RAPORT

Prorosyjska era Tuska

Senat wybrał 30 ławników do Sądu Najwyższego. 26 z nich zgłosił KOD. Znamy nazwiska

 Ławnicy drugiej kadencji mają objąć swoje funkcje od początku 2023 r. (fot. Shutterstock/Konektus Photo)
Ławnicy drugiej kadencji mają objąć swoje funkcje od początku 2023 r. (fot. Shutterstock/Konektus Photo)

Najnowsze

Popularne

Senat wybrał na czteroletnią kadencję 30 ławników Sądu Najwyższego z 54 kandydatur. Kandydatury zdecydowanej większości wyłonionych ławników – 26 osób – zostały zgłoszone przez Komitet Obrony Demokracji.

Kandydatury na ławników Sądu Najwyższego. Większość zgłoszeń od KOD

Spośród 59 zgłoszeń kandydatur na ławników Sądu Najwyższego, które wpłynęły do Kancelarii Senatu, wymogi formalne spełniają 54 – oceniła senacka...

zobacz więcej

Z czterech pozostałych wybranych ławników dwóch zgłosiły grupy obywateli, jednego Klub Inteligencji Katolickiej w Tarnowie i jednego – Stowarzyszenie „Ostrów biega”. 

 

Listę wyłonionych ławników przekazało Centrum Informacyjne Senatu. Łącznie w głosowaniu do urny wrzucono 98 kart do głosowania. Czterech wybranych ławników otrzymało komplet 98 głosów. Ostatniego z listy wybranych poparło zaś 50 senatorów, 43 było przeciw, przy braku głosów wstrzymujących. 

 

Głosowanie Senatu zostało przeprowadzone w czwartek przed południem. Przez wiele godzin trwało obliczanie wyników, które zostały podane na koniec posiedzenia Izby, przed godz. 19.

 

„Wyniki głosowania będą przesłane do Sądu Najwyższego” – poinformował na koniec posiedzenia marszałek Senatu Tomasz Grodzki. 

Granty od Fundacji Batorego. Wśród beneficjentów KOD i Iustitia

Ponad 2 miliony euro przyznała Fundacja im. Stefana Batorego z funduszu Aktywni Obywatele. Beneficjentami rozstrzygniętego w środę konkursu zostały...

zobacz więcej

Ławnicy Sądu Najwyższego 

 

Uchwałą Kolegium SN z 14 maja ustalono liczbę ławników Sądu Najwyższego drugiej kadencji na 30 osób. Ławnicy drugiej kadencji mają objąć swoje funkcje od początku 2023 r. i pełnić je do 31 grudnia 2026 r. 

 

Dokonany wybór był konieczny z uwagi na upływającą pierwszą kadencję ławników SN. Po raz pierwszy ławników SN Senat wybrał w 2018 r. oraz 2019 r. Za pierwszym razem nie wybrano wyznaczonej wówczas liczby ławników, a jedynie 13 osób, dlatego w 2019 r. konieczny był wybór uzupełniający. 

 

W połowie lipca senacka komisja praw człowieka, praworządności i petycji dokonała wstępnej oceny 59 złożonych zgłoszeń, w wyniku której pięć nie spełniło wymogów formalnych. Z 54 pozostałych zgłoszeń 31 kandydatów na ławników zgłosił Komitet Obrony Demokracji. Pozostałych kandydatów zgłosiły grupy obywateli albo inne organizacje – np. lokalne komisje NSZZ „Solidarność”.

Wulgaryzmy i krzyki z udziałem dzieci. Wśród zadymiarzy były poseł Palikota

Prezes PiS Jarosław Kaczyński przyjechał w niedzielę do Konina. Gdy dojeżdżał na miejsce, grupka osób puściła z megafonu wulgarną piosenkę...

zobacz więcej

We wrześniu – podczas kolejnego, tym razem wielogodzinnego posiedzenia komisji senackiej – kandydaci prezentowali swoje kandydatury i odpowiadali na pytania senatorów. W konsekwencji komisja pozytywnie zaopiniowała kandydatury 25 osób. Ostateczny dokonany w czwartek wybór Senatu tylko częściowo był zgodny z rekomendacjami komisji. 

 

Kto może być ławnikiem SN 

  

Według ustawy ławnikiem SN może być osoba, która m.in. posiada wyłącznie obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i publicznych; jest nieskazitelnego charakteru; ukończyła 40 lat, ale – w dniu wyboru – nie ukończyła jeszcze 60 lat; jest zdolna, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika; posiada co najmniej wykształcenie średnie. Nie może nim być osoba, która m.in.: jest zatrudniona w sądach, prokuraturze lub policji, pracuje w urzędach obsługujących centralne organy państwa, jest adwokatem, radcą prawnym, notariuszem, żołnierzem, duchownym albo należy do partii politycznej. 

 

Generalnie ławnicy uczestniczą w Sądzie Najwyższym w rozpoznawaniu skarg nadzwyczajnych i spraw dyscyplinarnych m.in. sędziów. Ławników wybiera Senat w głosowaniu jawnym. Udział ławników w orzekaniu przez SN oraz ich wybór przez Senat wynika z ustawy o SN obowiązującej od 3 kwietnia 2018 r. 

Wybrani zostali: 

 

Robert Burek, Radosław Jeż, Marek Molczyk, Mariusz Wilczyński, Jarosław Gałkiewicz, Arkadiusz Sopata, Przemysław Wiszniewski, Małgorzata Figa-Tomińska, Joanna Lasko, Stanisław Adamski, Magdalena Bielska, Sylwia Bogusz, Izabela Fularz,  Grzegorz Gołębiowski, Piotr Kaliszek, Grzegorz Kolek, Andrzej Kompa, Roman Piotrowski, Jarosław Płuciennik, Sława Rafalak, Anna Schmidt-Fic, Robert Szczerbaniak, Urszula Szrek-Adamska, Anita Czarniecka, Sławomir Majdański, Sławomir Majewski, Jolanta Puacz-Olszewska, Monika Szafraniec, Ewa Topór-Nawarecka, Grzegorz Wiśniowski.  

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:

Zobacz więcej