RAPORT

Propozycja podziału Ukrainy? Sikorski na cenzurowanym

Projekt MON: w 2023 r. przewiduje się powołanie do 200 tys. osób na ćwiczenia

W przyszłym roku tysiące Polaków będą ćwiczyć na poligonach (fot. Michal Kosc / Forum)
W przyszłym roku tysiące Polaków będą ćwiczyć na poligonach (fot. Michal Kosc / Forum)

W 2023 r. przewiduje się powołanie do 200 tys. osób na ćwiczenia - w tym m.in. żołnierzy WOT i dobrowolnej służby zasadniczej oraz aktywnej rezerwy, a także do 17 128 osób do służby zawodowej – napisano w projekcie rozporządzenia ministerstwie obrony. Projekt rozporządzenia został opublikowany w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów w poniedziałek. Ma być przyjęty do końca tego roku.

Hiszpański portal o terytorialsach: Jak gepardy na sawannie

„Obrona wolności zaczyna się w Polsce” – napisał hiszpański portal „El Español” w opublikowanym w sobotę reportażu na temat polskich Wojsk Obrony...

zobacz więcej

W 2023 r. przewiduje się odbywanie i powołanie do czynnej służby wojskowej pełnionej w ramach zawodowej służby wojskowej do 17 128 osób, które mogą być powołane do czynnej służby wojskowej w charakterze żołnierza zawodowego, w tym w trakcie kształcenia. W projekcie przewidziano powołanie maksymalnie 200 tys. osób na ćwiczenia.


Z tej liczby limit 38 tys. dotyczy żołnierzy rezerwy i osób, które mają uregulowany stosunek do służby wojskowej (tj. odbyli służbę lub szkolenie wojskowe), a limit 28 580 osób – w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, w tym w trakcie kształcenia. 


Ochotnicy też mogą być powołani


Ten ostatni limit dotyczy także osób „które nie odbywały dotychczas czynnej służby wojskowej oraz osób przeniesionych do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy (osoby po kwalifikacji wojskowej)”. Chodzi tu o ochotników niezależnie od ich kwalifikacji i wykształcenia, jeżeli ukończyli co najmniej 18 lat, a także osoby, które spełniły obowiązek służby wojskowej w innym kraju oraz osoby, które stale mieszkając za granicą, wróciły do kraju i meldują się na pobyt stały. 

Prawie 900 ochotników rozpoczyna służbę w WOT

Prawie 900 ochotników złoży w ten weekend przysięgę wojskową i rozpocznie służbę w Wojskach Obrony Terytorialnej – poinformował w sobotę...

zobacz więcej

Na ćwiczenia może zostać powołanych do 10 tys. „żołnierzy rezerwy pełniących służbę, na podstawie powołania na czas nieokreślony, raz na kwartał jednorazowo przez co najmniej dwa dni w czasie wolnym od pracy i jednorazowo przez 14 dni, jak również w inne dni, stosownie do potrzeb Sił Zbrojnych, po uzgodnieniu z żołnierzem Aktywnej Rezerwy lub na jego wniosek oraz w dni, w których został wezwany do natychmiastowego stawiennictwa”. 


800 osób to limit przeznaczony na realizację programu „Legia Akademicka”, przeznaczonego dla studentów, zainteresowanych odbyciem szkolenia wojskowego. 200 osób to z kolei limit przeznaczony na szkolenia w ramach kursów podoficerów i oficerów rezerwy, którzy zajmują lub są przewidziani do wyznaczenia na stanowiska w strukturach wojennych, na których są wymagane kwalifikacje wyższe niż posiadają obecnie, a także „osób przeniesionych do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy”.


200 tys. to nieprzekraczalny limit


– Zapisane w projekcie rozporządzenia wielkości limitów osobowych uwzględniają liczbę osób, które w 2023 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej. Jednocześnie przedmiotowe wartości stanowią górny, nieprzekraczalny limit i nie oznaczają bezwzględnej realizacji przedłożonych propozycji – dodano w komunikacie. 


Zasady odbywania służby wojskowej reguluje uchwalona w marcu ustawa o obronie Ojczyzny. Zgodnie z ustawą służba wojskowa dzieli się na: czynną służbę wojskową i służbę w rezerwie.

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:

Zobacz więcej