RAPORT

Wojna na Ukrainie

Domagali się zboża mimo suszy czy powodzi. Ogromna kara UOKiK

Hurtowy skup zboża (fot. PAP/Tytus Żmijewski)
Hurtowy skup zboża (fot. PAP/Tytus Żmijewski)

Prezes UOKiK nałożył ponad 300 tys. zł kary na spółkę PolishAgri, skupującą hurtowo różne gatunki zbóż głównie od rolników indywidualnych – podał Urząd. Jak dodano, firma żądała od rolników całości zakontraktowanych dostaw, nawet jeśli nie mogli wywiązać się z tego np. z powodu suszy czy powodzi.

Będzie monitoring cen produktów spożywczych

Od przyszłego tygodnia zaczynamy stały monitoring cen produktów spożywczych; do sprawdzanego cyklicznie koszyka włożymy m.in. takie produkty jak...

zobacz więcej

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) poinformował w czwartek, że spółka PolishAgri skupuje hurtowo różne gatunki zbóż – m.in. pszenicę, żyto, pszenżyto, jęczmień browarny, głównie od rolników indywidualnych, prowadzących swoje gospodarstwa na niewielką skalę. Strony działają w oparciu o przygotowany wzorzec umowy, a pojedynczy dostawca nie ma wpływu na jego treść.

 

Nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej

 

„Przeprowadzone postępowanie wykazało, że spółka w nieuczciwy sposób wykorzystuje przewagę kontraktową wobec rolników, obciążając ich nadmiernym ryzykiem związanym z realizacją umowy. Przedsiębiorca żąda od dostawców realizacji zakontraktowanych dostaw, pomimo zaistnienia okoliczności od nich niezależnych, w szczególności o charakterze siły wyższej, uniemożliwiających dostarczenie umówionej ilości zbóż” – wskazał Urząd. Tymi okolicznościami mogą być warunki klimatyczne, żywioły czy kataklizmy.

 

Czytaj także: Nieludzkie umowy z rolnikami. UOKiK wszczął postępowanie przeciw spółce Ceferta

 

Jak podał UOKiK, w razie braku możliwości sprzedaży zakontraktowanych produktów z własnego gospodarstwa, dostawcy są zobowiązani do zapłaty kary lub samodzielnego kupna zbóż na wolnym rynku bądź poniesienia kosztów zakupu zastępczego dokonanego przez PolishAgri. jak dodano, w niektórych przypadkach straty wynikające z działania siły wyższej przekraczały nawet 50 proc. średniej rocznej produkcji rolnej gospodarstwa dostawcy. Praktyka trwa co najmniej od 2018 roku.


„Rynkowy szeryf pod ostrzałem”. Czyli prezes UOKiK kontra banki

„Bankowcy sugerują, że ich kosztem przesadnie chroni się konsumentów, sypiąc niejasno kalkulowanymi karami, i raczej uprawia politykę, niż reaguje”...

zobacz więcej

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny podkreślił, że działalność rolnicza jest zależna w sposób szczególny od warunków pogodowych. Jak dodał, „susze, nadmierne opady czy powodzie mogą powodować straty w plonach, których nie można przewidzieć, ani im zapobiec”.

 

Kara pieniężna dla PolishAgri

 

„Dlatego podmioty zawierające umowy z rolnikami powinny uwzględniać to w umowach. Żądanie przez największe firmy skupujące zboże dostaw całego zakontraktowanego towaru, nawet jeśli rolnicy nie mogą tego zrobić z przyczyn niezależnych od nich, jest nieuczciwym wykorzystywaniem przewagi kontraktowej. Dlatego nałożyłem na PolishAgri karę w wysokości ponad 300 tys. zł” – poinformował Chróstny, cytowany w komunikacie.

Decyzja nie jest prawomocna, przysługuje od niej odwołanie do sądu.

 

UOKiK przypomniał, że w maju 2022 r. Prezes UOKiK nałożył ponad 2 mln zł kary na spółkę Cefetra Polska, która również wymagała od rolników całości zakontraktowanych dostaw, także wówczas gdy wystąpiły niezależne od nich okoliczności.

 


Urząd podkreślił, że 2022 rok „jest bardzo ciężki dla rolników”. Jak oceniono, warunki atmosferyczne utrudniły wegetację roślin i mogą negatywnie wpłynąć na plony. Rolnicy doświadczyli w tym roku m.in. przymrozków wiosennych, długotrwałej suszy, a także ulewnych deszczy z gradobiciem. Niekorzystny wpływ na rynek zbóż mogą mieć również rosnące koszty środków produkcji, mediów i kredytów, a także trwająca w Ukrainie wojna.

Prezes UOKiK: Nie dam się zastraszyć właścicielowi Biedronki

Decyzja o ukaraniu właściciela sieci Biedronka była kluczowa, bo dotyczy ważnych mechanizmów biznesowych i rynkowych. Nie dam się zastraszyć....

zobacz więcej

„Sytuacja na rynku zbóż może prowadzić do wymuszania na rolnikach sprzedaży na niekorzystnych dla nich warunkach oraz innych nieuczciwych praktyk ze strony większych partnerów handlowych. Stąd kolejne nasze działania, mające na sprawdzenie zasad współpracy rolników ze znaczącymi podmiotami działającymi na rynku skupu zbóż. Chcemy m.in. zbadać sposób ustalania rozliczeń pomiędzy podmiotami, obowiązki stron umowy z uwzględnieniem rozkładu ryzyk, obciążenie karami umownymi czy postanowienia dotyczące siły wyższej, które zakwestionowaliśmy w przypadku Cefetra Polska i PolishAgri” – wskazał Chróstny.

 

Kontrole ws. skupu zboża

 

UOKiK podał, że zbadane zostaną działania siedmiu podmiotów skupujących zboże: Cargill Poland, ADM Direct Polska, Bunge Polska, Polskie Młyny, Viterra Polska (dawniej Glencore Polska), Louis Dreyfus Company Polska, Procam Polska.

 

Twoje INFO - kontakt z TVP INFO


Urząd zaznaczył, że postępowania wyjaśniające toczą się w sprawie, a nie przeciwko wymienionym spółkom. Niewykluczone są kolejne działania na skutek sygnałów od rolników. Jeśli potwierdzi się, że sprawdzane praktyki mogą stanowić nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej, prezes UOKiK może postawić zarzuty konkretnym podmiotom. Przedsiębiorcom może wówczas grozić kara w wysokości do 3 proc. rocznego obrotu.Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:

Zobacz więcej