RAPORT

Tusk kontra Tusk

Szansa dla koralowców? Satelity pomogły naukowcowm

Rafy koralowe są niezwykle cennymi ekosystemami (fot. NASA)
Rafy koralowe są niezwykle cennymi ekosystemami (fot. NASA)

Wielu gatunkom koralowców nie grozi bezpośrednie wyginięcie – sugeruje badanie oparte na danych satelitarnych. Nowy spis tych cennych tworów dotyczy pasa o długości 10 tys. km Oceanu Spokojnego między Indonezją a Polinezją Francuską. Pomoże on ekologom w podjęciu precyzyjnych decyzji dotyczących ochrony raf koralowych – informuje TVP Nauka.

Rekordowy pyton schwytany na Florydzie. Stukilowy kolos okazał się samicą [WIDEO]

Przyrodnicy z Conservancy of Southwest Florida schwytali w Naples ogromną samicę pytona birmańskiego. Rekordowy wąż waży prawie sto kilogramów i ma...

zobacz więcej

Andreas Dietzel, biolog z Uniwersytetu Jamesa Cooka w Australii i jego współpracownicy wykorzystali zdjęcia satelitarne oraz mapy siedlisk koralowców, aby określić zasięg występowania raf koralowych. Większość szacunków dotyczących liczby koralowców opiera się na populacjach jednego gatunku lub danych z niewielkich obszarów. W nowym badaniu naukowcy z Australii postanowili przyjrzeć się populacjom koralowców całościowo – wskazuje TVP Nauka

Na podstawie danych 318 wykrytych gatunków koralowców badacze określili, że około 200 z nich ma ponad 100 milionów kolonii. W przypadku około 60 gatunków, liczba ta przekroczyła miliard, a 8 gatunków posiadało kolonie liczniejsze od ludności świata. Przy czym każda kolonia musiała mieć więcej niż 2 cm. Nawet populacje najrzadszych gatunków koralowców przekraczały liczbę jednego miliona. W sumie te wartości wskazują na około 500 miliardów koralowców. To oznacza, że są tak liczne jak wszystkie żyjące ptaki lub drzewa w Amazonii.

Blaknięcie raf koralowych


W ciągu ostatnich dziesięcioleci koralowce doznały licznych szkód wskutek podwyższonej temperatury wody. To z kolei stanowi czynnik stresogenny i prowadzi do blaknięcia raf koralowych. Na skutek tego procesu relacja między koralowcem a odżywiającym go glonem zostaje zaburzona. Kolonie koralowców są również zagrożone przez zakwaszenie oceanów, przełowienia i wycieki ropy.

W wyniku działalności człowieka, zasięg raf koralowych na Karaibach jest o połowę mniejszy niż w latach 70. XIX wieku. Eksperci ostrzegają, że większość raf koralowych może zniknąć do 2100 roku. Już teraz ponad 2 tysiące z 6 tysięcy znanych gatunków znajduje się na czerwonej liście gatunków zagrożonych publikowanej przez Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody (IUCN). Wyniki badań rzuciły nowe światło na istniejące już strategie ochrony raf koralowych. IUCN wskazała 80 z 318 gatunków jako zagrożone wyginięciem. Jednak populacja 12 z wymienionych gatunków przekraczała miliard. Naukowcy sugerują, że przy takiej liczbie, wymienione gatunki nie powinny wymrzeć w ciągu najbliższych lat. „Obecna klasyfikacja z czerwonej listy wymaga pilnej rewizji” – twierdzą Dietzel i współpracownicy.

David Obura, przewodniczący IUCN Coral Specialist Group, zapewnia, że przeklasyfikowanie koralowców już trwa. Jednak inni działacze IUCN koordynujący zapisy czerwonej listy, podkreślają, że status zagrożenia wyginięciem nie jest zależny tylko od liczebności populacji. Znanych jest wiele przypadków, gdzie nawet najliczniejsze gatunki zwierząt (na przykład gołąb wędrowny) całkowicie wymarły.

Twoje INFO - kontakt z TVP INFO
Dane przedstawione przez Dietzela i współpracowników nie oznaczają jednak, że koralowcom z Oceanu Spokojnego nie zagraża żadne niebezpieczeństwo. Mimo rozmiaru raf koralowych, populacja koralowców stale się kurczy. Naukowcy obawiają się, że badanie może przełożyć się na zmniejszenie wysiłków na rzecz ochrony raf koralowych. Co więcej, analiza Dietzela opiera się na danych sprzed 2006 roku, więc populacja koralowców w momencie rozpoczęcia badań mogła być już mniej liczna.

Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne Aplikacja mobilna TVP INFO na urządzenia mobilne
źródło:
Zobacz więcej