RAPORT

Pogarda

Zamrożenie cen gazu w 2023 roku. Jest decyzja Sejmu

Najnowsze

Popularne

Sejm uchwalił ustawę, której celem jest zamrożenie cen gazu m.in. dla odbiorców indywidualnych w 2023 r. na poziomie z 2022 r. Jego cena maksymalna wyniesie 200,17 zł za MWh. Nowe przepisy wprowadzają też „dodatek gazowy” dla mniej zamożnych gospodarstw.

Dodatek gazowy dla najuboższych. Jakie korzyści?

Zasada zamrożonej taryfy na gaz będzie obowiązywała dla wszystkich bez względu na próg dochodowy. Dodatkowo dla najuboższych będzie dodatek gazowy...

zobacz więcej

Za uchwaleniem ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu głosowało 424 posłów, nikt nie był przeciw, a 16 wstrzymało się od głosu. Teraz nowe przepisy trafią pod obrady Senatu. 

 

Trzy poprawki PiS


Sejm jeszcze przed ostatecznym głosowaniem poparł trzy poprawki PiS, jakie zgłoszono podczas drugiego czytania. Jedna z nich dotyczyła utrzymywania kabli służących do wyprowadzenia mocy z morskich farm wiatrowych. Izba nie zgodziła się z kolei na poprawki, jakie zgłosiła opozycja.


Chciano m.in., aby zamrożenie cen gazu dotyczyło także mikro- , małych i średnich przedsiębiorców. Proponowano też, aby refundacja VAT dotyczyła wszystkich objętych ustawą, a nie tylko najuboższych. Nie zgodzono się ponadto, by rozszerzyć działanie ustawy na spółki samorządowe zajmujące się m.in. transportem zbiorowym czy prowadzące działalność sportową w tym baseny. 

 

Nie poparto też poprawki, która przewidywała utratę mocy przepisów ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, czyli ustawy wprowadzającej zasadę 10H przy wiatrakach na lądzie.

Premier: Rząd przygotował rozwiązania, które niosą ulgę w czasie putinflacji [WIDEO]

Rząd stoi na posterunku i przygotował rozwiązania, które niosą ulgę w czasie putinflacji – powiedział premier w nagraniu opublikowanym w mediach...

zobacz więcej

Główny cel


Główny cel ustawy to zamrożenie ceny za gaz w 2023 r. na poziomie z 2022 r. Sprzedawcy gazu będą mieli obowiązek stosowania w rozliczeniach z odbiorcami końcowymi ceny maksymalnej w wysokości 200,17 zł za MWh. Zamrożona zostanie też wysokość stawek opłat dystrybucyjnych.

 

Nowe przepisy dotyczą odbiorców indywidualnych, odbiorców wrażliwych, takich jak szkoły, szpitale, kościoły czy przedszkola. 

 

Ustawa przewiduje też wprowadzenie „dodatku gazowego”, czyli refundacji VAT dla gospodarstw domowych, które jako główne źródło ciepła wykorzystują piec gazowy wpisany bądź zgłoszony do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). Zwrot VAT będzie jednak uzależniony od zamożności gospodarstwa.


Przysługiwać on będzie dla gospodarstwa jednoosobowego, gdzie przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł. W przypadku gospodarstwa wieloosobowego to 1500 zł na osobę.


Zwrot VAT mają rozliczać samorządy. Wniosek o refundację trzeba będzie złożyć w 30 dni od otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie gazu. Bedzie można go można złożyć także w formie elektronicznej. Resort klimatu i środowiska oszacował, że refundacja podatku VAT dotyczyć będzie ok. 300 tys. osób. 

Zamrożenie cen gazu. Rzecznik rządu o szczegółach projektu ustawy [WIDEO]

– Ustawa gazowa, która zamrozi ceny w niektórych obszarach, pojawi się na przyszłotygodniowym posiedzeniu rządu - zapowiedział w TVP Info rzecznik...

zobacz więcej

Nowe przepisy wprowadzają też mechanizm ograniczenia przychodów spółek energetycznych zajmujących się gazem, poprzez przekazanie określonych zysków na finansowanie rekompensat dla odbiorców indywidualnych. Podobny mechanizm został wprowadzony w tzw. ustawie prądowej. 

 

Mechanizm rekompensat


Ustawa utrzymuje też mechanizm rekompensat dla sprzedawców paliw gazowych, który służy zrekompensowaniu im skutków wprowadzenia ceny maksymalnej dla swoich odbiorców końcowych objętych taryfą. Wprowadza też równolegle mechanizm rekompensat dla operatorów systemu dystrybucyjnego paliw gazowych. 

 

Uchwalona w czwartek ustawa wprowadza także zmiany w innych przepisach m.in. w ustawie offshorowej, covidowej czy o dodatku osłonowym. Ustawa wprowadza rozwiązania poprawiające warunki inwestycyjne dla realizowanych projektów morskich farm wiatrowych. Wydłuża też termin, w którym będą rozpatrywane wnioski o wypłatę dodatku węglowego, co oznacza, że będzie on mógł być wypłacany także w 2023 r.

 

Zgodnie ustawą limit rekompensat dla spółek energetycznych zajmujących się gazem w 2023 r. ma wynieść 28 mld zł, a w 2024 r. – 1 mld zł. Z kolei limit refundacji VAT w przyszłym roku to 612 mln zł, w 2024 – 306 zł, a w 2025 r. – 102 mln zł.

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:

Zobacz więcej