RAPORT

Pogarda

Prokuratura: Sąd całkowicie obalił linię obrony Giertycha i Duboisa

Leszek Czarnecki i Roman Giertych (fot. arch.PAP/Andrzej Grygiel)
Leszek Czarnecki i Roman Giertych (fot. arch.PAP/Andrzej Grygiel)

Najnowsze

Popularne

Na początku lipca Sąd Okręgowy w Warszawie nie uwzględnił zażalenia Jacka Duboisa i Romana Giertycha, adwokatów Leszka Czarneckiego. Sędzia utrzymał zabezpieczenie majątku biznesmena w wysokości ponad 60 mln zł i ostatecznie uznał, że jest on podejrzanym w aferze GetBacku. „W pisemnym uzasadnieniu postanowienia sąd przedstawił stanowisko obalające wszystkie zarzuty obrońców Leszka Cz. i całkowicie przychylił się do argumentów prokuratora” – poinformowała Prokuratura Regionalna w Warszawie. Informację jako pierwszy podał portal wpolityce.pl

Giertych publikuje nagranie, Hofman zaprzecza

Roman Giertych opublikował nagranie, na którym - jak twierdzi - słychać, jak Adam Hofman proponuje Leszkowi Czarneckiemu zatrudnienie Michała...

zobacz więcej

8 lipca warszawski sąd utrzymał w mocy postanowienie prokuratury regionalnej o zabezpieczeniu majątkowym wobec Leszka Czarneckiego (zgodził się na podawanie nazwiska) z grudnia 2021 r.

Śledztwo w tej sprawie prowadzone jest od 2018 r. Prokuratura informuje, że zgromadzono w nim obszerny materiał dowodowy wskazujący, że Czarnecki jako przewodniczący rady nadzorczej Idea Banku „był w banku osobą faktycznie podejmującą kluczowe decyzje, miał wiedzę na temat szczegółów dokonywanej za pośrednictwem Idea Bank S.A sprzedaży obligacji korporacyjnych GetBack S.A.”.

Leszek Czarnecki podejrzany


Czarnecki „akceptował ten proceder mimo tego, że bank nie miał wymaganego zezwolenia KNF na prowadzenie takiej działalności, a jego klienci byli wprowadzani w błąd co do gwarancji zysku i bezpieczeństwa inwestycji w obligacje GetBack”.

W toku śledztwa prokurator wydał postanowienie o zabezpieczeniu mienia podejrzanego w wysokości ponad 60 mln zł. Zostało ono zaskarżone przez jego obrońców.

Afera GetBack. Prokurator rozszerzył zarzuty wobec Leszka Czarneckiego

Prokurator rozszerzył zarzuty wobec podejrzanego Leszka Cz. w śledztwie dotyczącym tzw. afery Getback – potwierdził rzecznik Prokuratury...

zobacz więcej

Sąd rozpoznając zażalenia obrońców biznesmena stwierdził, że choć Czarneckiemu nie ogłoszono zarzutów, to w postępowaniu jest on stroną procesową – czyli podejrzanym. „

Sąd podkreślił, że jeśli ogłoszenie zarzutów i przesłuchanie danej osoby jest niemożliwe, z powodu jej przebywania poza granicami kraju – co ma miejsce w przypadku Leszka Cz. – to okoliczność taka nie może stanowić swego rodzaju blokady dalszego biegu procesu” – zaznacza w komunikacie prokuratura.

Sąd przytoczył przy tym orzecznictwo Sądu Najwyższego, zgodnie z którym „sam ustawodawca nie traktuje tej ostatniej czynności [tj. ogłoszenia zarzutów] jako bezwzględnego warunku uzyskania określonego statusu procesowego przez osobę, co do której zebrane dowody dostatecznie uzasadniają podejrzenie, iż popełniła czyn zabroniony”.

Sąd odnosząc się do kwestii prawdopodobieństwa popełnienia przez Czarneckiego zarzucanych mu czynów stwierdził, że „wbrew twierdzeniom skarżących materiał dowodowy nie ma jedynie charakteru abstrakcyjnego i wskazuje na prawdopodobieństwo popełnienia przez podejrzanego m.in. przestępstwa oszustwa”. Prokuratura regionalna wskazuje, że sąd „nie dał wiary twierdzeniom obrońców, że Leszek Cz. nie miał dominującej roli w zarządzaniu Idea Bankiem. Wskazał przy tym na obszerne zeznania świadków i materiał dowodowy z korespondencji mailowej”.

Śledczy informują, że obalona została również teza obrońców, jakoby Czarnecki nie był dłużnikiem pokrzywdzonych.

„Sąd stwierdził, że samo już popełnienie czynu zabronionego na szkodę pokrzywdzonych – a w przypadku Leszka Cz. jest to uzasadnione podejrzenie popełnienia oszustwa wobec ponad 1100 klientów Idea Banku w związku z nabyciem przez nich obligacji GetBack w łącznej kwocie ponad 227 mln zł – jest samoistnym źródłem ukonstytuowania się stosunku dłużnik-wierzyciel” – poinformowała prokuratura.

Ostateczna decyzja sądu. Czarnecki jest podejrzany w aferze GetBacku

Sąd utrzymał zabezpieczenie majątku Leszka Czarneckiego i uznał, że jest on podejrzanym w aferze GetBacku – poinformowała „Rzeczpospolita”. Obrońcy...

zobacz więcej

Tym samym sąd odrzucił argumentację obrońców Leszka Cz. dotyczącą rzekomej „absurdalności” kolejnego zarzutu, który prokuratura chce ogłosić biznesmenowi – „udaremnienia zaspokojenia wierzycieli m.in. poprzez nieujawnienie przez niego przelewu w kwocie 7 mln zł, dokonanego w toku sprzedaży przez Leszka Cz. jego udziałów w jednej ze spółek”.

Sędzia podkreślił, że „dla ewentualnej odpowiedzialności karnej” Czarneckiego dotyczącej zarzutu udaremnienia lub uszczuplenia zaspokojenia wierzycieli „nie ma znaczenia, że w chwili sprzedaży przez niego udziałów w spółce nie było jeszcze wydane postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym”.

Według sądu – podkreślono w komunikacie – Czarnecki miał świadomość wydania wobec niego postanowienia o przedstawieniu zarzutów i skierowania do sądu wniosku o tymczasowe aresztowanie, „zatem mógł się spodziewać, że dalszym etapem postępowania karnego z uwagi na jego charakter będzie wydanie postanowienia o zabezpieczeniu mienia”.

Posiedzenie aresztowe ws. Leszka Czarneckiego. Co zrobi sąd?

W poniedziałek Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia rozpozna wniosek Prokuratury Regionalnej w Warszawie o tymczasowe aresztowanie Leszka...

zobacz więcej

Zarzuty Giertycha obalone


Prokuratura stwierdziła, że obalone zostały również zarzuty Romana Giertycha dotyczące rzekomo zbyt wysokiej kwoty zabezpieczenia. Sąd wskazał, że prokurator nie przekroczył w kwocie zabezpieczenia łącznej kwoty, którą Leszek Cz. może – w razie uznania jego winy – być dłużny wierzycielom – stwierdzono.

Sąd nie dał wiary argumentowi, że wysoka kwota zabezpieczenia jest w ogóle zbędna, ponieważ Leszek Cz. ma „olbrzymi majątek”. Zwrócił przy tym uwagę, że w obecnym stanie sprawy, wobec braku jego przesłuchania, trudno się zgodzić, by sądowi znany był stan majątku podejrzanego – wyjaśnia prokuratura.

„Ostatecznie sąd uznał wszystkie zarzuty zawarte w złożonych zażaleniach Romana Giertycha i Jacka Duboisa za niezasługujące na uwzględnienie, a decyzję prokuratora w przedmiocie dokonania zabezpieczenia majątkowego w niniejszej sprawie na mieniu podejrzanego za prawidłową. Postanowienie to jest prawomocne” – wyjaśniają śledczy.

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:
Zobacz więcej