RAPORT

Pogarda

„Krzywda milionów Polaków krzyczeć będzie, dopóki nie zostanie naprawiona”. Jest projekt uchwały

Straty Polski wyceniono na 6,2 bln zł (fot  Schremmer/Galerie Bilderwelt/Getty)
Straty Polski wyceniono na 6,2 bln zł (fot Schremmer/Galerie Bilderwelt/Getty)

Najnowsze

Popularne

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek skierowała do pierwszego czytania projekt uchwały w sprawie dochodzenia przez Polskę reparacji za szkody spowodowane przez Niemcy w czasie II wojny światowej. Został wniesiony do izby przez grupę posłów Prawa i Sprawiedliwości.

Prof. Roszkowski o reparacjach od Niemców: Domagając się ich, prowadzimy politykę pamięci

Domagając się reparacji wojennych od Niemiec, prowadzimy politykę pamięci, oświecającą świat w tym, co stało się z Polską w czasie II wojny...

zobacz więcej

W uchwale napisano, że „Rzeczpospolita Polska nigdy nie otrzymała rekompensaty za straty osobowe oraz materialne spowodowane przez Państwo Niemieckie” ani „zadośćuczynienia za ogrom krzywd wyrządzonych Polskim Obywatelom”.


„Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oświadcza, że należycie reprezentowane Państwo Polskie nigdy nie zrzekło się roszczeń wobec Państwa Niemieckiego. Twierdzenie, że roszczenia te zostały prawomocnie wycofane lub przedawnione nie ma żadnych podstaw, ani moralnych, ani prawnych. Krzywda milionów Polaków krzyczeć będzie dopóki nie zostanie sprawiedliwie naprawiona” – zapisano w uchwale.


Jednocześnie autorzy projektu twierdzą, że straty poniesione na skutek niemieckiej agresji na Polskę w latach 1939-1945 „zostały oszacowane przez uznanych ekspertów, a sporządzony raport stanowi punkt wyjścia do prowadzenia stosowanych rozmów bilateralnych”. Ich zdaniem powinny one „zostać uwieńczone właściwą reakcją” rządu Republiki Federalnej Niemiec, która „będzie czynić zadość wymogom sprawiedliwości i prawdy”.


W uchwale podkreślono, że nawiązuje ona do uchwały Sejmu z 10 września 2004 roku w sprawie praw Polski do niemieckich reparacji wojennych oraz w sprawie bezprawnych roszczeń wobec Polski i obywateli polskich wysuwanych w Niemczech. Projekt uchwały ma trafić pod obrady najbliższego posiedzenia Sejmu, które rozpocznie się w środę 14 września.

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:
Zobacz więcej