RAPORT

Prorosyjska era Tuska

„Machina fake newsów”. PGZ: Występujemy z pozwem przeciw Onetowi

Zakłady „Bumar-Łabędy” odpowiadają Onetowi (fot. „Bumar-Łabędy”/mat.pras.)
Zakłady „Bumar-Łabędy” odpowiadają Onetowi (fot. „Bumar-Łabędy”/mat.pras.)

Najnowsze

Popularne

Od końca lipca, a więc na długo przed pierwszymi oficjalnymi komunikatami o katastrofie ekologicznej Odry, katowicki WIOŚ prowadzi kontrolę w państwowych Zakładach Mechanicznych „Bumar-Łabędy”. Pierwsze martwe ryby w rejonie ich działania pojawiać się zaczęły już w marcu – można przeczytać na Onet.pl. Polska Grupa Zbrojeniowa zarzuca portalowi publikację fake newsa i zapowiada kroki prawne.

Katastrofa ekologiczna na Odrze. Prokuratura o szczegółach śledztwa

W śledztwie ws. zanieczyszczenia Odry przesłuchano ok. 228 świadków, przeprowadzono 12 oględzin z udziałem biegłych na różnych odcinkach Odry; z...

zobacz więcej

Zakłady „Bumar-Łabędy” wydały w środę oświadczenie po artykule Jacka Harłukowicza i Edyty Żemły. „W odpowiedzi na bezpodstawne i nieuprawnione spekulacje medialne pojawiające się w ostatnich dniach w przestrzeni publicznej informujemy, że Zakłady Mechaniczne »Bumar-Łabędy« S.A. jako przedsiębiorstwo o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa przestrzega wszystkich obowiązujących przepisów, a działalność spółki jest stale kontrolowana także pod względem parametrów oddawanych ścieków. Na bieżąco weryfikowane są wszystkie wymogi ujęte w decyzjach środowiskowych wydanych przez odpowiednie organy administracyjne, zwłaszcza dotyczące oddziaływania na środowisko” – napisano.


„Z uwagi na rodzaj prowadzonej działalności spółka nie odprowadza do ścieków substancji, ani żadnych związków chemicznych, które mogłyby spowodować masowe zatrucie organizmów w rzece. Wytwarzane przez Spółkę ścieki poddawane są oczyszczaniu zgodnie z wymogami środowiskowymi oraz dostępną technologią. Zakłady Mechaniczne »Bumar-Łabędy« S.A. na bieżąco prowadzą regularne i rutynowe kontrole, a pobranie próbek ścieków i przeprowadzenie badań wykonuje każdorazowo niezależne, akredytowane laboratorium zewnętrzne. W pobieranych systematycznie próbkach nie wykazano zanieczyszczeń. Wszelkie parametry są zgodne z przyjętymi normami” – zapewniono.


Doraźne kontrole


Spółka wskazała, że z uwagi na obecną sytuację związaną z zanieczyszczeniem rzeki Odry we wszystkich podmiotach gospodarczych prowadzących działalność w jej dorzeczach Inspektoraty Ochrony Środowiska zleciły kontrole doraźne.


„Kontrola została zlecona również na terenie Zakładów Mechanicznych »Bumar-Łabędy« S.A. i jest prowadzona przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach. Kontroli podlegają wszystkie posiadane przez Spółkę instalacje takie jak: Osadniki Mechaniczno-Technologiczne oraz Oczyszczalnia Ścieków Sanitarnych. Przewidywany czas zakończenia kontroli to koniec sierpnia 2022 roku. Szczegółowa analiza wszystkich badanych próbek zostanie ujęta w raporcie pokontrolnym, aczkolwiek cząstkowe wyniki próbek nie wykazały do dziś żadnych uchybień oraz odchyleń w zakresie środowiskowym” – napisano w komunikacie


„Informujemy, że Zakłady Mechaniczne »Bumar-Łabędy« S.A. podejmą stanowcze kroki prawne w stosunku do osób oraz podmiotów rozpowszechniających nieodpowiadające rzeczywistości insynuacje i zarzuty, które naruszają dobre imię zakładu i szkalują jego wizerunek” – oświadczyła spółka.


Krótki komunikat przekazała także Polska Grupa Zbrojeniowa. „Machina fake news za sprawą Onetu ruszyła. Nie pozwolimy na szkalowanie »Bumaru-Łabędy«. Występujemy z pozwem wobec wydawcy i autorów tekstu. Rozpowszechnianie insynuacji o zatruwaniu środowiska jest nieuprawnioną manipulacją i naruszeniem dobrego imienia przedsiębiorstwa PGZ” – przekazano.


„Działalność »Bumaru-Łabędy« jest kontrolowana pod względem parametrów oddawanych ścieków co dwa miesiące. W tym roku kontrole odbyły się 10.01, 8.03, 16.05 i 13.07. Parametry są zgodne z przyjętymi normami. To właśnie Onet przemilczał w odpowiedzi spółki” – napisała PGZ.


Twoje INFO - kontakt z TVP INFOAplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:
Zobacz więcej