RAPORT

Prorosyjska era Tuska

84. rocznica podpisania układu monachijskiego

Neville Chamberlain i Adolf Hitler (fot. Pictures from History/Universal Images Group via Getty)
Neville Chamberlain i Adolf Hitler (fot. Pictures from History/Universal Images Group via Getty)

84 lat temu, 30 września 1938 r. Wielka Brytania, Francja, Niemcy i Włochy podpisały układ monachijski, który pozbawiał Czechosłowację części jej terytorium. W granicach powstałej po I wojnie światowej Czechosłowacji znalazła się liczna mniejszość niemiecka.

Historyk o słowach Putina: Współpraca sowiecko-niemiecka nie zakończyła się na Polsce

Dosyć znaczące jest zarzucanie stronie polskiej antysemityzmu. Fakty są takie, że w polskiej dyplomacji okresu międzywojennego nie brakowało...

zobacz więcej

Po dojściu Adolfa Hitlera do władzy Niemcy zmierzały do aneksji ziem, na których mieszkała ta mniejszość. 12 września 1938 r. na zjeździe NSDAP Hitler zapowiedział, że III Rzesza nie będzie dłużej godziła się na to, by tereny zamieszkałe przez Niemców należały po Czechosłowacji. 

 

Bezpośrednio po tym oświadczeniu Wielka Brytania i Francja, obawiające się wybuchu wojny zaczęły wywierać presję na władze Czechosłowacji, by w imię zachowania pokoju w Europie zgodziły się na przekazanie Niemcom terenów, na których ludność niemiecka stanowiła większość mieszkańców. Francja w istocie odmówiła wypełnienia swoich sojuszniczych zobowiązań wobec Czechosłowacji w przypadku niemieckiej agresji.


W tej sytuacji władze czechosłowackie postanowiły pogodzić się z koniecznością cesji terenów, których żądali Niemcy. 

Jaki potencjał nuklearny ma Rosja? Nowy raport

Rosja zaatakuje Ukrainę przy użyciu bomby jądrowej? Portal Defence24 przygotował raport o potencjale nuklearnym Kremla: „Arsenał i środki jego...

zobacz więcej

29 września 1938 roku w Monachium spotkali się przywódcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec i Włoch – Neville Chamberlain, Edouard Daladier, Adolf Hitler i Benito Mussolini. Bez udziału przedstawicieli Czechosłowacji postanowiono o przyłączeniu do Niemiec terytoriów, jakich żądały. Układ datowany na 29 września, podpisano już po północy, 30 września. 

 

Ze strony Francji i Wielkiej Brytanii układ monachijski był szczytowym punktem polityki appeasementu, czyli ustępstw wobec hitlerowskich Niemiec. 

 

W wyniku układu monachijskiego Niemcy uzyskały pas ziem Czechosłowacji na pograniczu czesko-niemieckim, nazywany Krajem Sudeckim. Tereny, które na mocy układu monachijskiego zostały włączone do Niemiec liczyły 29 tys. km kw i stanowiły prawie 40 proc. powierzchni Czech, Moraw i Śląska Czeskiego. Zdecydowaną większość spośród ponad 3 mln mieszkańców stanowiła ludność niemiecka. 

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:

Zobacz więcej