RAPORT

Propozycja podziału Ukrainy? Sikorski na cenzurowanym

Warunki życia w Europie. Eurostat wskazuje kraje gdzie jest najgorzej

Ponad jedna na pięć osób w UE była zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (fot.  Adam Berry/Getty, Eurostat)
Ponad jedna na pięć osób w UE była zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (fot. Adam Berry/Getty, Eurostat)

Najnowsze

Popularne

W 2021 r. około 21,7 proc. ludności Unii Europejskiej – czyli około 95,4 mln osób – było zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – wynika z danych Eurostatu. Polska na tle tych danych wypada bardzo dobrze. Poziom ubóstwa i społecznego wykluczenia w Niemczech, Francji, Austrii czy Danii jest większy.

Inflacja w Polsce „nie ma przyczyn ekonomicznych, ale ma takie skutki”

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 16,1 proc. w porównaniu z tym samym okresem 2021 r. – potwierdził oficjalnie Główny Urząd...

zobacz więcej

W badaniu wyróżniono trzy wskaźniki, z których wynika, że ryzyko ubóstwa lub wykluczenia społecznego w Unii Europejskiej było większe w przypadku kobiet (podział na płeć), młodych dorosłych (zamiast osób w średnim lub starszym wieku), osób o niskim poziomie wykształcenia (w porównaniu z osobami posiadającymi średnie lub wyższe wykształcenie).


W 2021 r. ponad jedna piąta populacji Unii Europejskiej żyjąca w gospodarstwach domowych z dziećmi na utrzymaniu była zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Ryzyko to było nieco niższe w przypadku gospodarstw domowych bez dzieci na utrzymaniu – wynika z najnowszego badania Eurostatu.


Jedną z głównych cech, która miała wpływ na ryzyko ubóstwa lub wykluczenia społecznego był status pracy. W 2021 r. wskaźnik wynosił 11,1 proc. dla osób pracujących i 18,6 proc. dla emerytów. Jednocześnie było to 65,5 proc. dla osób bezrobotnych i 42,3 proc. dla innych osób nieaktywnych zawodowo (tych, którzy z innego powodu niż przejście na emeryturę – nie pracowały lub były bezrobotne).


Jak wynika z raportu, zagrożenie ubóstwem lub wykluczeniem społecznym znacznie się różniło w poszczególnych państwach członkowskich UE.


Rumunia (34,4 proc.), Bułgaria (31,7 proc.) i Grecja (28,3 proc.) zgłosiły najwyższy odsetek osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Najmniej – poniżej 15 proc. wykazały Finlandia, Słowenia i Czechy. Tuż za nimi znalazły się Niderlandy oraz Polska.

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:
Zobacz więcej