RAPORT

Prorosyjska era Tuska

PKN Orlen i PGNiG podpisały plan połączenia spółek

PKN Orlen i PGNiG połączą się (fot. Shutterstock)
PKN Orlen i PGNiG połączą się (fot. Shutterstock)

Najnowsze

Popularne

PKN Orlen i PGNiG podpisały plan połączenia spółek; w zamian za jedną akcję PGNIG jego akcjonariusze otrzymają 0,0925 akcji Orlenu – podały spółki. Orlen przewiduje, że połączenie z PGNiG będzie sfinalizowane w październiku–listopadzie br.

Ceny paliw. Analitycy mają dobre wiadomości

W przyszłym tygodniu możliwe są obniżki cen na stacjach paliw – oceniają analitycy BM Reflex. Nie będą to jednak średnie zmiany rzędu 20 groszy na...

zobacz więcej

Spółki poinformowały w komunikacie, że w piątek podpisały plan połączenia polegający na przeniesieniu majątku PGNiG do Orlen w zamian za akcje Orlenu przyznawane akcjonariuszom PGNiG. 


Orlen podał, że spółka przeprowadzi ofertę publiczną Akcji Połączeniowych skierowaną do akcjonariuszy PGNiG, na podstawie prospektu, po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE). 


„Zgodnie z Planem Połączenia akcjonariuszom PGNiG, w zamian za posiadane przez nich akcje PGNiG, zostaną przyznane w związku z połączeniem Akcje Połączeniowe w następującym stosunku: 0,0925 akcji PKN ORLEN: 1 akcja PGNIG (Parytet Wymiany Akcji). Przez powyższe należy rozumieć, że w zamian za 1 (jedną) akcję PGNIG jej akcjonariusze otrzymają 0,0925 Akcji Połączeniowej, przy czym liczba przyznanych Akcji Połączeniowych stanowić będzie liczbę naturalną, a w zamian za nieprzyznane ułamki Akcji Połączeniowych wynikające z zastosowania Parytetu Wymiany Akcji akcjonariusze PGNiG otrzymają dopłaty na zasadach określonych w Planie Połączenia – poinformował Orlen. 


W prezentacji zamieszczonej na stronie Orlen przekazał, iż przewiduje, że Walne Zgromadzenie Orlenu odbędzie się we wrześniu, a PGNiG w październiku. „Połączenie zostanie zarejestrowane i sfinalizowane w październiku / listopadzie 2022 – poinformowała spółka. W prezentacji podano też, że w wyniku transakcji wynikającej z planu połączenia zostanie wyemitowanych do 534 mln nowych akcji Orlenu Serii F. 

Szczyt inflacji już był?

Spodziewamy się, że inflacja w lipcu wyniesie 15,1 proc., co oznacza, że szczyt wzrostu cen mieliśmy w czerwcu – wskazał ekspert Polskiego...

zobacz więcej

PKN Orlen i Skarb Państwa podpisały w lipcu 2020 r. list intencyjny w sprawie rozpoczęcia procesu przejęcia PGNiG. W maju 2021 r. Skarb Państwa podpisał umowę o współpracy z Orlenem, Lotosem i PGNiG dotyczącą przejęcia kontroli przez PKN Orlen nad Grupą Lotos i PGNiG. Także w maju 2021 roku PKN Orlen zgłosił do Prezesa UOKiK zamiar koncentracji, polegający na przejęciu bezpośredniej kontroli nad PGNiG. 


W marcu tego roku UOKiK wydał warunkową zgodę na połączenie Orlenu i PGNiG. Warunkiem transakcji jest wyzbycie się kontroli PGNiG nad Gas Storage Poland – operatorem magazynów gazu. Decyzja przewiduje także obowiązek zawarcia lub utrzymania z Gas Storage Poland umowy powierzającej obowiązki operatora systemu magazynowania po wyzbyciu się kontroli nad tą spółką. 


Dodano, że na realizację środka zaradczego PKN Orlen i PGNiG mają 12 miesięcy od momentu dokonania koncentracji. 


Na początku czerwca zarządy PKN Orlen i Grupy Lotos uzgodniły i podpisały Plan Połączenia obu podmiotów. Spółki ustaliły, że w zamian za 1 akcję Lotosu akcjonariusze tej spółki otrzymają 1,075 akcji PKN Orlen. W momencie przejęcia akcjonariusze Grupy Lotos obejmą nowe akcje w podwyższonym kapitale zakładowym PKN Orlen i staną się, z dniem połączenia, akcjonariuszami tej spółki.

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:

Zobacz więcej