RAPORT

Propozycja podziału Ukrainy? Sikorski na cenzurowanym

NBP: Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą wzrosły dwukrotnie

Polscy inwestorzy wzmacniają swoją pozycję na rynkach zagranicznych (fot. SHutterstock/G-Stock Studio, zdjęcie ilustracyjne)
Polscy inwestorzy wzmacniają swoją pozycję na rynkach zagranicznych (fot. SHutterstock/G-Stock Studio, zdjęcie ilustracyjne)

Najnowsze

Popularne

W 2021 r. wartość netto transakcji polskich inwestorów bezpośrednich za granicą wyniosła 7 mld zł i było to dwukrotnie więcej niż rok wcześniej – poinformował w raporcie Narodowy Bank Polski. W odróżnieniu od poprzednich lat w strukturze polskich inwestycji bezpośrednich za granicą w 2021 r. dominowały reinwestycje zysków (10,6 mld zł). Wartość transakcji z tytułu zakupu akcji i innych form udziałów kapitałowych, w przeciwieństwie do poprzednich okresów, była dodatnia i wyniosła 0,3 mld zł.

NBP opublikował raport o inflacji

Wzrost PKB w 2022 r. wyniesie 4,6 proc., w roku 2023 będzie to 0,7 proc., a w 2024 roku PKB wzrośnie o 2 proc. – wynika z centralnej ścieżki...

zobacz więcej

Według NBP transakcje związane z instrumentami dłużnymi miały wartość ujemną, co świadczy o tym, że podmioty bezpośredniego inwestowania spłacały swoje należności wobec polskich inwestorów. Wartość tych transakcji w 2021 r. wyniosła -3,9 mld zł. 


„Analiza struktury transakcji polskich inwestorów bezpośrednich za granicą wskazuje na rosnący udział reinwestycji zysków, co świadczy, że polscy inwestorzy bezpośredni wzmacniają swoją pozycję finansową na rynkach zagranicznych. Podobnie jak w poprzednich latach na ogólne saldo transakcji polskich inwestorów bezpośrednich miały wpływ pojedyncze transakcje dużych podmiotów” – podano w raporcie NBP. 


Najwięcej polskich inwestycji w Norwegii


Wskazano, że największą aktywność polskich inwestorów bezpośrednich odnotowano w Norwegii (3,4 mld zł), Szwecji (2,3 mld zł), Lichtensteinie (2,2 mld zł) i na Litwie (1,3 mld zł). W Norwegii dominującą formą inwestowania były reinwestycje zysków (4,8 mld zł).


W Szwecji przeważały instrumenty dłużne, co było przejawem dalszego spłacania przez polskich inwestorów bezpośrednich zadłużenia wobec ulokowanych tam spółek córek. W strukturze transakcji w Lichtensteinie dominowały akcje i inne formy udziałów kapitałowych. Wynikało to z restrukturyzacji grup kapitałowych z udziałem polskiego kapitału.


NBP podał też, że w 2021 r. w ramach polskich inwestycji bezpośrednich za granicą kapitał wycofywano głównie z Francji (-1,6 mld zł), Cypru (-1,5 mld zł), Hiszpanii (-1,4 mld zł) i Luksemburga (-1,3 mld zł). Było to wynikiem dużych pojedynczych transakcji polskich inwestorów.

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:

Zobacz więcej