RAPORT

Prorosyjska era Tuska

Jest projekt ustawy o ochronie małoletnich przed dostępem do nieodpowiednich treści w internecie

Dostęp do internetu mają już kilkuletnie dzieci (fot. arch PAP/PA)
Dostęp do internetu mają już kilkuletnie dzieci (fot. arch PAP/PA)

Najnowsze

Popularne

Projekt ustawy o ochronie małoletnich przed dostępem do treści nieodpowiednich w internecie ukazał się na stronie Kancelarii Premiera w wykazie prac legislacyjnych. Zakłada on m.in. zobowiązanie dostawców usług telekomunikacyjnych do działań na rzecz ochrony małoletnich.

Macierewicz: Przekazałem do KRRiT materiały wskazujące na kłamstwa TVN-u

Przekazałem do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji materiały wskazujące na oszustwa, kłamstwa i manipulacje TVN-u, aby podjęła w tej sprawie...

zobacz więcej

„Tematyka wpływu treści zamieszczanych w internecie na rozwój małoletnich użytkowników została poddana analizie w wielu badaniach naukowych. W ich ramach udowodniono, iż znaczna część treści, które pozostają dostępne w internecie, są nieodpowiednie dla małoletnich i w znacząco negatywny sposób oddziałują na przebieg dojrzewania małoletnich, ze skutkami odczuwanymi również po osiągnięciu przez nich dojrzałości” – dodano.


Projekt ustawy o ochronie małoletnich przed dostępem do treści nieodpowiednich w internecie zobowiązuje dostawców usługi dostępu do internetu, aby wprowadzili bezpłatny, skuteczny i prosty w obsłudze mechanizm blokowania dostępu do treści pornograficznych w internecie, podejmowali działania promocyjne na rzecz uświadomienia abonentów o możliwości skorzystania z usługi ograniczenia dostępu do treści pornograficznych w internecie i skorzystania z nich oraz opracowali raport o podjętych przez siebie działaniach mających na celu promowanie korzystania przez abonentów z rozwiązań ograniczających dostęp do treści pornograficznych w internecie.


Ponadto, jak wyjaśniono, projekt ustawy przewiduje uprawnienie ministra właściwego do spraw informatyzacji do przeprowadzenia kontroli i postępowania pokontrolnego w celu weryfikacji przestrzegania przepisów ustawy przez dostawców usługi dostępu do internetu.


„Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej zobowiązany będzie, na wniosek ministra właściwego do spraw informatyzacji, udzielić odpowiedniego wsparcia w prowadzonych przez ministra czynnościach kontrolnych oraz do udzielenia ministrowi wszelkich informacji o dostawcach usługi dostępu do internetu koniecznych do wypełnienia obowiązków kontrolnych” – podsumowano.

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:

Zobacz więcej