RAPORT

Atak na Jana Pawła II

Czy przeważy zbiorowa mądrość Polaków?

Czy Zjednoczona Prawica pod przywództwem Prawa i Sprawiedliwości utrzyma władzę kolejną trzecią kadencję? (fot. PAP/Paweł Supernak)
Czy Zjednoczona Prawica pod przywództwem Prawa i Sprawiedliwości utrzyma władzę kolejną trzecią kadencję? (fot. PAP/Paweł Supernak)

Czy Zjednoczona Prawica pod przywództwem Prawa i Sprawiedliwości utrzyma władzę kolejną trzecią kadencję? Już wkrótce ta kwestia stanie się najważniejszym pytaniem politycznym, na które większość publicystów i ekspertów, zajmujący się politycznymi zjawiskami społecznymi będzie próbowała znaleźć odpowiedź. Choć z oczywistych powodów nie można wykluczyć zarówno negatywnej jak i pozytywnej odpowiedzi na to pytanie, skłaniam się ku temu drugiemu rozstrzygnięciu.

Tak wygląda dezinformacja nt. wywłaszczeń pod CPK. Nie chodzi ani o 5 zł, ani o milion [WIDEO]

Za protestami przeciwko budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego stoi fundacja kapitałowo i osobowo powiązana z biznesem prawniczym, który żyje z...

zobacz więcej

Swoją prognozę opieram na prostym paradygmacie, który ignorowany jest przez wyrafinowanych intelektualnie uczonych, publicystów politycznych i ekspertów, szczególnie w chwilach ostrych sporów. Tym paradygmatem jest zbiorowa mądrość polskiej wspólnoty narodowej, zbudowanej na uporządkowanym i cenionym kanonie podstawowych wartości, przy których owa wspólnota trwa w najtrudniejszych czasach. A właśnie dziś czasy nie są łatwe. Więcej, najtrudniejsze od ponad 30 lat.  


Mówiąc „zbiorowa mądrość wspólnoty narodowej” mam na myśli tę ogromną większość Polaków, która przywiązana jest do takich wartości jak: wiara, rodzina jako związek kobiety i mężczyzny, życie wedle zasad moralności, umiłowanie prawdy i piękna, bezgraniczna miłość do najbliższych, uczciwość, honor, solidarność ze słabszymi, gotowość niesienia pomocy znajdującym się w potrzebie, dotrzymywanie obietnic.


Jak wiemy wypełnienie tego modelu życia nie zależy od stanu materialnego posiadania, od stopnia wykształcenia czy miejsca zamieszkania. Nie gwarantują tego również ani cenzus naukowy, ani życie w metropolii.

Radni PiS złożyli wniosek ws. Elżbiety Polak, marszałek woj. lubuskiego

Radni PiS wystosowali wniosek o odwołanie ze stanowiska marszałka woj. lubuskiego Elżbiety Anny Polak. Powodem jest głośna sprawa domniemanego...

zobacz więcej

Przeciwnicy tej wizji powiedzą, że nad nowoczesność i postęp – w rodzaju teorii o relatywizmie prawdy, nowinek obyczajowych, w tym dotykających sfery życia seksualnego – przekładam społeczeństwo tradycyjne, w gruncie rzeczy nie tylko zaściankowe, ale wręcz prymitywne, zacofane, czy jak zarzucają ignoranci dziejów rozwoju europejskiej cywilizacji i kultury, używając epitetu – jak w „ciemnym średniowieczu”. 


Jest rzeczą zrozumiałą, że tylko zapewnienie warunków zewnętrznych umożliwia realizowanie zarysowanego systemu wartości. W obecnym świecie warunki te stara się zapewnić państwo. Do nich należą: wolność i niezależność w granicach prawa, możliwość zdobywania wykształcenia i zawodu, możliwość pracy i odpoczynku, zapewnienie najogólniej mówiąc dachu nad głową oraz ochrona zdrowia. Jak wiemy, z różnych powodów, nie zawsze z winy państwa i ludzi sprawujących w nim władzę, utrudniony jest dostęp do niektórych z tych dóbr, choćby mieszkania, pracy, a nawet pełnej ochrony zdrowia. 


Jedno nie ulega wątpliwości, rządy Zjednoczonej Prawicy, przywiązują wagę do rodzimej tradycji, do systemu wartości, które niejednokrotnie w sposób dobitny nie tylko w teorii, ale przede wszystkim w praktyce definiowały narodową tożsamość i pozwalały wspólnocie narodowej przetrwać najtrudniejsze momenty w odległych i współczesnych czasach.

Ziobro o „froncie obrony przestępców”: Polacy zasługują na bezpieczniejszy kraj

– Polacy zasługują na to, by żyć w dużo bardziej bezpiecznym kraju. Proponujemy rozwiązania, które uderzają w mafie, w zorganizowane struktury...

zobacz więcej

Jednocześnie, jak żaden z wcześniejszych rządów od czasów wyzwolenia się spod jarzma komunizmu, z taką konsekwencją i w tak szerokim zakresie stara się zapewnić warunki zewnętrzne, umożliwiające godne i bezpieczne życie wszystkim warstwom społecznym. W tym grupom społecznym, znajdującym się poniżej średniego poziomu bytu materialnego, pomijanych wcześniej w strategiach „rozwoju klas objętych szczególną troską państwa”.


Często to pojęcie „klasy” było niemal tożsame z pojęciem „terenów” czy też „obszarów” Polski. Dotyczyło obszarów wiejskich i małomiasteczkowych w określonych regionach kraju. Jeszcze do niedawna, mierząc tę odległość czasową jedną dekadą, różnice w poziomach życia obszarów zaniedbanych i wielkomiejskich dzieliła przepaść. Dziś choć te nierówności pozostały, są one znacznie mniejsze niżeli kilka lat temu. I mimo wielu trudności, obecny rząd niezmiennie stara się – jak się dziś ładnie mówi – zaimplementować opisaną strategię rozwoju społecznego. 


W oparciu o te najprostsze, a zarazem najważniejsze elementy dla życia społecznego przeciętnych Polaków, opieram swoje rachuby kolejnego zwycięstwa Zjednoczonej Prawicy w najbliższych wyborach. W rozmiarze, który zapewni jej samodzielne rządzenie.  

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:
Zobacz więcej