RAPORT

Propozycja podziału Ukrainy? Sikorski na cenzurowanym

Niektóre polskie miejscowości mają pewien atut. Ich szansą są szczególne obiekty

Obywatele Polski są bardzo zgodni w kwestii ochrony zabytków (fot. Adam Guz/Getty Images Poland/Getty Images)
Obywatele Polski są bardzo zgodni w kwestii ochrony zabytków (fot. Adam Guz/Getty Images Poland/Getty Images)

Najnowsze

Popularne

Aż 87% ankietowanych uznaje zabytki za szansę dla miejscowości, w których się znajdują – poinformował Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków, przedstawiając wyniki raportu przygotowanego przez IPSOS. Ok. 78 000 obiektów znajdujących się w rejestrze zabytków to olbrzymi potencjał inwestycyjny i jednocześnie ważny składnik naszej tożsamości – czytamy na stronie NIKZ.

„Zabytki to Twoje dziedzictwo. Nie pozwól niszczyć. Reaguj!”

Szanujmy zabytki, dbajmy o nie, nie pozwólmy ich dewastować, zwracajmy uwagę na wszelkie przejawy związanych z nimi przestępstw i wykroczeń – z...

zobacz więcej

„Chroniąc i odnawiając zabytki tworzymy szanse dla małych i dużych miejscowości” – zauważa Instytut.


NIKZ podkreśla, iż „raport wskazuje, że zdecydowana większość Polaków ma podobne zdanie na temat konieczności ochrony zabytków”. Pełniący obowiązki dyrektora NIKZ dr Michał Laszczkowski ocenił, że „jest to budujące”. 


87% Polaków zgadza się ze stwierdzeniem, że obecność zabytków to szansa dla miejscowości, w której te zabytki się znajdują (skumulowany wskaźnik odpowiedzi „zdecydowanie” i „raczej się zgadzam”). Ten wskaźnik jest jeszcze silniejszy wśród osób z wyższym wykształceniem (91%).


Obywatele naszego kraju są też bardzo zgodni w kwestii ochrony zabytków. Zdecydowana większość uważa, że to ważne dla całej Polski (85%) oraz dla ich miejsca zamieszkania (81%). Niewiele mniej, bo 78% Polaków, uznaje ochronę zabytków za ważną dla nich osobiście.

Nawet 3,5 mln zł w „nowym Polskim Ładzie dla zabytków”. Premier o szczegółach

Nawet 3,5 mln zł będzie można otrzymać w ramach nowego rządowego programu dofinansowań do renowacji zabytkowych budynków, zaprezentowanego przez...

zobacz więcej

Aktywność kulturalna Polaków


Prezes IPSOS Polska Anna Kaczmarczuk powiedziała, że „Polacy, mimo deklaratywnego wspierania ochrony zabytków, wiedzą o nich niewiele”. Jak wskazała „ w skali kraju 1/3 respondentów ocenia swoją wiedzę o zabytkach ogólnie pozytywnie, ale tylko mniej niż 3% deklaruje, że wie o zabytkach bardzo dużo”. Według niej „taki stan rzeczy to problem, ale i szansa dla instytucji, która może na nowo zbudować świadomość związaną z zabytkami”.


Największą styczność z zabytkami Polacy mają w trakcie edukacji. W ciągu ostatniego roku najwięcej deklarujących zwiedzenie zabytku jest wśród osób w wieku 15-19 lat (38%). Po zakończeniu edukacji jest nieco gorzej, bo średnia dla wszystkich grup wynosi 20 %.  Również okres pandemii nie wpłynął pozytywnie na uczestnictwo w kulturze. 


Według badania, w minionym roku ponad 50% Polaków nie podjęło żadnej aktywności kulturalnej, mimo zadeklarowanego zainteresowania zabytkami.


Badani widzą  potencjał odnowionych zabytków szczególnie w funkcjach rozrywkowych i handlowych. Respondenci zauważają i doceniają przykłady rewitalizacji obiektów przemysłowych, które obecnie stały się bazą handlową, rozrywkową i gastronomiczną.


Zabytki pełnią również istotną rolę w tworzeniu więzi Polaków z naszym krajem, budując poczucie przynależności i bezpieczeństwa. Wciąż ważna jest rola najważniejszych, dobrze znanych zabytków.

Polscy muzealnicy w kontakcie z ukraińskimi. „Agresja zagrożeniem dla dziedzictwa kulturowego”

Bezprawna inwazja Rosji na Ukrainę zagraża nie tylko niepodległości kraju i życiu obywateli, ale również dziedzictwu kulturowemu naszych wschodnich...

zobacz więcej

Środki na ochronę zabytków


Największa liczba zabytków nieruchomych znajduje się w województwach: dolnośląskim (8 889 zabytków stanowiących 11% całego zasobu kraju), wielkopolskim (7 879 zabytków – 10% zasobu), mazowieckim (7 874 zabytków – 10% zasobu). Jednocześnie to właśnie w tych województwach deklaruje się stosunkowo najwyższą ocenę swojej własnej wiedzy o zabytkach.


Nakłady na ochronę dziedzictwa materialnego są systematycznie zwiększane – w bieżącym roku, w ramach programu „Ochrona zabytków”, z budżetu MKDiN przyznano dofinansowania w wysokości 205,5 mln złotych 834 projektom mającym przyczynić się do poprawy sytuacji budynków zabytkowych. Jak podkreślono, to prawie o 50 mln zł więcej w porównaniu z ubiegłym rokiem i aż o ponad 111 mln zł więcej niż w roku 2016.


Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków, który został utworzony przez ministra kultury, prof. Piotra Glińskiego, ma na celu upowszechnianie wysokiego standardu prac prowadzonych przy zabytkach, popularyzację dobrych praktyk oraz edukowanie w zakresie historii konserwacji.


NIKZ organizuje warsztaty i szkolenia podnoszące kwalifikacje osób pracujących przy obiektach zabytkowych oraz prowadzi projekty, badania, inwentaryzacje i prace remontowo-budowlane. Obowiązki dyrektora Instytutu pełni dr Michał Laszczkowski.


Główną częścią projektu i podstawą raportu było badanie jakościowe w formie zogniskowanych wywiadów grupowych w Poznaniu, Skarżysku-Kamiennej, Warszawie i Wrocławiu. Projekt został uzupełniony o analizę raportów zastanych (desk research) oraz o badanie ilościowe (CAPI, N=1008, reprezentatywna próba ogólnopolska próba).

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:
Zobacz więcej