RAPORT

Propozycja podziału Ukrainy? Sikorski na cenzurowanym

Toksyczne zabawki do poprawki. Resort rozwoju za ograniczeniem stosowania aniliny

Zabawki mają zawierać mniej aniliny (fot. Shutterstock/MARIIA_MALYSHEVA)
Zabawki mają zawierać mniej aniliny (fot. Shutterstock/MARIIA_MALYSHEVA)

Najnowsze

Popularne

Zabawki mają zawierać mniej aniliny – przewiduje projekt rozporządzenia, który ukazał się w poniedziałek na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Ma to zwiększyć ochronę zdrowia i życia dzieci – zaznaczono.

1,5 mln zabawek skontrolowanych. Połowy z nich dzieci nie powinny nawet dotknąć

Prawie 1,5 mln sprawdzonych, z czego 30 tys. zniszczonych zabawek – to efekt wspólnej akcji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Krajowej...

zobacz więcej

Anilina to toksyczna, rakotwórcza i mutogenna substancja, która może być wykorzystywana m.in.. w produkcji lalek lub farb do malowania palcami. 

 

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniający rozporządzenie w sprawie wymagań dla zabawek został opracowany w celu zapewnienia aktualności i zgodności prawa polskiego z prawem Unii Europejskiej. 


Ochrona dzieci

 

„Wejście w życie (...) projektu rozporządzenia pozwoli zapewnić większe bezpieczeństwo zabawek, w konsekwencji chroniąc zdrowie i życie dzieci, poprzez ograniczenie stosowania produktów zawierających anilinę” – stwierdzono w Ocenie Skutków Regulacji (OSR). Dodano, że uaktualnienie przepisów wiąże się z koniecznością „zapewnienia bezpiecznego składu zabawek wprowadzanych do obrotu w Polsce przez producentów/importerów krajowych”. 


Jak wskazano na stronach RCL, dyrektywa została przyjęta przez Komisję Europejską ze względu na dostępne dowody naukowe i zalecenia.

Kilkaset toksycznych lalek z Chin zatrzymanych. Miały trafić do sklepów przed Gwiazdką

Może upośledzać płodność, a także szkodliwie działać na dziecko w łonie matki. Toksyczny substancję FTALAN-BIS wykryto w główkach 720 lalek...

zobacz więcej

„Komitet Naukowy ds. Zagrożeń dla Zdrowia i Środowiska (SCHER) uznał w swojej opinii z dnia 29 maja 2007 r., że w zabawkach nie powinny występować związki rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość” – zaznaczono.


Wyjaśniono, że w sprawozdaniu UE w sprawie oceny ryzyka w odniesieniu do aniliny stwierdzono, że „należy ograniczyć zagrożenia dla zdrowia konsumentów związane ze stosowaniem produktów zawierających anilinę”. 


Kiedy rozporządzenie wejdzie w życie? 


Według autorów przepisów ustanowienie takich zapisów „stanowi jedyną możliwość podniesienia jakości zabawek, co przełoży się bezpośrednio na ochronę zdrowia i życia dzieci”. 


Stwierdzono, że wejście w życie rozporządzenia nie wpłynie na sektor finansów publicznych, w tym na budżet państwa oraz budżety jednostek samorządu terytorialnego, ponieważ obowiązki związane z rozporządzeniem są wpisane w koszty stałe funkcjonowania podmiotów komercyjnych; nie są one zasilane z budżetu państwa lub budżetu JST. 


Rozporządzanie ma wejść w życie 5 grudnia 2022 r. 

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:

Zobacz więcej