RAPORT

Propozycja podziału Ukrainy? Sikorski na cenzurowanym

Raport o „nieefektywnym rządzeniu” Walią. Niepodległość jedną z opcji

Każda z opcji wskazanych w raporcie „rodzi fundamentalne pytania” (fot. Shutterstock)
Każda z opcji wskazanych w raporcie „rodzi fundamentalne pytania” (fot. Shutterstock)

Najnowsze

Popularne

Sposób, w jaki obecnie rządzona jest Walia, jest nieefektywny i nie do utrzymania – napisano w opublikowanym w środę raporcie. Jako jedną z trzech opcji do dalszego zbadania wskazano niepodległość.

Elżbieta II, władczyni monarchii symbolicznej

Śmierć królowej Elżbiety II to nie tylko wielka strata i koniec epoki dla Brytyjczyków, ale również bardzo głęboko zakorzeniona strata dla osób...

zobacz więcej

Raport sporządziła Niezależna Komisja ds. Konstytucyjnej Przyszłości Walii. Została ona powołana w zeszłym roku w ramach porozumienia zawartego między rządzącą w Walii, ale niemającą bezwzględnej większości tamtejszą gałęzią Partii Pracy a niepodległościową partią Plaid Cymru.

 

Komisja wysłuchała opinii ekspertów konstytucyjnych, partii politycznych, organizacji charytatywnych i grup społecznych. W opublikowanym w środę częściowym raporcie stwierdziła, że obecny poziom dewolucji ma „istotne problemy” i nie spełnia swoich założeń. Wskazała na brak równowagi kompetencyjnej pomiędzy rządami brytyjskim a walijskim oraz na kruchość ich relacji.

 

W raporcie wskazano trzy opcje zmian, które zostaną zbadane bardziej szczegółowo w następnej fazie pracy komisji. Pierwsza to „umocnienie dewolucji”, aby zmienić relację prawną między parlamentem walijskim a brytyjskim „w celu ochrony przed jednostronnymi zmianami” wprowadzanymi przez rząd w Londynie. Mogłaby ona obejmować także zwiększenie kompetencji władz Walii, w tym w zakresie wymiaru sprawiedliwości, świadczeń społecznych, zatrudnienia, mediów i kolei.

Wielka Brytania wraca do wydobycia węgla

Rząd Wielkiej Brytanii zaakceptował dzisiaj plan budowy pierwszej nowej kopalni węgla ziemnego od dekad. Nowa kopalnia, The Woodhouse Colliery,...

zobacz więcej

Opcja druga to „struktura federalna”, co obejmowałaby utworzenie regionalnych rządów w Anglii, a także zmianę relacji między rządem brytyjskim a władzami Walii, Szkocji i Irlandii Północnej poprzez określenie tego w spisanej konstytucji.


Opcja trzecia to niepodległość, oznaczająca, że Walia stałaby się suwerennym krajem, mogącym przystąpić do organizacji międzynarodowych, takich jak ONZ.


W raporcie stwierdzono, że każda opcja „rodzi fundamentalne pytania”, a komisja będzie „poszukiwać bardziej szczegółowych i kompleksowych dowodów, abyśmy mogli przedyskutować te opcje ze społeczeństwem”. Ostateczny raport ma zostać opublikowany w przyszłym roku, ale oczekuje się, że komisja nie wskaże żadnej z tych trzech opcji jako zalecanej.


Każda istotna zmiany pozycji Walii w Zjednoczonym Królestwie musiałaby mieć poparcie rządu brytyjskiego.

Plaid Cymru określiła raport jako „przełomowy” ze względu za uznanie, że niepodległość „jest wiarygodną i realną drogą naprzód”. Walijscy konserwatyści, będący największą partią opozycyjną, skrytykowali go jako „stratę czasu i środków”.


Co z referendum niepodległościowym w Szkocji? Tu najnowsze informacje

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:

Zobacz więcej