RAPORT

Propozycja podziału Ukrainy? Sikorski na cenzurowanym

Jak chronić dziecko przed długami spadkowymi?

Aby uniknąć przyjęcia spadku, konieczne jest jego odrzucenie (fot. Shutterstock/Africa Studio)
Aby uniknąć przyjęcia spadku, konieczne jest jego odrzucenie (fot. Shutterstock/Africa Studio)

Najnowsze

Popularne

Spadek to wszystkie prawa i obowiązki zmarłego, które wraz z jego śmiercią przechodzą na jedną lub kilka innych osób. Mogą to być także osoby nieletnie. Jak chronić je przed długami, które mogą podlegać dziedziczeniu?

Najpopularniejsze imiona w Polsce. Jest nowy ranking

Zosia i Antek to najpopularniejsze imiona nadawane dzieciom w Polsce w pierwszej połowie 2022 roku – wynika z danych przekazanych przez Wydział...

zobacz więcej

Zdolność dziedziczenia mają:


 osoby fizyczne, które żyją w chwili otwarcia spadku (śmierci spadkodawcy);


 osoby fizyczne istniejące w tym czasie;


 dziecko już poczęte w chwili otwarcia spadku, jeśli urodzi się żywe;


 fundacja ustanowiona w testamencie przez spadkodawcę, jeżeli zostanie wpisana do rejestru w ciągu dwóch lat od ogłoszenia testamentu.


Z powyższego wynika, że dziecko może zostać spadkobiercą. Z uwagi jednak na brak pełnej zdolności do wykonywania/podejmowania czynności prawnych nie jest ono w stanie samodzielnie dokonać formalności związanych z przyjęciem czy odrzuceniem spadku.


Mając na uwadze, że niejednokrotnie w skład masy spadkowej wchodzą także długi zmarłego, których wysokość przewyższa wartość aktywów, powstaje konieczność zastanowienia się w jaki sposób możliwe jest uchronienie dzieci przed przyjęciem odpowiedzialności za niechciane zobowiązania.


Aby uniknąć przyjęcia spadku, konieczne jest jego odrzucenie. Oświadczenie o odrzuceniu spadku w imieniu małoletniego powinno zostać złożone w sądzie rejonowym, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania lub pobytu składającego oświadczenie lub przed notariuszem.

Czynności tej należy dokonać w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. W przypadku niezłożenia odpowiedniego oświadczenia w określonym przez prawo terminie następuje przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Oznacza to, że spadkobierca odpowiada za długi, które pozostawił spadkodawca, do wartości aktywów spadku. Odpowiedzialność majątkowa spadkobiercy za długi to całość jego majątku.


Pamiętać jednak należy, że osoba, która chce w imieniu swojego dziecka złożyć oświadczenie o przyjęciu lub nieprzyjęciu spadku, musi mieć na to zgodę wydaną przez sąd opiekuńczy.


Aby uzyskać zgodę od sądu opiekuńczego należy:

Testament księcia Filipa pozostanie tajny przez co najmniej 90 lat

Testament księcia Filipa, zmarłego w kwietniu męża brytyjskiej królowej Elżbiety II, zostanie zapieczętowany, a jego treść nie powinna zostać...

zobacz więcej

 wypełnić/opracować wniosek o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd majątkiem dziecka;


 wniosek taki złożyć do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich sądu właściwego dla miejsca zamieszkania małoletniego.


Wniosek powinien zawierać w szczególności:


 dane wnioskodawców (najczęściej rodziców małoletniego) takie jak: imię, nazwisko, PESEL czy adres zamieszkania;


 akt urodzenia małoletniego dziecka,


 odpis aktu zgonu osoby, po której spadek ma zostać odrzucony,


 potwierdzenie dokonania odrzucenia spadku przez rodzica;


 potwierdzenie dokonania opłaty od wniosku.


W razie uzyskania zgody sądu na dokonanie wskazanej powyżej czynności, kolejnym krokiem jest złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku w sądzie lub przed notariuszem.


Zobacz także: Co trzeba wiedzieć o testamentach i ich rodzajach

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:
Zobacz więcej