RAPORT

Prorosyjska era Tuska

Służby rozważają trzy hipotezy nt. Odry. Pojawia się inny pierwiastek [WIDEO]

– W żadnej z dotychczas zbadanych próbek wody z Odry nie wykryto substancji toksycznych - poinformowała we wtorek minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Jak dodała, w badaniach przyczyn masowego śnięcia ryb brane są pod uwagę trzy hipotezy.

Badania wody z Odry. Minister klimatu przekazała nowe informacje

Próbki z Odry zostały przekazane do laboratorium w Czechach. Dzisiaj zostaną dostarczone do Holandii i Wielkiej Brytanii – poinformowała minister...

zobacz więcej

Pierwsza hipoteza: przedostanie się do Odry substancji toksycznej 

 

Pierwsza hipoteza to potencjalne przedostanie się substancji toksycznej, czy to w wyniku działalności przedsiębiorstw funkcjonujących nad Odrą czy też nielegalnych zrzutów do rzeki - wyjaśniła. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska przeanalizował próbki, żadna nie wykazała obecności żadnych substancji toksycznych - podkreśliła minister. 

 

Druga hipoteza: przyczyny naturalne 

 

Druga hipoteza zakłada, że przyczyny były naturalne: wysoka temperatura, niski stan wody i wzrost stężeń zanieczyszczeń. – GIOŚ bada wszystkie uwarunkowania, które potwierdzają wysokie zasolenie i wysoką temperaturę – zaznaczyła minister. 

 

Trzecia hipoteza: odprowadzenie do Odry dużej ilości wód przemysłowych z wysoką zawartością chloru 

 

Jak dodała, trzeci badany wariant to odprowadzenie do Odry dużej ilości wód przemysłowych, w których jest dużo chloru. Chlor mógł potencjalnie uruchomić zanieczyszczenia z osadów dennych - wyjaśniła minister. Podkreśliła też, że pod uwagę brane jest również jednoczesne wystąpienie tych czynników. 

 

Badania pod kątem obecności pestycydów 

 

Minister poinformowała też, że zakończyła się pierwsza partia badania ryb pod kątem obecności pestycydów. – Nie wskazano w żadnym z badanych gatunków obecności pestycydów. Trwają też badania bifenyli i metali ciężkich; te metale ciężkie zostały już w badanych gatunkach wykluczone – poinformowała. 


Przeczytaj także: „A dalej, panie redaktorze? Ma pan jakąś obawę”. Reporter TVN w rozmowie z premierem na temat zatrucia Odry

 

Moskwa powiedziała, że badania śniętych ryb odbywają się w laboratorium w Puławach, ale także w innych miastach. – Pozostałe parametry są na bieżąco badane, będziemy informować o poszczególnych zakończonych fazach badań – zapowiedziała. 

 

Badania pod kątem obecności izotopów promieniotwórczych 

 

Jak dodała, przeprowadzono również badania nad obecnością izotopów promieniotwórczych. – Na dzisiaj one wszystkie są poniżej normy; nie stwierdzono też związku ze śnięciem ryb z tym czynnikiem. Prowadzimy też badania w kierunku dioksyn; dodatkowo Inspekcja Weterynaryjna rozpoczęła badania śniętych ryb - przede wszystkim sekcje, ale też badania histopatologiczne, które mogłyby wskazać na obecność substancji, które nie są badane innymi metodami, a także mikrobiologię i grzyby – dodała minister. 

Zatrucie Odry. Minister: To mogło aktywować substancje toksyczne

Wysokie zasolenie Odry mogło aktywować inne substancje toksyczne znajdujące się w wodzie lub osadzie dennym. Wykonanie badań ryb pod kątem...

zobacz więcej

– W tych wszystkich badaniach uczestniczy - w przygotowaniu metodyki, ale też w analizach i realizacji - duża grupa ichtiologów, między innymi Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu i Zakład Ichtiopatologii i Zdrowia Ryb w Żabińcu, a jednocześnie dwa instytuty, które zajmują się rybami: Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie oraz Morski Instytut Rybacki – poinformowała minister klimatu i środowiska

 

Będzie nowoczesny system monitorowania wód powierzchniowych wraz z systemem wczesnego reagowania 

 

– Podjęliśmy decyzję w ostatnich dniach, by kompleksowo zająć się zagadnieniem związanym z monitoringiem wód – zapowiedziała minister Moskwa podczas wtorkowej konferencji w siedzibie MKiŚ, dotyczącej sytuacji na Odrze. 

 

Jak zaznaczyła, „w Polsce mamy zrealizowaną i wdrożoną dyrektywę wodną. Nasz monitoring odbywa się zgodnie ze standardami”. – Ale co jakiś czas widzimy w Europie, w różnych miejscach, przypadki śniętych ryb czy też mamy regularnie, nie tylko w Polsce, w Europie przypadki nielegalnych zrzutów, które Wody Polskie wspólnie z Inspekcją Ochrony Środowiska wykrywają – dodała. 

 

– Widzimy potrzebę innego systemu monitorowania wody w związku z powtarzającymi się sytuacjami – stwierdziła szefowa ministerstwa klimatu i środowiska. Jak dodała, „ta refleksja i ta dyskusja trwa w wielu państwach europejskich”. – Unia Europejska, podobnie jak my, standardowo poszczególne wskaźniki w cyklu stałym monitoruje - w oparciu o plany gospodarowania wodami – zaznaczyła. 

 

– Chcemy stworzyć nowoczesny system stałego monitorowania wód powierzchniowych, wraz z systemem wczesnego reagowania na potencjalne kryzysy, awarie i katastrofy – zapowiedziała Anna Moskwa. – Będziemy budować sieć stacji monitorujących i badawczych, które by wykorzystały techniki teledetekcji, techniki satelitarne, alerty środowiskowe i cały system wczesnego ostrzegania – dodała minister. 

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:
Zobacz więcej