RAPORT

Propozycja podziału Ukrainy? Sikorski na cenzurowanym

Święto polskiej wspólnoty napawające dumą

Marsz Niepodległości (fot. TVP Info)
Marsz Niepodległości (fot. TVP Info)

Najkrócej można by powiedzieć tak: - 11 listopada dzień Święta Niepodległości jest powodem do dumy dla Polski i Polaków. Jest świeckim świętem, które obrazuje zwycięstwo ducha nad materią, jeśli za materię uznać zmienne okoliczności polityczne i warunki bytowe. Dzień ten pokazuje jasno, że zmieniająca się otoczka nie jest wstanie osłabić potrzeby wolności Polaków i suwerenności naszego państwa. Niezależnie też od tego, jakich barw i poglądów politycy sprawują władzę.

Marsz Niepodległości 11 listopada. Bąkiewicz o szczegółach zgromadzenia [WIDEO]

Marsz Niepodległości 11 listopada rozpocznie się oficjalnie o godz. 14 w centrum Warszawy na rondzie Romana Dmowskiego. – Już około godz. 13.30...

zobacz więcej

Jest to wielkie święto polskiej wspólnoty narodowej, która demonstruje przywiązanie do polskości wyrażanej duchowymi wartościami. W każdą kolejną rocznicę zdobycia niepodległości ta wspólnota buduje i umacnia kościec polskiej państwowości i polskiej tożsamości. A warszawski Marsz Niepodległości te wartości, na których zbudowana jest polska państwowość i tożsamość demonstruje jednocześnie w sposób dosłowny i symboliczny.  


Pamiętajmy, że pierwszy Marsz Niepodległości w obecnej postaci miał swoją inaugurację ledwie 11 lat temu. Dziś już ten dzień wpisał się na stałe w krajobraz stolicy i trasę pochodu. Kilka ostatnich Marszów imponuje wielkością, rozmachem i liczbą uczestników. A jednocześnie co roku wzrasta jego sprawność organizacyjna i dojrzałość, sprawiająca, że z każdym rokiem pojawia się mniej incydentów, które mogły kłaść się cieniem na jego idei i znaczeniu. Niewiele już dziś w porównaniu do kilku pierwszych manifestacji, ma miejsce drobnych zdarzeń, które przez niechętnych Marszowi chętnie były wykorzystywane dla wytaczania najcięższych dział, aby Marsz zdyskredytować. Oskarżenia niekiedy formułowano na wyrost, choć ich autorzy prawdopodobnie zdawali sobie doskonale sprawę, jak trudno w ponad 100 tysięcznym tłumie ustrzec się od akcji o marginalnym znaczeniu, przedsiębranych przez niektórych uczestników Marszu.

 

Marsz Niepodległości jest najbardziej znanym i widocznym na całą Polskę wyrażeniem stosunku do całego bogactwa zawierającego się w tej pamiętnej dacie. Podobnie powszechnie, dzięki bezpośrednim transmisjom telewizyjnym odbierana jest doroczna Uroczysta Odprawa Wart przy Grobie Nieznanego Żołnierza na Placu Józefa Piłsudskiego w Warszawie, w tym przemówienie prezydenta.

 


Nie pomniejszając znaczenia i rangi obchodów w tym dniu przez głowę państwa, kiedy mówię, że dzień 11 listopada zasługuje na wielkie uznanie, myślę przede wszystkim o masowości i powszechności obchodów Dnia Niepodległości. Oraz o ogromnej różnorodności sposobów uczestniczenia tego dnia w najróżniejszych przedsięwzięciach. Koncertach, zawodach sportowo- rekreacyjnych, pokazach, konkursach, wspólnym śpiewaniu. I co równie ważne tak dzieje się w całej Polsce. Począwszy od stolicy poprzez aglomeracje miejskie, wielkie miasta, średniej wielkości, miasteczka, gminy. Często z udziałem posłów, senatorów, kierownictwa samorządów. Święto mobilizujące polityków i działaczy lokalnych. Wszystko po to, by bez względu na podziały polityczne – szkoda, że dotyczy to tylko polityków lokalnych – we własnych małych wspólnotach spędzać radośnie godziny, mając w pamięci niezbywalne wartości konieczne dla trwania Polski i jej rozwoju. 

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:
Zobacz więcej