RAPORT

Propozycja podziału Ukrainy? Sikorski na cenzurowanym

200 tys. Polaków na ćwiczenia wojskowe. Kto dostanie powołanie?

Ministerstwo Obrony Narodowej w nowym projekcie rozporządzenia planuje w 2023 roku powołanie do 200 tys. osób na ćwiczenia wojskowe. Te odbywają się cyklicznie od wielu lat, jednak w czasie pandemii koronawirusa były zawieszone. Na czym będą polegały ćwiczenia? Kto otrzyma powołanie? – W sposób, minimalny na ćwiczenia żołnierzy rezerwy będą zapraszane osoby, które nie miały przeszkolenia wojskowego – zaznacza szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji płk. Mirosław Bryś.

Projekt MON: w 2023 r. przewiduje się powołanie do 200 tys. osób na ćwiczenia

W 2023 r. przewiduje się powołanie do 200 tys. osób na ćwiczenia - w tym m.in. żołnierzy WOT i dobrowolnej służby zasadniczej oraz aktywnej...

zobacz więcej

We wtorek w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów pojawił się projekt rozporządzenia ministerstwa obrony, który ma być przyjęty do końca tego roku. Przewiduje on powołanie do 200 tys. osób na ćwiczenia – w tym m.in. żołnierzy WOT i dobrowolnej służby zasadniczej oraz aktywnej rezerwy, a także do 17 tys. osób do służby zawodowej. 

 

Po publikacji komunikatu wojska dotyczącego planowanych wezwań pojawiło się w tej sprawie wiele komentarzy i nieścisłości. Głos zabrało też Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji, które wyjaśnia, na czym mają polegać i kogo obejmą ćwiczenia. 

 

Powołania na ćwiczenia wojskowe w 2023 r.


Jak przypomniano, w 2023 r. powołania na ćwiczenia wojskowe będą dotyczyły głównie osób, którym zostały nadane przydziały mobilizacyjne. Dalej wskazano, że liczba „do 200 tysięcy” powoływanych na ćwiczenia, w porównaniu z 2022 rokiem, nie zmieniła się i nie oznacza ona „bezwzględnej realizacji”. 

 

„Na ćwiczenia wojskowe powoływane są osoby z pasywnej rezerwy, które mają uregulowany stosunek do służby wojskowej, nie pełnią innego rodzaju służby wojskowej oraz nie ukończyły 55 roku życia” – dodaje Centrum. 

Hiszpański portal o terytorialsach: Jak gepardy na sawannie

„Obrona wolności zaczyna się w Polsce” – napisał hiszpański portal „El Español” w opublikowanym w sobotę reportażu na temat polskich Wojsk Obrony...

zobacz więcej

CWCR zaznacza jednak, że wojsko powołując na ćwiczenia osoby z pasywnej rezerwy, „w niewielkim stopniu sięga po potencjał osób, które posiadają pożądane, przydatne kwalifikacje na potrzeby Wojska Polskiego, a nie odbyły wcześniej szkolenia wojskowego”. 

 

W myśl Ustawy o Obronie Ojczyzny pod pojęciem uregulowany stosunek do służby wojskowej należy rozumieć nadanie danej osobie kategorii zdolności do służby wojskowej i przeniesienie jej do pasywnej rezerwy. 

 

„W praktyce każdy kto przeszedł kwalifikację wojskową i została mu nadana kategoria wojskowa przechodzi do rezerwy pasywnej” – wyjaśnia Centrum i dodaje, że wezwanie do WCR nie jest jednoznaczne z wydaniem decyzji o powołaniu na ćwiczenie. „Dopiero po upewnieniu się, że wytypowana osoba spełnia warunki powołania, jest wydawana decyzja o powołaniu na ćwiczenia” – wskazano. 

 

Powołanie na ćwiczenia wojskowe jest realizowane w formie decyzji administracyjnej od której przysługuje odwołanie na zasadach określonych w KPA (14 dni). W czasie pandemii COVID nie były realizowane kwalifikacje wojskowe i ćwiczenia rezerwy też było bardzo ograniczone. 

„Ćwiczenia wojskowe mogą być: jednodniowe, krótkotrwałe – trwające nieprzerwanie do 30 dni; długotrwałe - trwające nieprzerwanie do 90 dni; rotacyjne – trwające łącznie do 30 dni i odbywane z przerwami w określonych dniach w ciągu danego roku kalendarzowego” – wskazano. To, na czym polegała będzie służba żołnierza, określa dowódca jednostki. 


Kto dostanie wezwanie?


Szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji płk. Mirosław Bryś mówił na konferencji prasowej, że ćwiczenia pozwolą odświeżyć nawyki żołnierzom i przygotować do obsługi sprzętu, który trafia do jednostki wojskowej. Jak zaznaczył, „w sposób minimalny na ćwiczenia żołnierzy rezerwy będą zapraszane osoby, które nie miały przeszkolenia wojskowego”. 

 

– Osoby, które są po kwalifikacji wojskowej i mają orzeczoną kategorię zdrowia, ale nie były na szkoleniu wojskowym, nie składały przysięgi, nie były w jednostce wojskowej, będą zapraszane do wojskowych centrów rekrutacji – dodawał. 

 

Bryś wyjaśniał, że tam zostaną uzupełnione dane osoby danej osoby, której zostanie przedstawiona propozycja odbycia ćwiczenia rezerwy we wskazanej jednostce. – Osoba, która się zdecyduje, będzie kierowana na takie ćwiczenia, które będzie trwało dwa dni, co do zasady będzie realizowane w weekendy – sobotę i niedzielę – mówił. 

 

Ćwiczenie będzie polegało na zapoznaniu się ze sprzętem wojskowym, a następnie nadaniem przydziału mobilizacyjnego do konkretnej jednostki. – Potem ta osoba zostanie zwolniona do pasywnej rezerwy – wskazywał pułkownik zaznaczając, że „nie ma żadnych drastycznych zmian w zakresie realizacji i powoływania na szkolenia wojskowe”. 

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:
Zobacz więcej