywać darmową pomoc od państwa. 38 proc. badanych uważa, że ukraińscy uchodźcy powinni otrzymywać darmową pomoc najwyżej przez pół roku od przyjazdu do naszego kraju.


23 proc. sądzi, że pomoc powinna być przyznawana najwyżej przez rok od przyjazdu, a 18 proc. – że do czasu wojny. 10 proc. udzieliłoby darmowej pomocy najwyżej przez miesiąc, a 3 proc. w ogóle by jej nie udzieliło. 9 proc. odpowiedziało, że trudno powiedzieć.


„Wśród zdecydowanej większości społeczeństwa utrzymuje się opinia, że wojna na Ukrainie zagraża bezpieczeństwu Polski. Z drugiej strony od poprzedniego badania wzrosło przekonanie o potrzebie kontynuowania działań wojennych przez Ukrainę. Przez ostatnie miesiące systematycznie rośnie także odsetek osób, które przewidują optymistyczny dla Ukrainy scenariusz zakończenia wojny” – podsumowuje CBOS.


Badanie CBOS przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Badanie zrealizowano w dniach od 7 do 17 listopada na próbie liczącej 1038 osób (w tym: 58,5 proc. metodą CAPI, 24 proc. - CATI i 17,5 proc. - CAWI).

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:
Zobacz więcej