RAPORT

Propozycja podziału Ukrainy? Sikorski na cenzurowanym

Zacytował Biblię w kontekście LGBT, został zwolniony z IKEA. Zapadł prawomocny wyrok

Sąd uniewinnił Katarzynę N. oskarżoną o dyskryminację wyznaniową przy zwolnieniu jednego z pracowników (fot. PAP/Łukasz Gągulski)
Sąd uniewinnił Katarzynę N. oskarżoną o dyskryminację wyznaniową przy zwolnieniu jednego z pracowników (fot. PAP/Łukasz Gągulski)

Najnowsze

Popularne

Sąd Okręgowy w Krakowie w postępowaniu apelacyjnym podtrzymał wyrok sądu rejonowego, który uniewinnił Katarzynę N. oskarżoną o dyskryminację wyznaniową przy zwolnieniu jednego z pracowników. Wyrok jest prawomocny. Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga nie wyklucza skierowania kasacji.

Przypadków dyskryminacji w Ikea jest więcej? „Oczekujemy przeprosin polskiej opinii publicznej”

Zwolnienie pracownika w związku z wyrażoną przez niego opinią dotyczącą akcji propagującej ideologię LGBT jest w mojej ocenie dyskryminacją i łamie...

zobacz więcej

Sprawa dotyczy zwolnienia pracownika, który na wewnętrznym forum firmy zamieścił wpis krytykujący środowiska LGBT i zacytował fragmenty Biblii. Sąd Okręgowy w Krakowie ogłosił we wtorek, że podtrzymał wyrok uniewinniający kierowniczkę działu personalnego IKEI, zaznaczając, że powodem zwolnienia pracownika była nie jego wiara, ale dyskryminacja innych osób w miejscu pracy.


– Wyrok sądu rejonowego był trafny. Powinnością sądu rejonowego w toku postępowania pierwszoinstancyjnego było ustalenie, czy oskarżona ograniczyła oskarżycielowi posiłkowemu przysługujące mu prawo, rozwiązując z nim umowę o pracę za wypowiedzeniem ze względu na jego przynależność wyznaniową. Z tego zadania sąd rejonowy wywiązał się prawidłowo – powiedział w ustnym uzasadnieniu wyroku SSO Bogusław Słowik, dodając, że sąd rejonowy przeprowadził „wszechstronne postępowanie”, a dowody poddał „wszechstronnej ocenie”.


Sąd: Wypowiedzenie umowy pracę za naruszenie godności osób LGBT+


– Trafnie przy tym skonstatował, że zwolnienie z pracy oskarżyciela posiłkowego nie wiązało się z jego przynależnością wyznaniową. Wypowiedzenie umowy o pracę nie nastąpiło – w uproszeniu – za wiarę, za cytaty z Pisma Świętego, ale za formę wpisu, która naruszała godność osób LGBT+, dyskryminowała je, powodowała zagrożenie bezpieczeństwa tych osób w miejscu pracy, naruszając tym samym zasady współżycia społecznego, regulamin pracy i kodeks postępowania grupy IKEA – wyjaśnił sędzia.


– Wolność wyznania, nawet gdyby ją przyjąć jako motywację pokrzywdzonego, a nie tylko wyrażanie własnej opinii, czy wolność słowa, nie mają charakteru absolutnego. Bowiem gdy naruszają inne prawa, mogą być ograniczane. Pracodawca zobowiązany jest przepisami kodeksu pracy do przestrzegania zakazu dyskryminacji pracowników ze względu na religię lub wyzwanie, jednocześnie zobowiązany jest do przeciwdziałania dyskryminacji w miejscu zatrudnienia – podkreślił SSO Bogusław Słowik.

„Skoro IKEA propaguje równość, dlaczego wyrzuca katolika?”. Kolejny pracownik sklepu odchodzi

W akcie solidarności z kolegą – katolikiem zwolnionym za poglądy, odchodzi kolejny pracownik IKEI – informują „Wiadomości” TVP1. Minister...

zobacz więcej

Sąd uznał także, że zacytowane fragmenty Biblii „nie mogą być utożsamiane z wiarą katolicką, skoro stanowią jedynie podbudowanie prywatnych poglądów oskarżyciela posiłkowego”.


Prokuratura rozważa złożenie wniosku o kasację


Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga prok. Katarzyna Skrzeczkowska przekazała PAP, że prokuratura uważa ten wyrok za błędny. 


– Dlatego wystąpi do sądu o sporządzenie pisemnego uzasadnienia pod kątem skierowania w tej sprawie kasacji – zapowiedziała prok. Skrzeczkowska.


– Ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego wynika, że oskarżona naruszyła prawa pokrzywdzonego, doprowadzając do zwolnienia go z pracy z powodu swoich arbitralnych ocen i uprzedzeń względem pracownika odwołującego się do wartości katolickich. Tym w ocenie prokuratury wypełniła znamiona zarzucanego jej przestępstwa z art. 194 kk penalizującego ograniczanie praw ze względu na przynależność wyznaniową – podała.

„Zakład pracy nie jest miejscem, gdzie powinno się promować społeczność LGBT”

– Uważamy, że wszyscy pracownicy powinni wykonywać swoją pracę na równych zasadach, równych prawach i nikt nie powinien być promowany w żaden...

zobacz więcej

– Podkreślić należy, że wpis pracownika z podaniem cytatów nie był atakiem na określoną osobę spośród współpracowników, a odpowiedzią na wcześniejsze działanie pracodawcy promującego ideologię LGBT – dodała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga.


Kierowniczkę z krakowskiej IKEI Katarzynę N., której zarzucono dyskryminację wyznaniową przy zwolnieniu jednego z pracowników, sąd rejonowy uniewinnił w lutym.


O przekazaniu do Sądu Okręgowego w Krakowie apelacji od wyroku uniewinniającego kierowniczkę działu personalnego sklepu IKEA poinformowała w maju Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga. Prokuratura podała wówczas, że nie zgadza się z ustaleniami sądu, jakoby oskarżona nie popełniła zarzucanego jej przestępstwa, a zwolnienie z pracy pokrzywdzonego nie było motywowane jego przynależnością wyznaniową.


Zdaniem prokuratury to nie podane w wypowiedzeniu umowy o pracę przyczyny były powodem zwolnienia go z pracy, ale zadeklarowana przynależność do Kościoła i niepoprawne politycznie przekonania religijne.


Od wyroku uniewinniającego kierowniczkę ze sklepu IKEA odwołało się również Ordo Iuris. W czerwcu adw. Maciej Kryczka z Ordo Iuris przekazał, że „zdaniem pełnomocników oskarżyciela posiłkowego wyrok pierwszej instancji zawiera szereg naruszeń przepisów prawa procesowego, które doprowadziły do błędnego ustalenia stanu faktycznego w sprawie. To z kolei było powodem niezasadnego uznania, że oskarżona nie posiadała zamiaru dyskryminacji pokrzywdzonego”.


Czego dotyczy sprawa?


Sprawa ma związek z wydarzeniami z maja 2019 r., kiedy sklep zamieścił komunikat dotyczący „Międzynarodowego Dnia Przeciw Homofobii, Transfobii i Bifobii”. Wówczas w wewnętrznej sieci przeznaczonej do komunikacji jeden z pracowników krakowskiego sklepu napisał: „Akceptacja i promowanie homoseksualizmu i innych dewiacji to sianie zgorszenia”, po czym zacytował wersety z Pisma Świętego.


Chodzi o fragmenty: „Biada temu, przez którego przychodzą zgorszenia, lepiej by mu było uwiązać kamień młyński u szyi i pogrążyć go w głębokościach morskich” oraz „Ktokolwiek obcuje cieleśnie z mężczyzną, tak jak się obcuje z kobietą, popełnia obrzydliwość. Obaj będą ukarani śmiercią, a ich krew spadnie na nich”. Kilka dni później mężczyzna został zwolniony. 

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:

Zobacz więcej