RAPORT

Propozycja podziału Ukrainy? Sikorski na cenzurowanym

Polska wygrywa z Komisją Europejską w TSUE

Polska wykazała w TSUE działanie zgodne z prawem unijnym (fot. Shutterstock)
Polska wykazała w TSUE działanie zgodne z prawem unijnym (fot. Shutterstock)

Trybunał Sprawiedliwości UE oddalił skargę KE przeciwko Polsce – poinformował resort finansów. Polski warunek stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy przy imporcie zwolnionego od akcyzy alkoholu używanego do produkcji leków jest zgodny z unijnym prawem – wskazano w uzasadnieniu.

Polska wysłała pismo w sprawie kar nałożonych przez TSUE. Jest reakcja

Otrzymaliśmy pismo od nowego polskiego ministra do spraw Unii Europejskiej z prośbą o zaprzestanie wezwań do zapłaty kar nałożonych przez Trybunał...

zobacz więcej

Resort wyjaśnił, że 17 marca 2021 roku wpłynęła do Trybunału Sprawiedliwości UE skarga Komisji Europejskiej przeciwko Polsce (C-166/21), w której sugerowano, że polskie prawo, w zakresie zwolnienia z akcyzy importowanego alkoholu przeznaczonego do produkcji lekarstw, narusza prawo unijne.

 

Dodano, że według KE warunek zwolnienia takiego alkoholu w postaci obowiązku zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy narusza zasadę proporcjonalności. W związku z tym Komisja próbowała dowieść, że Polska obok procedury zawieszenia powinna umożliwić podmiotowi zapłacić podatek, a później dokonać jego zwrotu (zwrot zapłaconej wcześniej akcyzy).

 

„Polska udowodniła przed Trybunałem, że ze względu na istnienie poważnego ryzyka nadużyć w obszarze alkoholu etylowego, stosowanie procedury zawieszenia przy przemieszczaniu takiego alkoholu jest konieczne i zgodne z prawem unijnym i zasadą proporcjonalności. A nasz kraj nie ma obowiązku stosowania zwrotu zapłaconej wcześniej akcyzy (gdyż jest to tylko jedna z możliwych do wyboru przez państwa członkowskie form przyznania zwolnienia)” – wskazało MF.

 


Resort zaznaczył, że opinia Rzecznika Generalnego TSUE, przedstawiona w niniejszej sprawie, również potwierdziła Polską argumentację. „Rzecznik Generalny stwierdził, że Polska w dostateczny sposób udowodniła, że system zwolnień oparty na procedurze zawieszenia poboru akcyzy praktycznie eliminuje ryzyko naruszania przepisów. W związku z czym Rzecznik zaproponował, aby Trybunał oddalił skargę Komisji w całości” – wyjaśniono.

 

Przeczytaj też: Kapitulacja PE. Skarga wymierzona w Polskę i Węgry wycofana z TSUE

 

Ministerstwo podkreśliło, że TSUE stwierdził, iż państwa członkowskie mogą stosować warunki zwolnienia, takie jak na przykład procedura zawieszenia – tak jak uczyniła to Polska. Państwa nie mają też obowiązku umożliwienia realizacji zwolnień od akcyzy poprzez jednoczesne wprowadzanie możliwości zwrotu zapłaconej wcześniej akcyzy – jako formy zwolnienia.

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
Zobacz więcej