RAPORT

Propozycja podziału Ukrainy? Sikorski na cenzurowanym

„Zrzekli się swoich funkcji”. Jest wniosek o wyłączenie z orzekania 30 sędziów SN

Według Czubik po wydaniu takiego oświadczenia wygasł ich stosunek służbowy jako sędziów SN  (fot. Shutterstock/Konektus Photo)
Według Czubik po wydaniu takiego oświadczenia wygasł ich stosunek służbowy jako sędziów SN (fot. Shutterstock/Konektus Photo)

Sędzia Sądu Najwyższego prof. Paweł Czubik złożył do I prezes SN prof. Małgorzaty Manowskiej wniosek o wyłączenie z orzekania 30 sędziów, którzy oświadczyli, iż nie będą orzekać wspólnie z osobami powołanymi do tego sądu w procedurze z udziałem obecnej Krajowej Rady Sądownictwa – podaje niezależna.pl. Czubik zaznacza , że sędziowie, którzy złożyli oświadczenie z 17 października 2022, de facto zrzekli się funkcji sędziowskich i „nie powinni być wyznaczani do orzekania”.

Dera o oświadczeniu 30 sędziów SN: To zaprzeczenie idei sędziowskiej

To jest zaprzeczenie idei sędziowskiej, żaden sędzia nie może powiedzieć: nie będę orzekał z kolegą, bo nie uważam go za sędziego – ocenił w...

zobacz więcej

W połowie października 30 sędziów SN powołując się na tzw. uchwałę trzech Izb SN z 23 stycznia 2020 r. napisało w oświadczeniu przekazanym I Prezes SN, że udział sędziego powołanego na wniosek obecnej KRS w składzie SN prowadzi w każdym przypadku do nienależytej obsady sądu. Podkreślili, że wskazana uchwała ma moc zasady prawnej, wiążącej każdego sędziego Sądu Najwyższego.  

  

„Przystąpienie w takiej sytuacji do procedowania i ferowania orzeczeń jest niedopuszczalne. Nie można uznawać, że postępowanie dotknięte jest kwalifikowaną wadą procesową i jednocześnie głosić, że sędzia ma obowiązek świadomie uczestniczyć w tej wadliwej procedurze” – napisali sędziowie.  

  

Pod oświadczeniem podpisało się 30 tzw. starych sędziów tego sądu w tym: prezes Izby Karnej Michał Laskowski, prezes Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Piotr Prusinowski, Józef Iwulski, Włodzimierz Wróbel i Dariusz Zawistowski. 

 

Niezależna.pl poinformowała, że sędzia SN prof. Paweł Czubik – kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego i Europejskiego w Instytucie Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – złożył do I prezes SN wniosek o wyłączenie z orzekania 30 sędziów, którzy podpisali się pod oświadczeniem. 

30 sędziów Sądu Najwyższego odmawia orzekania razem z tzw. nowymi sędziami

30 sędziów Sądu Najwyższego oświadczyło, że nie będzie orzekać wspólnie z osobami powołanymi do tego sądu w procedurze z udziałem obecnej Krajowej...

zobacz więcej

„Czubik złożył wniosek o zawiadomienie prezydenta Andrzeja Dudy o fakcie złożenia przez 30 sędziów oświadczenia konstytuującego ich odmowę orzekania” – wskazuje serwis. 

 

W dokumencie, którego treść opublikowała niezależna.pl, sędzia Czubik zwrócił uwagę, że „w związku z tym, iż sędziowie złożyli rozpowszechnione w sferze publicznej oświadczenie konstytuujące odmowę orzekania, a tym samym rezygnację z funkcji sędziowskich, należy domniemywać, że właśnie w dniu wydania oświadczenia wygasł ich stosunek służbowy jako sędziów Sądu Najwyższego”

 

Dalej Czubik podkreśla, że „pozbawione podstaw jest komponowanie obecnie składów z udziałem osób, które zrzekły się swoich funkcji sędziowskich”. 

„Zrzeczenie się statusu sędziego zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym ma charakter konstytutywny. Po zaistnieniu stosownego zdarzenia konstytuującego zrzeczenie niezbędne jest przedstawienie przez Pierwszą Prezes ww. oświadczenia do KRS i Kancelarii Prezydenta RP. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej deklaratywnie stwierdza wystąpienie zrzeczenia ze skutkiem od chwili złożenia oświadczenia. W związku z powyższym zwracamy się więc do Pierwszej Prezes z wnioskiem o jak najszybsze dopełnienie wspomnianej procedury; przemawia za tym bowiem szeroko pojęte dobro wymiaru sprawiedliwości” – napisał w uzasadnieniu wniosku. 

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:
Zobacz więcej