RAPORT

Prorosyjska era Tuska

GUS: W I półroczu wzrost przeciętnego zatrudnienia w Polsce

 W I półroczu 2022 przeciętne zatrudnienie w Polsce wzrosło o 1,9 proc. rdr (fot. Shutterstock/NDAB Creativity)
W I półroczu 2022 przeciętne zatrudnienie w Polsce wzrosło o 1,9 proc. rdr (fot. Shutterstock/NDAB Creativity)

Najnowsze

Popularne

W pierwszym półroczu 2022 r. przeciętne zatrudnienie w Polsce wyniosło 9288,4 tys. etatów, o 1,9 proc. więcej w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku – podał Główny Urząd Statystyczny. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wzrosło w tym okresie o 10,8 proc. do 6196,99 zł.

Eurostat: rekordowo niska stopa bezrobocia w Polsce

Tak jak w miesiącu poprzednim stopa bezrobocia w Polsce w sierpniu br. wyniosła 2,6 proc. Tym samym Polska ponownie znalazła się na drugim miejscu...

zobacz więcej

Jak poinformował GUS, liczba pracujących w Polsce 30 czerwca wyniosła 9761,0 tys. osób, o 1,6 proc. więcej rdr. Podobnie jak przed rokiem pracujący w sektorze prywatnym stanowili większość (6727,6 tys. osób).


Dominującą sekcją PKD pod względem liczby pracujących w tym sektorze było przetwórstwo przemysłowe (2416,9 tys.). W sektorze publicznym najwięcej pracujących odnotowano w sekcji „Edukacja” (987,9 tys.). Największy wzrost liczby pracujących odnotowano w sekcjach „Informacja i komunikacja” (o 11,1 proc. rdr) oraz „Zakwaterowanie i gastronomia” (o 6,3 proc. rdr).


W pierwszym półroczu 2022 r. przeciętne zatrudnienie w Polsce wyniosło 9288,4 tys. etatów, o 1,9 proc. więcej w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Jak zaznaczono, była to sytuacja odwrotna niż w pierwszym półroczu 2021 r., kiedy przeciętne zatrudnienie zmalało o 0,1 proc. wobec analogicznego okresu 2020 r.


Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Polsce w pierwszym półroczu 2022 r. wyniosło 6196,99 zł. W porównaniu z pierwszym półroczem 2021 r. wzrosło nominalnie o 10,8 proc., przy czym wzrost ten był wyższy od notowanego w pierwszym półroczu 2021 r. – wówczas wyniósł 8,0 proc. rdr.

Polska z najniższymi cenami energii w UE. Zobacz mapę

Inwazja Rosji przeciwko Ukrainie doprowadziła do rekordowych wzrostów cen energii, a te napędzają inflację w całej Europie. Wiceminister klimatu i...

zobacz więcej

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto było o 789,96 zł wyższe w sektorze publicznym niż w sektorze prywatnym. W sektorze prywatnym najwyższe przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto odnotowano w sekcji „Informacja i komunikacja” – 11207,85 zł, z kolei w sektorze publicznym w sekcji „Działalność finansowa i ubezpieczeniowa” – 10425,88 zł.


Najwyższy nominalny wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto nastąpił w sekcji Transport i gospodarka magazynowa (o 20,0 proc.), natomiast najniższy w sekcji Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (o 1,2 proc.).


Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w pierwszym półroczu 2022 r. pozostało zróżnicowane także w regionach. W stołecznym było najwyższe i wyniosło 8098,62 zł. Było to więcej o 2507,81 zł niż w województwie podkarpackim, gdzie zanotowano najniższą wartość. Dane odnoszą się do podmiotów gospodarki narodowej o liczbie pracujących 10 i więcej osób oraz jednostek sfery budżetowej niezależnie od liczby pracujących.

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:
Zobacz więcej